Pārlekt uz galveno saturu

Viegli lasīt

Kas ir Erasmus+?

 • Erasmus+ ir Eiropas Savienības programma, kas atbalsta izglītību, mācības, jaunatnes un sporta jomu Eiropā.
 • Latvijā par Erasmus+ programmas īstenošanu atbildīga ir Izglītības un zinātnes ministrija, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina Erasmus+ programmas ieviešanu.

Ko dara Erasmus+ programma 2021-2027?

 • sniedz starptautiskās sadarbības un mobilitātes iespējas izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomā
 • kopējais budžets 7 gadu periodam pārsniedz 28 miljardus eiro
 • paredzēts iesaistīt 12 miljonus dalībnieku
 • projektus var iesniegt tikai juridiskas personas

Kas ir Erasmus+ programmas prioritātes?

 • Iekļaušana un daudzveidība
  • Programma visās tās aktivitātēs nodrošina vienādas iespējas un piekļuvi, iekļaušanu, daudzveidību un taisnīgumu. Projektu īstenotājiem, veidojot projektus un aktivitātes, jāīsteno iekļaujoša pieeja, padarot tās pieejamas dažādiem dalībniekiem, tai skaitā cilvēkiem ar ierobežotām iespējām.
 • Digitālā pārveide
  • Programma atbalsta digitālās ekosistēmas veidošanu, veicinot digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācīšanā un mācībās visos izglītības sektoros. Atbalstāma ir gan digitālo kompetenču veidošana plašam cilvēku lokam, gan komplicētākas digitālo tehnoloģiju izmantošanas apgūšana.
 • Vide un klimata pārmaiņu novēršana
  • Erasmus+ programma atbalsta zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanu par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību. Programma atbalsta projektus, kuri vērsti uz uzvedības maiņu individuālā un kultūras vērtību līmenī, kuri veicina ilgtspējīgas attīstības apziņu, maina patēriņa paradumus un dzīvesveidu.
 • Līdzdalība demokrātiskajos procesos
  • Programma atbalsta cilvēku iesaistīšanos demokrātiskajos procesos un vairo zināšanas par Eiropas Savienību. Prioritāti piešķir projektiem, kas sniedz iespēju cilvēkiem iesaistīties demokrātiskajā dzīvē un kas atbalsta sociālu un pilsonisku iesaistīšanos caur formālās un neformālās izglītības aktivitātēm.

Kā var sazināties ar Erasmus+ programmas pārstāvjiem Latvijā?

 • Ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, rakstot e-pastu info@viaa.gov.lv vai zvanot pa tālruni +371 67814322. Vēstuli var nosūtīt arī pa pastu, adrese: Vaļņu iela 1 (3. - 6. stāvs), Rīga, LV - 1050, Latvija
 • Ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, rakstot e-pastu info@jaunatne.gov.lv vai zvanot pa tālruni +371 67358065. Vēstuli var nosūtīt arī pa pastu, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV - 1004, Latvija
 • Visi ERASMUS+ darbinieku kontakti atrodami šeit