Pārlekt uz galveno saturu

Apvienības inovācijai

11.06.2021.

Apvienības inovācijai ir Erasmus+ programmas aktivitāte Eiropas inovāciju spēju stiprināšanai, īstenojot sadarbību un zināšanu plūsmu starp augstākās izglītības iestādēm, profesionālās izglītības iestādēm un organizācijām, kuras pārstāv plašāku sociālekonomisko vidi, tostarp pētniecību.

Šī Erasmus+ aktivitāte ir vērsta uz:

 • jaunu prasmju izveides veicināšanu un prasmju neatbilstības novēršanu, izveidojot jaunas mācību programmas augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības iestādēm;
 • atbalsta veidošanu pašiniciatīvas un uz uzņēmējdarbību vērstas domāšanas attīstībai Eiropas Savienībā.

 Apvienības izglītībai un uzņēmējdarbībai apvieno uzņēmumu, augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības nodrošinātājus, lai projektos:

 • veicinātu inovācijas izglītības iestādēs un mācību īstenošanā tajās - mācīšanas metodēs, novērtēšanas metodēs, mācību vidē un/vai jaunu prasmju attīstībā;
 • veicinātu korporatīvo sociālo atbildību (piemēram, vienlīdzība, iekļaušana, klimata pārmaiņas, vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība);
 • veicinātu izglītības apguvēju, izglītības personāla un citu darbinieku pašiniciatīvu un uz uzņēmējdarbību vērstu pieeju, domāšanu un prasmes;
 • veicinātu zināšanu plūsmu un kopīgu radīšanu starp augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības, pētniecības, valsts sektora un uzņēmējdarbības sektora pārstāvjiem,
 • veidotu un atbalstītu lietderīgas un efektīvas augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības sistēmas.
Pieteikuma iesniedzējs: jebkurš pilntiesīgs partneris, kas likumīgi izveidots programmas valstī.
Projektā dalībnieki: jebkura publiska vai privāta organizācija, kas likumīgi izveidota programmas valstī vai partnervalstī.
Projekta dalīborganizāciju skaits un specializācija:  vismaz 4 programmas valstis un vismaz 8 pilntiesīgi partneri. Partnerībā jābūt vismaz 3 darba tirgus dalībniekiem (uzņēmumiem vai komercuzņēmumiem, vai pārstāvošajām starpniekorganizācijām, piemēram, kamerām, arodbiedrībām vai arodasociācijām) un vismaz 3 izglītības un apmācības nodrošinātājiem (profesionālās izglītības iestādēm un/vai augstākās izglītības iestādēm) kā pilntiesīgiem partneriem. Katrā projekta pieteikumā ir jābūt vismaz vienai augstākās izglītības iestādei un vienam profesionālās izglītības un mācību nodrošinātājam, kas ir iesaistīts kā pilntiesīgs partneris. 

 

Projekta ilgums:

2 vai 3 gadi. Ilgums jāizvēlas pieteikuma iesniegšanas posmā, pamatojoties uz projekta mērķi un laika gaitā plānoto darbību veidu.

Pieteikšanās vieta: Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).
Pieteikšanās termiņš: līdz 2021. gada 7. septembra plkst. 17.00 (pēc Briseles laika).

 

Maksimālais finansējums:

 • 1 miljons EUR - 2 gadus ilgam projektam
 • 1,5 miljoni EUR - 3 gadus ilgam projektam
Finansējuma modelis:           vienreizējā fiksētā summa

 

Konkursa sludinājums - šeit

 

 

Šīs apvienības īstenos 14 industriālajās ekosistēmās, kuras noteiktas Jaunajā Eiropas industriālajā stratēģijā,  lai

 • izveidotu jaunas stratēģiskas pieejas un sadarbību konkrētiem prasmju attīstības risinājumiem noteiktās ekonomikas nozarēs;
 • risinātu tādu prasmju trūkumu darba tirgū, kas kavē izaugsmi, inovāciju un konkurētspēju noteiktās nozarēs;
 • izstrādātu tālākapmācības programmas, ņemot vērā darbspējas vecuma iedzīvotāju visvairāk nepieciešamās prasmes;
 • izstrādātu jaunus profesionālos profilus un saistītās kvalifikācijas, kurai jāaptver augstākā līmeņa vidējā un pēc vidusskolas PIA līmeņi (EKI 3.–5. līmenis) un terciārie līmeņi (EKI 6.–8. līmenis), izstrādātu šo mācību programmas.
Pieteikuma iesniedzējs:

jebkurš pilntiesīgs partneris, kas likumīgi izveidots programmas valstī.

Projekta dalīnieki:

jebkura publiska vai privāta organizācija, kas likumīgi izveidota programmas valstī vai partnervalstī.

Projekta dalīborganizāciju skaits un specializācija:

vismaz 8 programmas valstis, un tajās jābūt vismaz 12 pilntiesīgiem partneriem. Partnerībā jābūt vismaz 5 darba tirgus dalībniekiem (uzņēmumiem vai komercuzņēmumiem, vai pārstāvošajām starpniekorganizācijām, piemēram, kamerām, arodbiedrībām vai arodasociācijām) un vismaz 5 izglītības un apmācības nodrošinātājiem (PIA un/vai AII) kā pilntiesīgiem partneriem. Katrā priekšlikumā ir jābūt vismaz vienai AI iestādei un vienam PIA nodrošinātājam, kas ir iesaistīts kā pilntiesīgs partneris.

 

 • Tūrisms
 • Mobilitāte-transports-autobūve
 • Aerokosmonautika un aizsardzība
 • Būvniecība
 • Lauksaimniecības pārtikas produkti
 • Mazoglekļa enerģiju aktīvi patērējošas nozares
 • Tekstilizstrādājumi
 • Radošās un kultūras nozares
 • Digitālā nozare
 • Atjaunojamo energoresursu enerģija
 • Elektronika
 • Mazumtirdzniecība
 • Tuvuma un sociālā ekonomika
 • Veselība

Maksimālais finansējums: 4 miljoni EUR - 4 gadus ilgam projektam.

Maksimālais finansējums:

 • 1 miljons EUR - 2 gadus ilgam projektam
 • 1,5 miljoni EUR - 3 gadus ilgam projektam
Finansējuma modelis:           vienreizējā fiksētā summa