09.03.2016

Jau rītdien sākas starptautiskā konference “Level up”

Lai veidotu dziļāku izpratni par neformālās izglītības nozīmīgumu, uzlabotu tās kvalitāti darbā ar jauniešiem, kā arī veicinātu ar neformālās izglītības metodēm iegūto kompetenču atzīšanu, tika īstenots starptautisks projekts “Level up”, kura prezentācijas konference no 10. līdz 11. martam notiks Jūrmalā, “Jūrmala SPA Hotel”, Jomas ielā 47/49.

Konferencē piedalīsies jaunatnes jomas darbinieki, jaunatnes politikas veidotāji un nevalstisko organizāciju pārstāvji no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Francijas, Ungārijas, Vācijas, Itālijas, Lietuvas, Rumānijas, Slovākijas un citām valstīm.

Starptautiskā projekta “Level up” mērķis bija veicināt starpnozaru sadarbību, lai efektīvi risinātu sociālekonomiskās problēmas, ar kurām ikdienā saskaras jaunieši. Eiropas Savienības dalībvalstis tika aicinātas izpētīt iespējas integrēt un atzīt Youthpass arī ārpus programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” īstenotajiem projektiem. Youthpass ir sertifikāts, ar kura palīdzību jaunietis pats noformulē konkrētajā projektā iegūtās vai attīstītās kompetences.

Projekta “Level up” laikā notika jaunatnes darbinieku apmācības un konsultācijas, lai izpētītu Youthpass iespējas un kā to pielāgot, lai šis sertifikāts tiktu oficiāli atzīts katras ES dalībvalsts nacionālā līmenī. Kopumā pētījumā piedalījās 36 jaunatnes darbinieki un ap 250 jauniešu no Latvijas un Igaunijas.

“Šobrīd Latvijā nav rīka, ar ko atzīt neformālajā izglītībā jaunatnes darbā gūtās kompetences. Youthpass sertifikāts veiksmīgi darbojas “Erasmus+” programmas ietvaros, līdz ar to var tikt pielāgots arī Latvijas realitātei. Tas dotu iespēju jauniešiem, kas, piemēram, piedalās brīvprātīgajā darbā, projektos vai aktīvi darbojas kādā jauniešu klubā, apzināt un definēt iegūtās kompetences, kā arī vēlāk tās parādīt potenciālajam darba devējam,” problēmas aktualitāti skaidro Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras ES programmu daļas vadītājas pienākumu izpildītāja.


Konferences darba programma
10. marts
14:30 – 16:10 - atklāšanas runas, jaunatnes darba raksturs Latvijā un Igaunijā, Youthpass sertifikāta izmantošana “Erasmus+” projektos, ieteikumi, kā to adaptēt un izmantot arī ārpus “Erasmus+” projektu aktivitātēm, projekta “Level up” norise un pētījumu rezultāti.
16:10 – 16:40 – kafijas pauze.
16:40 – 17:00 – izstādes atklāšana.
17:00 – 18:00 – darbs grupās (kopumā darbosies 5 darba grupas: kas notiek praktiskajos projektos?; “Level up” politiskais nolūks; “Level up” pētījumu rezultāti; Youthpass!? Kas, kā un kāpēc?; jaunatnes darbinieku treniņš apmācībām).


11. marts
9:00 – 9:45 – iepriekšējās dienas darba grupās rezultātu prezentācija.
9:45 – 11:15 – diskusijas par Youthpass iespējām tikt atzītam valstiskā līmenī, un kā uzlabot darbu ar jaunatni.
11:15 – 11:45 – kafijas pauze.
11:45 – 12:45 – paneļdiskusija par Youthpass turpmākajām attīstības iespējām.
14:30 – 16:00 – praktiskā darbnīca, kurā konferences dalībnieki apsver iespēju Youthpass atzīt valstiskā līmenī.

Programma “Erasmus+ sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem - www.viaa.gov.lv sadaļā “Erasmus+”.

 

Informāciju sagatavoja:
Kintija Bulava
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
Tālr.nr. 67356247
e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv 

 

Pasākumu kalendārs

   Visi pasākumi

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems