Erasmus+ stratēģiskās partnerības

Aktivitātes apraksts

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības atbalsta inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Pēc mērķa un būtības iespējami divi stratēģisko partnerību projekti: 

    • Inovāciju atbalsta projekti 

Paredz izstrādāt inovatīvus rezultātus, un/vai tie saistīti ar nesen izstrādātu jau eksistējošu rezultātu un inovatīvu ideju intensīvas izplatīšanas un ieviešanas aktivitātēm. Projektu pieteicējiem ir iespēja prasīt noteiktu budžeta daļu intelektuālo rezultātu izstrādei un rezultātu izplatīšanas pasākumiem, lai tādējādi tiešā veidā būtu saistība ar aktivitātes inovatīvo aspektu. 

    • Labas pieredzes apmaiņas atbalsta projekti 

Ļauj organizācijām attīstīt un stiprināt tīklojumus, paaugstināt savu kapacitāti un darboties starptautiskā līmenī, apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes. Labas pieredzes apmaiņas atbalsta projektiem netiek paredzēts finansējums intelektuālo rezultātu izstrādei. Projektos var radīt arī taustāmus rezultātus un ir jānodrošina to izplatīšana. Pasākumiem jābūt samērojamiem ar projektu mērķiem un mērogu. Rezultātu izstrādi un aktivitātes finansē no budžeta kategorijas “Projekta vadība un īstenošana”. 

Inovāciju atbalsta un labas pieredzes apmaiņas atbalsta projektus var īstenot skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoros.

Vairāk par aktivitāti un tās mērķiem lasīt šeit.

Projektu konkurss

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 23.aprīlis (plkst. 12.00 pēc Briseles laika).

Konkursa rezultāti

Apstiprināto projektu saraksts Erasmus+ stratēģiskajām partnerībām 2019. gada konkursā skatāms šeit.

Dokumenti, veidlapas, vadlīnijas Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus (t.sk. Erasmus+ programmas vadlīnijas) atradīsiet šeit.
Informatīvie pasākumi VIAA regulāri rīko dažādus informatīvos pasākumus un konsultācijas, kurās stāsta par Erasmus+ iespējām. Ar aktuālajiem pasākumiem varat iepazīties šeit.
Informatīvie materiāli Aktuālākos Erasmus+ informatīvos izdevumus skatiet šeit.
Stratēģisko partnerību Erasmus+ pieredzes stāstus lasiet šeit.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems