Pārlekt uz galveno saturu

Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī

Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī atbalsta:

 • brīvprātīgo darbu sportā;
 • sociālo iekļaušanu sportā;
 • diskriminācijas apkarošanu sportā, ieskaitot dzimumu līdztiesību;
 • līdzdalības veicināšanu sportā un fiziskās aktivitātes.

Projektam ir jākoncentrējas uz vienu no šiem mērķiem. Tas var koncentrēties arī uz pārējiem mērķiem, taču pieteikumā pamatmērķim jābūt skaidri identificējamam un noteicošam.

Tas nodrošina finansiālo atbalstu viena Eiropas mēroga sporta pasākuma rīkošanai programmas valstī vai Eiropas vietējā mēroga pasākumu rīkošanai vairākās programmas valstīs.

 • Erasmus+ finansējumam var pieteikties jebkura publiska vai privāta organizācija ar tās saistītajām vienībām (ja tādas ir), kas aktīvi darbojas sporta jomā un ir izveidota programmas valstī.
 • Dalīborganizāciju skaits (Sporta bezpeļņas pasākums Eiropas līmenī ir transnacionāls un ietver šādus elementus):
  • Eiropas vietēja mēroga pasākums (I tips): vismaz 3 organizācijas no 3 dažādām programmas valstīm un ne vairāk kā 5 organizācijas no 5 dažādām programmas valstīm,
  • Eiropas vietēja mēroga pasākums (II tips): vismaz 6 organizācijas no 6 dažādām programmas valstīm,
  • Eiropas līmeņa pasākums: vismaz 10 organizācijas no 10 dažādām programmas valstīm. Papildus projekta koordinatoram pieteikuma iesniedzējam pieteikuma veidlapā ir jāidentificē vismaz 9 organizācijas, kuras uzskatāmas par asociētajiem partneriem. Līgumu pārvaldības ziņā šie asociētie partneri netiek uzskatīti par projekta partneriem un tie projektā nesaņem programmas finansējumu.
 • Norises vieta:
  • Eiropas vietēja mēroga pasākumu gadījumā (I un II tips) darbībām jānotiek katrā programmas valstī, kas piedalās sporta bezpeļņas pasākumā Eiropas līmenī,
  • Eiropas līmeņa pasākuma gadījumā darbībām jānotiek tās pieteikuma iesniedzējas organizācijas programmas valstī, kas piedalās sporta bezpeļņas pasākumā Eiropas līmenī.
 • Projektu ilgums 12 vai 18 mēneši
 • Projekta finansējums 200 000 EUR, 300 000 EUR vai 450 000 EUR vienreizēja fiksēta summa (lump sum). Ieguldījums sporta bezpeļņas pasākumos Eiropas līmenī izpaužas kā fiksētas summas maksājumi. Fiksētā summa ir atkarīga no projektā iesaistīto pasākumu skaita un organizāciju skaita. Pieteikumu iesniedzēji izvēlas vienu no trim iepriekš noteiktām summām atbilstīgi projektā ietverto pasākumu un iesaistīto organizāciju skaitam.
 • Projekta pieteikumi jāiesniedz Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā - Funding & Tenders Opportunities Portal (FTOP).

ES dotāciju piešķir organizācijai, kas ir atbildīga par sporta pasākumu sagatavošanu, organizēšanu un pēcuzraudzību. Tiks atbalstītas šādas standarta darbības (uzskaitījums nav izsmeļošs):

 • pasākuma sagatavošana un organizēšana;
 • izglītības darbību organizēšana sportistiem, treneriem, organizatoriem un brīvprātīgajiem pirms pasākuma;
 • sporta pasākuma papildpasākumu (konferenču, semināru) organizēšana;
 • brīvprātīgo apmācība;
 • pēcpasākumu īstenošana (piemēram, pasākumu izvērtēšana, turpmāko plānu izstrāde);
 • komunikācijas darbības, kas saistītas ar pasākuma tēmu.

Šajā Erasmus+ aktivitātē neatbalsta šādus sporta pasākumus:

 • sporta sacensības, ko regulāri organizē valsts, Eiropas vai starptautiskas sporta federācijas/asociācijas/līgas (valsts, Eiropas vai pasaules čempionāti), izņemot gadījumus, kad finansiālais atbalsts tiek pieprasīts tādu papildpasākumu organizēšanai, kas paredzēti lielai auditorijai.