Pārlekt uz galveno saturu

Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA)

Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātāšu ietvaros (Training and Cooperation Activities - TCA) iespējams piedalīties kontaktsemināros, mācību vizītēs, konferencēs un tematiskajos semināros. TCA pasākumi veicina pieredzes un labās prakses apmaiņu, diskusiju par dažādiem izglītības jautājumiem, kontaktu veidošanu, kā arī sekmē Erasmus+ programmas mērķu un prioritāšu sasniegšanu skolu, pieaugušo, profesionālās un augstākās izglītības sektoros.

 

Laiks

Temats

Mērķgrupa

Norises vieta

Papildu informācija

Pieteikšanās

06.-08.12.

Mobilitātes optimizēšana pieaugušo izglītojamiem kā aktīviem pilsoņiem

 

Optimising Mobility for Adult Learners as Active Citizens (Optim-AL 2)

Pieaugušo izglītības sektora pārstāvji ar vai bez iepriekšējas pieredzes Erasmus+ mācību mobilitātes projektos. Tūra, Francija Papildu informācija līdz 25. septembrim
30.10.-02.11.

Akreditācija Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs - kas ir noticis līdz šim un ko varam mācīties viens no otra?

 

Your accreditation in Nordic and Baltic countries - What has happened so far and what can we learn from each other?

Dalībnieki, kas strādā ar akreditāciju skolu, profesionālo izglītības iestāžu un pieaugušo izglītības sektoros - starptautiskie koordinatori, administratori, projektu vadītāji, direktori, skolotāji un citi, kas vēlas dalīties savā pieredzē un praksē.

Reikjavīka, Islande Papildu informācija līdz 14. septembrim

Pasākums atcelts!

30.-31.10.

Akadēmiskā atzīšana: izaicinājumi valsts un Eiropas kontekstā

 

Academic Recognition: Challenges in National and European Context

Politikas veidotāji, pašvaldības iestāžu pārstāvji,  augstskolu akadēmiskais un administratīvais personāls, pētnieki, studenti, kā arī pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji. Braga, Portugāle Papildu informācija Pasākums atcelts!
30.-31.10.

Pedagogu sākotnējā izglītība

 

Initial teacher education

Skolu izglītības (SCH), augstākās izglītības (HE), profesionālās izglītības un apmācības (VET), kā arī pieaugušo izglītības (ADU) sektoru pārstāvji, pedagogi un lēmumu pieņēmēji. Belgrada, Serbija Papildu informācija līdz 13. septembrim
16.-19.10.

Kā E+ mobilitātes var veicināt transversālo prasmju attīstību

 

How E+ mobilities can facilitate the development of transversal skills

Profesionālās izglītības un apmācības (VET), kā arī pieaugušo izglītības (ADU) sektoru pārstāvji, kuri ir jaunpienācēji vai ar nelielu pieredzi Erasmus+ programmā. Īrija Papildu informācija līdz 14. septembrim
16.-17.11.

Iekļaušana un daudzveidība Eiropā

 

Inclusion across Europe

Skolu izglītības (SCH), profesionālās izglītības un apmācības (VET), kā arī pieaugušo izglītības (ADU) sektoru pārstāvji, kuri ir jaunpienācēji vai ar nelielu pieredzi Erasmus+ programmā un ir ieinteresēti veidot Erasmus+ mobilitātes un partnerības projektus. Belgrada, Serbija Papildu informācija līdz 27. septembrim
01.-04.10.

Līdzdalība pilsoniskajā iesaistē 2.0

 

Participation in civic engagement 2.0

Dalībnieki, kas strādā ar pilsonisko iesaisti skolēnu, pieaugušo izglītojamo, profesionālās izglītības un apmācības ietvaros pilsoniskās sabiedrības labā. Aicināti pieteikties arī Erasmus studentu tīkla (ESN) un Erasmus+ koordinatori, izglītības iestāžu direktori, skolotāji, projektu vadītāji, konsultanti, prakses vadītāji, pasniedzēji un Erasmus+ vēstneši. Malme, Zviedrija Papildu informācija līdz 29. augustam
08.-10.11.

Soli tuvāk iekļaujošai internacionalizācijai augstākajā izglītībā

 

Moving closer to inclusive internationalisation in Higher Education

Augstākās izglītības iestāžu Erasmus+ koordinatori, u.c. pārstāvji, tostarp iekļaušanas un daudzveidības tēmas eksperti. Berlīne, Vācija Papildu informācija līdz 15. augustam
31.10.-02.11.

Erasmus+ prakses ietekme augstākajā izglītībā

 

Impact of Erasmus+ placements on Higher Education

Augstākās izglītības iestāžu Erasmus+ koordinatori ar vismaz divu gadu pieredzi Erasmus+ prakšu organizēšanā. Pafa, Kipra Papildu informācija līdz 11. jūlijam
13.-15.09.

Akreditācija pieaugušo izglītības jomā

 

Αccreditation in the field of Adult Education

Pieaugušo izglītības sektora ​​organizāciju pārstāvji-jaunpienācēji, kuriem nav vai ir nelielas priekšzināšanas par Erasmus+ programmas akreditāciju.

 

Korfu, Grieķija Papildu informācija līdz 1. jūlijam
08.-11.09.

Aktīvs ķermenis = aktīvs prāts. Kā savienot Erasmus+ projektus ar fiziskajām aktivitātēm?

 

Active Bodies = Active Minds. How to Infuse Erasmus+ Projects with Physical Activity

Vispārējās, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības iestāžu pārstāvji. Viļņa, Lietuva Papildu informācija līdz 17. jūlijam
23.-26.10.

Augstākās izglītības kapacitātes celšana, izmantojot jaunas Erasmus+ sadarbības partnerību projektu iespējas

 

Get cOnnected! Advancing Higher Education through New Erasmus+ Cooperation Partnerships (Go-aHED)

Augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, kuri ir jaunpienācēji Erasmus+ programmā un ir ieinteresēti veidot sadarbības partnerības projektus augstākajā izglītībā. Dalībai seminārā aicināti pieteikties arī tie projektu pieteicēji, kuru pieteikumi nav tikuši apstiprināti. Varšava, Polija Papildu informācija līdz 30. jūnijam
16.-18.10.

Veiksmīgu starptautisko partnerību veidošana

 

Building Successful International Partnerships

Augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls, projektu vadītāji un eksperti, potenciālie sadarbības partnerību projektu pieteicēji, kā arī esošie sadarbības partnerību projektu īstenotāji. Prāga, Čehija Papildu informācija līdz 4. jūnijam
27.-29.09.

Iekļaušana un daudzveidība: kapacitātes celšana veiksmīgai Erasmus+ projektu īstenošanai

 

Inclusion & diversity: capacity building for successful implementation

Vispārējās, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektora pārstāvji, potenciālie vai esošie Erasmus+ programmas projektu īstenotāji, jaunpienācēji Erasmus+ programmā, pārstāvji no iekļaušanas un daudzveidības atbalstošām organizācijām.  Rīga, Latvija Papildu informācija līdz 21. maijam
25.-27.09.

Dizaina domāšanas pieeja Sadarbības partnerību projektos

 

Design Thinking for Cooperation Partnerships

Skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoru pārstāvji, kuri ir ieinteresēti pieteikties finansējumam Sadarbības partnerību projektu īstenošanai.  Dublina, Īrija Papildu informācija līdz 23. jūnijam
12.-15.11.

Prakses mobilitāte Eiropā: prakses sniedzēju sadarbības veidošana, lai veicinātu praktikantu (mācekļu) iekļaušanu Eiropas mobilitātes programmās

 

Apprenticeship mobility in Europe: building cooperation between European apprentices training providers to foster the placement of apprentices in European mobility schemes

Esošie Erasmus+ projektu īstenotāji, kā arī mobilitātes konsorciju un tīklu koordinatori, kuri koordinē mācību mobilitāšu (KA1) projektus citām iestādēm (piemēram, prakses apmācības centriem). Bordo, Francija Papildu informācija līdz 31. maijam
03.-08.07.

Savienotājs 8.0 - Savieno pasauli, izmantojot neformālo izglītību

 

Connector 8.0 - Connecting the world by non-formal learning

Dalībnieki no visiem izglītības sektoriem – skolu, profesionālās izglītības un apmācības, augstākās un pieaugušo izglītības sektora, kā arī jaunatnes jomas pārstāvji. Rumānija Papildu informācija līdz 20. maijam
23.-25.06.

Pirmsskolas izglītība +

 

Early childhood +

Pirmsskolas izglītībā un aprūpē iesaistītie profesionāļi, kuriem nav pieredzes vai ir neliela pieredze Erasmus+ programmas projektu īstenošanā. Dublina, Īrija Papildu informācija līdz 12. maijam
13.-15.06.

Projektu kompass: no idejas līdz projektam

 

The Project Compass: Navigating Ideas towards Projects

Skolu izglītības (SCH), profesionālās izglītības un apmācības (VET), kā arī pieaugušo izglītības (ADU) sektoru pārstāvji, kā arī pārstāvji no bibliotēkām, muzejiem, nevalstiskajām organizācijām, dažādu kopienu pārstāvniecībām, u.c. organizācijām, kuras ir jaunpienācēji Erasmus+ programmā un kuri ir ieinteresēti uzsākt Erasmus+ Maza mēroga partnerības projektus. Viļņa, Lietuva Papildu informācija līdz 10. maijam
25.-27.10.

Digitālā iekļaušana skolu izglītībā

 

Digital Inclusion in School Education

Erasmus+ programmas skolu izglītības sektora sadarbības partnerību un maza mēroga partnerību sociālās iekļaušanas projektu īstenotāji, kas vēlas dalīties ar savu pieredzi un labo praksi projektu īstenošanā digitālajā vidē. Malta Papildu informācija līdz 26. maijam
07.-09.06.

Digitālās pedagoģijas veicināšana starptautiskajā sadarbībā

 

Fostering digital pedagogies through international cooperation

Augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls, kā arī atbalsta personāls pasniedzējiem digitālo rīku izmantošanā lekcijās un nodarbībās.  Bleda, Slovēnija Papildu informācija līdz 19. aprīlim
07.-09.06.

Jaukta veida mobilitāte augstākajā izglītībā: izaicinājumi, iespējas un īstenošana

 

Blended mobility for Higher Education: challenges, opportunities and concrete implementation

Augstākās izglītības iestāžu pārstāvji (starptautiskie koordinatori, pasniedzēji, personāls u.c.), kuri ir atbildīgi par Erasmus+ jaukta veida mobilitātes īstenošanu savā iestādē. Brisele, Beļģija

Papildu informācija

 

Pasākuma programma

 

Pētījuma kopsavilkums angļu valodā

līdz 3. maijam
20.-23.06.

Maza mēroga projekti jaunpienācējiem par iekļaušanu un daudzveidību

 

Small Scale Projects on Inclusion and Diversity for Newcomers

Skolu izglītības (SCH), profesionālās izglītības un apmācības (VET), kā arī pieaugušo izglītības (ADU) sektoru pārstāvji, kuri ir jaunpienācēji Erasmus+ programmā un kuri ir ieinteresēti uzsākt Maza mēroga partnerības projektus.

 

Priekšroka dalībai pasākumā tiks dota tiem dalībniekiem, kuri atbilst šādiem kritērijiem:

 • Skolu un profesionālās izglītības un apmācības sektoros: jaunpienācēji Erasmus+ programmā no skolām lauku reģionos un ciematos, kurās ir daudzveidīga skolēnu populācija, tostarp migranti, romu kopienas pārstāvji, bēgļi, skolēni ar īpašām vajadzībām u.c.
 • Pieaugušo izglītības sektorā: jaunpienācēji Erasmus+ programmā no organizācijām lauku reģionos un ciematos, kuru mērķgrupa ir sociāli neaizsargātās grupas.
Džonina, Grieķija Papildu informācija līdz 20. aprīlim
06.-09.06.

Kontaktu veidošanas seminārs programmas jaunpienācējiem (KA122-SCH un KA210-SCH): Vide un klimata pārmaiņu novēršana

 

Contact seminar for newcomers (KA122-SCH and KA210-SCH): Climate change and environmental sustainability

Skolu izglītības sektora (SCH) pārstāvji, jaunpienācēji Erasmus+ programmā - skolotāji, direktori, u.c.*, kuri strādā ar skolēniem vecumā no 6-15 gadiem un ir ieinteresēti uzsākt un īstenot Erasmus+ mobilitātes projektus (KA122) vai Maza mēroga partnerības projektus (KA210).

*aicināti pieteikties arī bibliotekāri, publisko bibliotēku darbinieki, mūzikas/mākslas skolu, NVO u.c. pārstāvji, kuri strādā ar jauniešiem šajā vecumā.

Olesunna, Norvēģija Papildu informācija līdz 24. aprīlim
22.-25.05.

Erasmus+ akreditācija skolu, profesionālajā un pieaugušo izglītībā

 

Accreditation in Erasmus+ (SE, VET & AE)

Skolu (SCH), profesionālās izglītības un apmācības (VET) un pieaugušo izglītības (ADU) iestāžu pārstāvji – skolotāji, direktori u.c. – kuri vēlas pieteikties Erasmus+ akreditācijai nākamajā pieteikšanās termiņā (2023. gada oktobris). Dublina, Īrija Papildu informācija līdz 14. aprīlim
13.-16.06.

Kvalitatīva izglītība un labklājība skolā

 

Quality education and wellbeing at school": towards a caring school

Skolu (pamatskolas un vidusskolas) pārstāvji – skolotāji, direktori, pašvaldību iestāžu, kā arī citu institūciju pārstāvji. Poitiers, Francija Papildu informācija līdz 24. aprīlim
16.-19.05.

Atbalstot daudzveidību: iekļaušana starptautiskos projektos

 

Embracing diversity: inclusion in international projects

Vispārējās un profesionālās izglītības skolotāji (LKI 3. vai 4. līmenī), kuriem nav vai ir neliela pieredze Erasmus+ programmā un ir ieinteresēti uzsākt Erasmus+ projektu īstenošanu. Prāga, Čehija

Papildu informācija

 

Pasākuma programma

līdz 7. aprīlim
26.-30.04.

Partnerības sadarbībai – kā plānot izcilu projektu pirmsskolas izglītībā par vides aizsardzības un ilgtspējas tēmu

 

Partnerships for Cooperation- how to plan an excellent project for pre-schools in the area of green practices

Pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvji – skolotāji, audzinātāji, direktori, kuri ir ieinteresēti īstenot Erasmus+ Partnerības sadarbībai (KA2) projektus par vides aizsardzības un ilgtspējas jautājumiem. Varšava, Polija

Papildu informācija

 

Pasākuma programma

līdz 20. martam
25.-28.04.

Paplašinot apvāršņus valodu apguvē

 

Expanding horizons in language learning

Skolu un profesionālās izglītības un apmācības pārstāvji, kuriem ir saistība ar valodu mācīšanu (skolotāji, direktori u.c.). Tallina, Igaunija

Papildu informācija

 

Pasākuma mājaslapa

līdz 15. martam
25.-28.04.

Kontaktu veidošana akreditētajām iestādēm 3.0

 

Creating contacts for accredited organisations 3.0

Pārstāvji no akreditētajām organizācijām skolu, profesionālās izglītības un apmācības, kā arī pieaugušo izglītības sektoros – skolotāji, direktori, administratīvais personāls, kontaktpersonas u.c. Helsingborga, Zviedrija

Papildu informācija

 

Pasākuma programma

līdz 8. martam
21.03.

Visi uz klāja: speciālās izglītības vajadzības un iekļaušana skolu izglītībā

 

Everybody on Board: special education needs and inclusion in school education

Skolu izglītības sektora pārstāvji (tostarp pirmsskolas izglītības), kuri strādā ar skolēniem ar dažādām mācīšanās grūtībām un vēlas attīstīt savā organizācijā iekļaujošu izglītību, veidot iekļaušanas stratēģijas un sadarboties ar starptautiskiem partneriem par šo tēmu. Tiešsaiste Papildu informācija līdz 6. martam
20.03.

Zaļš-zaļāks-viszaļākais

 

Green-Greener-Greenest

Visu pieaugušo izglītības sektora organizāciju pārstāvji. Tiešsaiste Papildu informācija līdz 6. martam
29.-31.05.

Sports un ilgtspējība – mūžizglītības pieeja

 

Sport and Sustainability – a Lifelong Approach

Skolotāji, eksperti, treneri, pedagogi, izglītības vadītāji un politikas veidotāji, kas strādā profesionālajā izglītībā sporta un fizisko aktivitāšu jomā. Profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji un centri, kas nodrošina profesionālo izglītību un apmācību sportā. Vierumäki, Somija.

Papildu informācija

 

Pasākuma programma

līdz 24. martam
6.-9.05.

Erasmus+ atbalsts fiziskās aktivitātes un sadarbības veicināšanai izglītībā un mācībās

 

Erasmus+ promoting physical activity and cooperation in education and training

Vispārējās, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības iestāžu pārstāvji, potenciālie vai esošie Erasmus+ programmas projektu īstenotāji, jaunpienācēji Erasmus+ programmā, pedagogi, izglītības vadītāji, eksperti, u.c. pārstāvji, kuri ir ieinteresēti fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida veicināšanā izglītībā un mācībās, izmantojot Erasmus+ programmas piedāvātās sadarbības iespējas. Rīga, Latvija Papildu informācija līdz 24. martam
3.-5.05.

Skolas kļūst zaļākas un digitālākas – Erasmus+ atbalsta mācīšanas izcilību

 

Schools go green and digital – and Erasmus+ supports teaching excellence

 • pārstāvji no skolām (sākot no pirmsskolas līdz vidusskolas, ieskaitot profesionālās izglītības iestādes), kuri ir ieinteresēti īstenot Erasmus+ projektus (mācību mobilitātes, partnerības sadarbībai, kā arī eTwinning) par digitalizāciju un vides aizsardzību;
 • pārstāvji no pedagogu apmācību iestādēm, kuri ir ieinteresēti īstenot Erasmus+ projektus par digitalizāciju un vides aizsardzību;
 • Erasmus+ projektu pārstāvji, kuri ir īstenojuši vai īsteno projektus digitalizācijas un klimata pārmaiņu novēršanas jomā;
 • izglītības pārvaldes un izglītības ministriju pārstāvji (mobilitātes konsorcija koordinatori);
 • Erasmus+ Skolotāju akadēmiju un Žana Monē aktivitātes pārstāvji par izglītību ilgtspējīgai attīstībai un digitalizācijai.
Bonna, Vācija

Papildu informācija

 

Konferences darba kārtība

līdz 15. februārim
19.-21.04.

Pārdomājot pret rasisma praksi pieaugušo izglītībā

 

Re-thinking anti-racism practice in Adult Education

Pieaugušo izglītības pārstāvji – pieaugušo izglītotāji, pasniedzēji, treneri, brīvprātīgie, grupu vadītāji, koordinatori. Dublina, īrija Papildu informācija līdz 17. februārim
18.-21.04.

Kopā! Iekļaujoša klase un digitāli atbalstīta mācīšanās

 

Together! - Inclusive Classroom and Digitally Supported Learning

Speciālās izglītības iestāžu (kur mācās skolēni vecumā no 6 līdz 15 gadiem) skolotāji, klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji, kā arī šo izglītības iestāžu direktori. Mikkeli, Somija

Papildu informācija

 

Semināra darba kārtība

līdz 3. februārim
27.-28.02.

Eiropas nākotne – Eiropa ir Tava nākotne! Skolēnu līdzdalība demokrātiskajos procesos

 

The future of Europe – Europe is your future! Pupils’ participation in democratic life

Skolotāji, kuri varēs piedalīties kopā ar diviem izvēlētiem, aktīviem skolēniem (vecumā no 14 līdz 17 gadiem) no savas skolas. Tiešsaiste

Papildu informācija

 

Semināra darba kārtība

līdz 29. janvārim
12.-14.04.

Agroekoloģija - tehniskā un izglītojošā pieeja

 

Agroecology, technical and educational approach

Profesionālās un augstākās izglītības pārstāvji - direktori, personāls, skolotāji, mācībspēki, projektu koordinatori vai potenciālie Erasmus+ projektu pieteicēji, kuri strādā profesionālās vai augstākās izglītības iestādēs un kurus interesē agroekoloģijas tēma. Rambouillet, Francija

Papildu informācija

 

Semināra darba kārtība

līdz 16. janvārim
25.-27.01.

Maza mēroga partnerības skolām

 

Small Scale Partnerships for Schools

Skolotāji, kas ikdienā strādā ar pamatskolas un vidusskolas skolēniem, Erasmus+ projektu skolu izglītības sektorā jaunpienācēji, kā arī  bijušie un esošie Erasmus+ projektu īstenotāji. 

Dublina,

Īrija

Papildu informācija līdz 2022. gada 25. novembrim

 

Laiks

Temats

Mērķgrupa

Norises vieta

Papildu informācija

Pieteikšanās

5.-6.12.

Valodu politika un Eiropas stratēģijas

 

Language Policy and the European Strategies

Skolotāji, projektu vadītāji un dažāda veida izglītības un apmācības iestāžu pārstāvji un lēmumu pieņēmēji.

Lisabona,

Portugāle

Papildu informācija līdz 10. novembrim
29.11.-2.12.

Maza mēroga partnerību projektu īstenošana pieaugušo izglītībā; formālā darba pieaugušo izglītībā integrācija

 

Implementation of small scale partnerships for adult education: integration work in formal adult education

Pieaugušo izglītības jomas pārstāvji. Seminārs galvenokārt ir paredzēts skolotājiem, vadītājiem un citiem, kas strādā formālajā pieaugušo izglītībā un kas ir ieinteresēti uzzināt, kā uzsākt maza mēroga partnerības Erasmus+. Dalībniekiem jābūt bez vai ar nelielu pieredzi Erasmus+ programmā (piemēram, dalībnieki, kuri ir tikai vienu reizi bijuši kā koordinatori un/vai bijuši tikai 3 partnerībās).

Øystese,

Norvēģija

Papildu informācija līdz 24. oktobrim
2.-5.11.

Skolēnu ilgtermiņa mācību mobilitāte

 

Long-term learning mobility of school pupils

Pamatizglītības un vidējās izglītības profesionāļi (skolotāji, direktori), kuri ir ieinteresēti skolēnu ilgtermiņa mobilitātes īstenošanā. Priekšroka tiks skolām, kuras ieguvušas Erasmus akreditāciju skolu izglītībā, taču aktivitātē varēs piedalīties arī neakreditētās skolas.

Santandera,

Spānija

Papildu informācija līdz 13. oktobrim
16.-18.11.

Erasmus+ atbalsts dzimtās valodas un valodu apguvei skolā

 

Supporting Home Languages and the Languages of Schooling with Erasmus+

Erasmus+ programmas jaunpienācēji, iepriekšējie projektu īstenotāji, pamatskolas skolotāji,  pēc-pamatskolas skolotāji un pētnieki (skolu jomā). Dublina, Īrija Papildu informācija līdz 13. oktobrim
9.-11.11.

Saziņa ar skolām visā Eiropā: eTwinning un Erasmus+ kontaktu veidošanas seminārs

 

Connecting with Schools Across Europe: eTwinning and Erasmus+ Contact Making Seminar

Jaunpienācēji Erasmus+ skolu izglītības projektos, bijušie un esošie skolu izglītības projektu īstenotāji (maza mēroga partnerības, mācību mobilitātes, partnerības sadarbībai), kā arī eTwinning platformas iesācējus un vidējā līmeņa lietotājus. Dublina, Īrija Papildu informācija līdz 30. septembrim
1.-3.11.

Attālo reģionu iekļaušana Erasmus+ programmā

 

Rural Inclusion in Erasmus+

Skolu izglītības sektora pārstāvji no attāliem reģioniem un lauku skolām, jo īpaši no tām skolām vai organizācijām, kurām nav vai ir neliela pieredze programmas īstenošanā. Dalībnieki var būt skolotāji, direktori, administratori un citi pārstāvji no skolām, pašvaldībām un citām skolu sektora organizācijām. Akureiri, Islande Papildu informācija līdz 21. septembrim
7.-8.11.

Kontaktseminārs - informācija par maza mēroga partnerību īstenošanu

 

Contact Seminar - learn about Small Scale Partnerships

Skolu, profesionālās izglītības un apmācības, kā arī pieaugušo izglītības un jaunatnes sektoru pārstāvji – Easmus+ programmas jaunpienācēji no dažādām iestādēm (nevalstiskās organizācijas, skolas u.c. organizācijas). Kopenhāgena, Dānija Papildu informācija līdz 18. septembrim
19.-21.10.

Radoša mācību lietojumprogrammu izmantošana skolu izglītībā

 

Creative use of learning applications in school education

Vidusskolu skolotāji un direktori. Luksemburga Papildu informācija līdz 15. septembrim
10.-12.10.

Programmas centralizētās aktivitātes augstākajā izglītībā - labs, bet pārāk reti izmantots instruments augstākās izglītības internacionalizācijas stratēģijas uzlabošanā

 

Centralised actions addressed to higher education – good but too rarely used tool for the enhancement of the internationalisation strategies of HEIs

Augstākās izglītības iestāžu pārstāvji.

Varšava,

Polija

Papildu informācija līdz 8. septembrim
28.-29.09.

Digitālā klase

 

The Digital Classroom

Izglītības iestāžu pārstāvji no pamatskolas un vidusskolas, kuri līdz šim nav īstenojuši Erasmus+ un eTwinning projektus.

Dublina,

Īrija

Papildu informācija līdz 26. augustam
15.-16.09.

Skolēnu atbalstīšana pārejas posmā – karjeras atbalsta lomas nozīme

 

Supporting Transitions - the role of career guidance

Karjeras atbalsta speciālisti, kas darbojas skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoros, skolotāji, skolu psihologi, pedagogi, karjeras konsultanti un citi izglītības iestāžu pārstāvji.  Belgrada, Serbija Papildu informācija līdz 15. augustam
21.-23.11.

Digitālā iekļaušana skolu izglītībā

 

Digital inclusion in school education

Erasmus+ programmas KA2 skolu izglītības sektora sociālās iekļaušanas projektu īstenotāji, kas vēlas dalīties ar savu pieredzi projektu īstenošanā digitālajā vidē. Budapešta, Ungārija

Papildu informācija

 

Semināra programma

līdz 22. augustam
13.-16.09. “Projektu un sadarbības veidošana bēgļu un vietējo kopienu atbalstam” Skolu izglītības un profesionālās izglītības un apmācības pārstāvji - skolotāji, vadība, pasniedzēji, pedagogi, mācību koordinatori, atbalsta personāls, organizācijas, kas iesaistītas atbalsta sniegšanā bēgļiem, kā arī citas organizācijas ar kopīgu mērķi attīstīt jaunu sadarbību un veidot KA2 projektus. 

Rīga,

Latvija

Papildu informācija līdz 18. augustam
13.-16.09.

Kā atbalstīt bēgļus, īstenojot pieaugušo izglītības projektus

 

Your actions matter! How to support refugees through Adult Education projects

Organizāciju un institūciju pārstāvji, kuri atbalsta pieaugušos bēgļus, izmantojot ar profesionālo izglītību nesaistītas aktivitātes un kuri vēlas īstenot projektus pieaugušo izglītības jomā un meklēt projekta partnerus. Varšava, Polija

Papildu informācija

 

Semināra programma

līdz 19. augustam
19.-21.10

Jaukta veida mobilitātes – līdzeklis studiju programmu uzlabošani

 

Blended mobilities as a means of improving study programmes

Skolu izglītības un profesionālās izglītības un apmācības sektoru pārstāvji Bratislava, Slovākija Papildu informācija līdz 24. jūlijam
26.-29.09.

Atbalsta sniegšana nelabvēlīgā situācijā esošo personu grupu un izglītojamo ar mazāk iespējām iekļaušanai

 

Supporting the inclusion of disadvantaged audiences and learners with fewer opportunities

 • organizācijas, kas strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti;
 • organizācijas, kas strādā ar izglītojamiem ar mazākām iespējām (mazkvalificētiem un/vai bezdarbniekiem);
 • pieaugušo izglītības darbinieki/skolotāji/mācībspēki/nodrošinātāji, valsts un privāto organizāciju pārstāvji, padomdevējas iestādes, politikas veidotāji, pasniedzēji un izglītotāji. Priekšroka tiek dota organizācijām, kuru projekta pieteikumā (mobilitātes vai sadarbības partnerības) plāno iesaistīt izglītojamos ar mazākām iespējām.
 • jaunpienācēji Erasmus+ programmā, kā arī organizācijas, kurām jau ir zināma pieredze projektu sagatavošanā un īstenošanā.
Lēvena, Beļģija Pasākuma programma līdz 18. jūlijam
8.07.

Iekļaušana augstākajā izglītībā – augstākās izglītības iestāžu darba procesu pielāgošana

 

Inclusion in Higher Education – Adaptation of HEIs’ work processes

Augstākās izglītības iestāžu ārējo sakaru koordinatori vai citi pārstāvji, kas īsteno KA1 mobilitātes projektus augstākajā izglītībā. Belgrada, Serbija Papildu informācija līdz 15. jūnijam
26.-27.09.

Svešvalodu apguves un mācīšanas veicināšana

 

Stepping up foreign language learning and teaching

Skolu izglītības sektora pārstāvji, īpaši svešvalodu skolotāji Tallina, Igaunija

Salto mājaslapa 

 

un

 

Pasākuma mājaslapa

līdz 17. jūlijam
3.-5.10.

Medijpratība – viena no mūsdienu pamatprasmēm

 

Media literacy as a key skill for modern life

Semināra mērķgrupa ir dalībnieki, kuri strādā skolās un māca 11 līdz 16 gadu vecus bērnus.

 

Pieredzējuši projektu koordinatori, kuri ir ieinteresēti īstenot Erasmus+ projektus par medijpratības un/vai dezinformācijas tēmām. Pieteikties ir aicināti arī mazāk pieredzējuši programmas dalībnieki, kuriem ir liela interese par medijpratības un dezinformācijas tēmām.

 

Prāga, Čehija Papildu informācija līdz 30. jūnijam
1.-4.11.

Budžeta novērtēšana, īstenojot sadarbības partnerības

 

Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation

Visi izglītības sektoru (skolu izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības) pārstāvji  - gan jaunie Erasmus+ projektu īstenotāji, gan tie, kas atkārtoti vēlas pieteikt Sadarbības vai Maza mēroga projektus.   Kipra Papildu informācija līdz 26. jūnijam

5.-8.07.

Savieno pasauli, izmantojot neformālo izglītību

Connector 7.0 - Connecting the world by non-formal learning

Dalībnieki no visiem izglītības sektoriem – skolu, profesionālās izglītības un apmācības, augstskolu un pieaugušo izglītības sektora, kā arī jaunatnes jomas pārstāvji.

Bukareste, Rumānijā

Papildu informācija

līdz 22. maijam

13. – 16.09.

Digitālo kompetenču uzlabošana izglītībā un mācībās

 

Enhancing Digital Competences in Education and Training

Pārstāvji no skolu izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības sektoriem, kā arī skolotāju profesionālās pilnveides iestādēm, pieaugušo izglītības centriem, uzņēmumiem, pētniecības institūtiem un citām organizācijām, kuri ir ieinteresēti īstenot Erasmus+ sadarbības partnerības projektus.

Tallina, Igaunija

Papildu informācija

 

Pasākuma mājaslapa

līdz 7. jūnijam

6. – 15.06.

Partnerības sadarbībai – kā plānot izcilu projektu speciālajām izglītības iestādēm un skolām, kas strādā ar bērniem ar īpašām vajadzībām

 

Partnerships for Cooperation– how to plan an excellent project for special schools and mainstream schools working with children with disabilities

Pārstāvji (skolotāji, skolu direktori) no speciālajām izglītības iestādēm un/vai skolām, kas strādā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, un kuri ir ieinteresēti īstenot Erasmus+ programmas Partnerības sadarbībai projektus.

Tiešsaistē

Papildu informācija

 

Semināra programma

līdz 5. maijam

11. - 12.10.

Jaukta veida intensīvās studiju programmas praksē

 

Blended Intensive Programmes in Practice

Augstākās izglītības personāls, kuri plāno izveidot jaukta veida intensīvās studiju programmas un/vai kuriem ir pieredze tiešsaistes vai jauktajā mobilitātē.

Bifröst, Islande

Papildu informācija

līdz 24. maijam

12. -13.05.

Digitālās prasmes mācīšanā, mācībās un Erasmus+ programmas administrēšanā

 

Digital literacy in teaching, learning and the administration of the Erasmus+ Programme

 • 1. diena (12.05.2022) - Erasmus+ programmas KA1 aktivitātē iesaistītie augstākās izglītības iestāžu institucionālie un departamentu koordinatori, starptautiskās sadarbības organizatori, Erasmus+ programmas koordinatori un administratīvie darbinieki.
 • 2. diena (13.05.2022) - Erasmus+ Programmas KA2 un KA3 projektu koordinatori, jaunpienācēji un eksperti, tostarp koordinatori, kas strādā ar sadarbības partnerību projektiem, Erasmus Mundus, kapacitātes stiprināšanu (Capacity Building), Eiropas universitātēm, inovāciju aliansēm, nākotnes projektiem, sociālās integrācijas projektiem, Eiropas eksperimentālajiem pasākumiem, Skolotāju akadēmijām un Žana Monē (Jean Monnet) aktivitātēm.

Tiešsaistē

Papildu informācija

līdz 27. aprīlim

13. – 15.06.

Karjeras atbalsta loma sākotnējai profesionālajai izglītībai un apmācībām

 

Initial Vocational Education and Training - IVET

Profesionālās izglītības un apmācības karjeras konsultanti, kuri strādā ar sākotnējās profesionālās izglītības un apmācības audzēkņiem.

