Nozaru prasmju apvienības

Aktivitātes apraksts Nozaru prasmju apvienības ir starptautiski projekti, kuros izmanto pierādījumus par tendencēm konkrētā ekonomikas nozarē un prasmēm, kas nepieciešamas, lai darbotos vienā vai vairākās profesionālajās jomās, ar mērķi izstrādāt un īstenot kopīgās profesionālās apmācības programmas, mācīšanas un apmācības metodes. Nozaru prasmju apvienības izmanto praksē ES mēroga atzīšanas instrumentus.

Mērķis ir novērst prasmju trūkumu, uzlabojot sākotnējās un tālākās profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sistēmu spēju reaģēt uz konkrētu nozaru darba tirgus vajadzībām un pieprasījumu pēc jaunām prasmēm attiecībā uz vienu vai vairākām profesiju grupām.

Uzdevumi:
  • Modernizēt PIA un izmantot tās potenciālu virzīt ekonomikas attīstību un inovāciju, jo īpaši vietējā un reģionālajā līmenī, palielinot attiecīgo nozaru konkurētspēju;
  • Nostiprināt zināšanu un prakses apmaiņu starp dažādām profesionālās izglītības un apmācības iestādēm un darba tirgu, kas integrē darba vidē balstītu mācīšanos;
  • Veicināt darbaspēka mobilitāti, savstarpējo uzticēšanos un kvalifikāciju atzīšanu Eiropas līmenī attiecīgajās nozarēs.

Vairāk par aktivitāti šeit.

Atbalstāmās aktivitātes
  • Prasmju un apmācības nodrošināšanas vajadzību noteikšana konkrētā ekonomikas nozarē;
  • Kopīgu mācību programmu izstrāde;
  • Kopīgu mācību programmu īstenošana.
Plašāk par atbalstāmiem virzieniem šeit.
Administrēšana

Aktivitāti centralizēti administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir Latvijas Nacionālā aģentūra Erasmus+ programmas izglītības un mācību aktivitāšu administrēšanā, un par Erasmus+ centralizētajām aktivitātēm veic informēšanas funkciju.

Projektu konkurss
  • Konkurss tiek izsludināts vienreiz gadā;
  • 2017. gada konkursa projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 2. maijs plkst.12.00 (pēc Centrāleiropas laika);
  • Projekti jāiesniedz on-line EK izpildaģentūrai EACEA.
Konkursa rezultāti

2014. gada konkursa rezultāti ir pieejami šeit.
2015. gada konkursa rezultāti pieejami šeit.
2016. gada konkursa rezultāti pieejami šeit.

Dokumenti, veidlapas, vadlīnijas

Detalizēta projekta pieteikuma sagatavošanas un iesniegšanas informācija, t.sk. pieteikuma e-veidlapa, aizpildīšanas vadlīnijas, pievienojamo dokumentu prasības u.c. materiāli pieejami EK izpildaģentūras EACEA mājaslapā.

Erasmus+ programmas (2014-2020) vadlīnijas pieejamas: http://ec.europa.eu. 

Informatīvie pasākumi VIAA regulāri rīko dažādus informatīvos pasākumus un konsultācijas, kurās stāsta par Erasmus+ iespējām. Ar aktuālajiem pasākumiem varat iepazīties šeit.

 

Pasākumu kalendārs

   Visi pasākumi

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems