Pārlekt uz galveno saturu

Žana Monē aktivitātes augstākās izglītības sektorā

Žana Monē aktivitātes augstākās izglītības sektorā:

 • veicina izcilību mācīšanā un pētniecībā Eiropas Savienības (ES) studiju jomā visā pasaulē;
 • veicina dialogu starp akadēmiskajām aprindām un sabiedrību, tostarp vietējā un valsts līmeņa politikas veidotājiem, pilsonisko sabiedrību, dažādu izglītības līmeņu pārstāvjiem un plašsaziņas līdzekļiem;
 • rada zināšanas un izpratni, kas atbalsta ES politikas veidošanu un stiprina ES lomu Eiropā un globalizētajā pasaulē;
 • informē plašāku sabiedrību un izplata zināšanas par ES plašākai sabiedrībai, pietuvinot ES iedzīvotājiem.

4 aktivitātes studijām un pētniecībai:

 • Žana Monē moduļi
 • Žana Monē profesūras
 • Žana Monē izcilības centri
 • Žana Monē politikas debates - tematiskie tīkli

 

Žana Monē moduļi ir īsas mācību programmas vai kursi Eiropas Savienības studiju jomā, ko piedāvā augstākās izglītības iestādē.

Katrs modulis ilgst vismaz 40 mācību stundas akadēmiskajā gadā uz trīs gadus ilgu laikposmu.

Moduļu īstenošanai ir 2 iespējas:

 • tie var būt vērsti uz vienu konkrētu Eiropas studiju disciplīnu,
 • daudzdisciplīnu pieejas moduļi, un tāpēc tiem ir vajadzīgs vairāku profesoru un ekspertu akadēmiskais ieguldījums. Tie var būt arī kā īsas specializētas vai vasaras programmas.

Pieteikšanās un finansējums

Pieteikuma iesniedzējs - augstākās izglītības institūcija (AII) no jebkuras pasaules valsts, Programmas valstu AII – jābūt derīgai Erasmus AI Hartai.

Pieteikšanās vieta - Erasmus+ 2021-2027 periodā tiešās administrēšanas aktivitāšu (EACEA) projektu pieteikumu sagatavošanas dokumentācija pieejama finansēšanas un konkursu portālā.

Projekta ilgums – 3 gadi

Projekta finansējums – maksimālā summa 30 000,00 EUR (75% līdzfinansējuma princips ietverts fiksētā vienreizējā maksājuma aprēķinā). Erasmus+ vadlīnijās pieejama tabula ar moduļa stundu skaitu pa kategorijām/pa valstu grupām.

 

Kontaktinformācija:

 

Antra Meņģele
Nodaļas vadītāja

 

Žana Monē profesūras ir pedagoģiski amati ar specializāciju Eiropas Savienības studijās universitāšu profesoriem uz trīs gadus ilgu laikposmu. Žana Monē profesūru ieņem tikai viens profesors (pastāvīgi nodarbināts AII, kas iesniedz projekta pieteikumu), kuram jāpasniedz vismaz 90 mācību stundas vienā akadēmiskajā gadā. Profesūrai var būt arī paredzēta darba grupa, lai sniegtu atbalstu un sekmētu profesūras darbības, ieskaitot papildu mācību stundu nodrošināšanu.

Pieteikšanās un finansējums

Pieteikuma iesniedzējs - augstākās izglītības institūcija no jebkuras pasaules valsts, programmas valstu augstākās izglītības institūcija ar derīgu Erasmus+ augstākās izglītības hartu.

Pieteikšanās vieta - Erasmus+ 2021-2027 periodā tiešās administrēšanas aktivitāšu (EACEA) projektu pieteikumu sagatavošanas dokumentācija pieejama finansēšanas un konkursu portālā.

Projekta ilgums – 3 gadi

Projekta finansējums – maksimālā summa 50 000,00 EUR (75% līdzfinansējuma princips ietverts fiksētā vienreizējā maksājuma aprēķinā), Erasmus+ vadlīnijās pieejama tabula ar profesūras stundu skaitu pa kategorijām/pa valstu grupām.

 

Kontaktinformācija:

 

Antra Meņģele
Nodaļas vadītāja

Žana Monē Izcilības centri ir kompetences un zināšanu kontaktpunkti Eiropas Savienības jautājumos/Eiropas integrācijas studiju jomā, kas:

 • apkopo augsta līmeņa ekspertu zināšanas un kompetences;
 • attīsta sinerģiju starp dažādām disciplīnām un resursiem Eiropas studijās;
 • veido kopīgas transnacionālas darbības;
 • nodrošina atvērtību pilsoniskajai sabiedrībai.

Žana Monē Izcilības centriem ir būtiska loma, uzrunājot studentus no fakultātēm, kas parasti nav saistītas ar Eiropas Savienības jautājumiem, kā arī politikas veidotājus, civildienesta ierēdņus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un sabiedrību kopumā.

Pieteikšanās un finansējums

Pieteikuma iesniedzējs - augstākās izglītības institūcija (AII) no jebkuras pasaules valsts, Programmas valstu AII – jābūt derīgai Erasmus AI Hartai

Pieteikšanās vieta - Erasmus+ 2021-2027 periodā tiešās administrēšanas aktivitāšu (EACEA) projektu pieteikumu sagatavošanas dokumentācija pieejama finansēšanas un konkursu portālā. 

Projekta ilgums – 3 gadi

Projekta finansējums – maksimālā summa 100 000,00 EUR vienreizējs fiksētais maksājums (80% no aprēķinātajām projekta izmaksām).

 

Kontaktinformācija:

Antra Meņģele
Nodaļas vadītāja

Žana Monē tematiskie tīkli (2 Thematic Networks):

 • Lielu augstākās izglītības jomas tematisko tīklu primārais mērķis ir apkopot, kopīgot un partneru vidū apspriest pētījumu rezultātus, kursu saturu un pieredzi, kā arī pētījumus, rakstus u.c. materiālus.
 • Katrā tīklā tiks izveidots rīks, kas ļaus partneriem kopīgot savus akadēmiskos darbus un veikt profesionālu izvērtēšanu, kā arī izteikt piezīmes par iesniegtajiem dokumentiem.
 • Tīkla koordinators regulāri atlasīs novatoriskākos un interesantākos rezultātus, kuri tiks iesniegti Eiropas Komisijai.
 • Katru gadu tiks sniegts atbalsts šiem tīkliem:
  • vienam tīklam, kas pievēršas iekšējiem Eiropas Savienības jautājumiem un pievēršas tematam: «Eiropas nākotne»,
  • un diviem tīkliem, kas pievēršas ārpolitikas jautājumiem un tematam: «Eiropa pasaulē».

 

Kontaktinformācija:

Antra Meņģele
Nodaļas vadītāja