Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā

Programmas apraksts

Kapacitātes stiprināšanas projekti ir starptautiskās sadarbības projekti, kas balstīti uz daudzpusējām partnerībām, galvenokārt, starp augstākās izglītības institūcijām programmas valstīs un partnervalstīs.

  • Atbalsta augstākās izglītības modernizāciju, pieejamību un internacionalizāciju Erasmus+ partnervalstīs atbilstoši partnervalstu augstākās izglītības institūciju un augstākās izglītības sistēmu vajadzībām;
  • Veicina sadarbību starp Erasmus+ programmas valstīm un noteiktajām Erasmus+partnervalstīm, kā arī Erasmus+ partnervalstu starpā;
  • Atbalsta pārmaiņas partnervalstīs atbilstoši Eiropas Savienības sasniegumiem augstākajā izglītībā;
  • Veicina personāla savstarpējo kontaktu veidošanu, starpkultūru attiecību izpratni.

Vairāk par aktivitāti šeit.

Administrēšana Aktivitāti centralizēti administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir Erasmus+ Augstākās izglītības starptautiskais kontaktpunkts, un par Erasmus+ centralizētajām aktivitātēm veic informēšanas funkciju.

Projektu veidi Šajā aktivitātē ir 2 projektu veidi:
  • Kopīgie projekti (Joint Projects);
  • Strukturālie projekti (Structural Projects).

Abos projektu veidos noteiktās Erasmus+ partnervalstīs var papildus pieteikties Mobilitātes projektam (Special Mobility Strand) studentu un pasniedzēju apmaiņai.

Vairāk par projektu veidiem šeit.

Projektu konkurss
  • Konkursu Eiropas Komisija izsludina vienreiz gadā;
  • 2020. gada projektu konkurss ir izsludināts 2019. gada 5. novembrī;
  • Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 5. februāris (plkst. 17.00 pēc Briseles laika);
  • Projektu pieteikumi jāiesniedz on-line EK izpildaģentūrai EACEA.
Konkursa rezultāti

2019. gada projektu konkursu rezultāti skatāmi šeit.

Dokumenti, veidlapas, vadlīnijas

Detalizēti konkursa nosacījumi, projekta pieteikuma sagatavošanas informācija, t.sk. pieteikuma e-veidlapa, aizpildīšanas vadlīnijas, pievienojamo dokumentu prasības, paraugi u.c. dokumenti pieejami EK izpildaģentūras EACEA mājaslapā.

Erasmus+ programmas (2014-2020) konkursa vadlīnijas pieejamas šeit.

Informatīvie pasākumi VIAA regulāri rīko dažādus informatīvos pasākumus un konsultācijas, kurās stāsta par Erasmus+ iespējām. Ar aktuālajiem pasākumiem varat iepazīties šeit.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems