Pārlekt uz galveno saturu
Sievietes rokas ieskauj daudz krāsainus spēļu kauliņus

Izveidots SALTO resursu centrs iekļaušanas un daudzveidības prioritātes stiprināšanai

25.05.2023. 12:16
Izglītība un mācības

Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programma (2021-2027) turpina nodrošināt izglītības, profesionālās un personiskās attīstības iespējas gan indivīdiem, gan organizācijām izglītības un mācību jomā Eiropā un ārpus tās, tādējādi veicinot sabiedrības ilgtspējīgu izaugsmi. Viens no Erasmus+ programmas mērķiem ir veicināt iekļaujošu, digitāli lietpratīgu, zaļu un aktīvi pilsonisku sabiedrību, un šī mērķa sasniegšanai ir noteiktas četras Erasmus+ programmas horizontālās prioritātes: iekļaušana un daudzveidība, digitālā pārveide, vide un klimata pārmaiņu novēršana, kā arī līdzdalība demokrātiskajos procesos.

 

Lai stiprinātu Erasmus+ programmas horizontālās prioritātes, kā arī sniegtu sistēmisku atbalstu indivīdiem, organizācijām un Erasmus+ Nacionālajām aģentūrām programmas projektu īstenošanā un administrēšanā, ir izveidoti SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) Resursu centri ​​​izglītības un mācību iespēju nodrošināšanai katrā no prioritātēm.

 

SALTO Resursu centrs iekļaušanas un daudzveidības prioritātes stiprināšanai izveidots 2022. gadā, kas īsteno aktivitātes vairākos darbības virzienos, nodrošinot:

  • mācību resursus, mācības, studiju vizītes, forumus, sadarbību veicinošus pasākumus;
  • informatīvi izglītojošus materiālus, t.sk. vadlīnijas, mācību materiālus, politikas dokumentus;
  • mācību metodes un rīkus;
  • labās prakses piemērus, pētījumus un datu analīzi;
  • informatīvi veicinošus un tīklošanās pasākumus.

Šī centra darbību koordinē Erasmus+ Horvātijas Nacionālā aģentūra – Horvātijas Mobilitātes un ES programmu aģentūra. SALTO Resursu centram iekļaušanas un daudzveidības stiprināšanai izglītības un mācību jomā ir izveidota mājaslapa https://saltoinclusion.eu/, kurā pieejami dažādi noderīgi resursi, piemēram:  

Mājaslapas resursi tiks pastāvīgi papildināti.

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) īsteno Erasmus+ (2021-2027) netiešās administrēšanas aktivitātes izglītības, mācību un sporta jomā. Erasmus+ Latvijas mājaslapā ir izveidota sadaļa “Iekļaušana un daudzveidība” (www.erasmusplus.lv/ieklausana-un-daudzveidiba) ar daudzpusīgu Erasmus+ projektu sagatavošanai un īstenošanai noderīgu informāciju.

 

Par iekļaušanas un daudzveidības (I&D) jautājumiem interesenti var sazināties ar VIAA, sūtot e-pastu uz erasmus-ieklausana@viaa.gov.lv, kā arī sazināties ar VIAA Erasmus+ I&D jautājumu kontaktpersonu Dārtu Akmens (e-pasts: darta.akmens@viaa.gov.lv).