Kopenhāgena, Dānija

Papildu informācija

līdz 27. aprīlim

14. – 16.06.

Dalīšanās ar izaicinājumiem un labo praksi Erasmus+ projektos pirmsskolas izglītībā un aprūpē

 

Sharing Challenges and Successes around Erasmus+ Participation for those Working in the Field of Early Childhood Education and Care

Pārstāvji no dažādām pirmsskolas izglītībā un aprūpē iesaistītajām pusēm – politikas veidotāji vietējā, valsts un Eiropas līmenī, politikas īstenotāji, darba devēji, arodbiedrības, sociālie partneri un tie, kuri ir iesaistīti pirmsskolas izglītības un aprūpes pārvaldībā, vadībā, attīstībā un nodrošināšanā.

Dublina, īrija

Papildu informācija

līdz 28. aprīlim

25. – 27.05.

Karjeras atbalsts, veidojot kopienas un sabiedrību

 

Career guidance shaping communities and societies

Karjeras atbalsta speciālisti (īpaši tie, kas strādā ar nelabvēlīgā situācijā esošām kopienām), sociālie darbinieki un karjeras atbalsta organizāciju vadītāji

Bratislava, Slovākija

Papildu informācija

līdz 31. martam

27. -.28.04.

Digitālā klase

The Digital Classroom

Pamatskolu un vidusskolu pārstāvji, kuri līdz šim nav īstenojuši Erasmus+ un eTwinning projektus

Īrija

Papildu informācija

līdz 18. martam

08. – 11.05.

Iedvesmas personas

Role Model 

Erasmus+ projektu īstenotāji, kuri varētu kļūt par iedvesmas personām citiem, daloties ar savu pieredzi un labo praksi

Florence, Itālija

Papildu informācija

līdz 11. martam

25. – 27.05.

Reģionālās organizācijas aicinātas pieteikties Erasmus+ semināram par iekļaušanas jautājumiem

 

Developing KA220 projects with the participation of organisations dealing with inclusion in remote areas and/or local communities

Organizācijas, kas nodarbojas ar iekļaušanas jautājumiem un darbojas attālos reģionos un/vai vietējās kopienās un, kuras interesē Erasmus+ KA2 Sadarbības partnerību (KA220) projektu izstrāde.

Kipra

Papildu informācija

līdz 11. martam

07.-08.04.

Iekļaujošā mobilitāte

Inclusive Mobility

Augstākās izglītības iestādes, kuras ir ieguvušas Erasmus+ augstākās izglītības hartu

Zviedrija

Papildu informācija

līdz 13. februārim

04.-06.05.

Eiropas līmeņa konference par vides aizsardzību un tās saglabāšanu skolu izglītībā: Erasmus+ zaļā mobilitāte + zaļās skolas

Erasmus + green mobility + green schools (A European Conference on Climate protection and Sustainability in School Education)

Potenciālie Erasmus+ KA1 mobilitātes projektu īstenotāji skolu izglītības sektorā (pirmsskolas, vispārizglītojošās skolas)

Vācija

Papildu informācija

līdz 4. februārim

16.-17.02.

Medijpratība un nepatiesa informācija

Media Literacy and Disinformation

Potenciālie Erasmus+ KA1 mobilitātes projektu un eTwinning īstenotāji skolu izglītības sektorā (skolas, kas strādā ar skolēniem vecumā no 10 līdz 15 gadiem)

tiešsaistē

Papildu informācija

līdz 28. janvārim

15.-18.02.

Zaļās partnerības sadarbībai

G- PAC: Green partnerships for cooperation

Potenciālie Erasmus+ maza mēroga (KA210) un Sadarbības partnerību (KA220) projektu īstenotāji

tiešsaistē

Papildu informācija

līdz 28. janvārim

13.-16.02.

Bez strupceļiem - atbalsts visa ceļa garumā

No Dead Ends – Guidance Supporting all the Way

Skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoru organizācijas, kas ikdienā strādā ar karjeras atbalsta jautājumiem

Somija

Papildu informācija

Pasākums atcelts

 

Laiks

Temats

Mērķgrupa

Norises vieta

Papildu informācija

Pieteikšanās

2022. gada jūnijs

Klimats, vide un ilgtspējība: darbs ar 1 līdz 9 gadus veciem bērniem

Climate, environment and sustainability: work with children between 1 and 9 years

Potenciālie Erasmus+ maza mēroga partnerības projektu  īstenotāji (skolas, pirmskolas, kā arī citas skolu sektora organizācijas), kas nav īstenojuši Erasmus+ partnerību projektus

Norvēģija

Papildu informācija

līdz 10. decembrim

22.-24.11.

Digitālā, iekļaujošā un zaļā inovācija

Digital, Inclusive and Green Innovation: DIG-I-PACT

Profesionālās un pieaugušo izglītības organizācijas, kuras interesē Erasmus+ maza mēroga partnerību (KA210) un sadarbības partnerību (KA220) projektu izstrāde

Islande

Papildu informācija

līdz 21. oktobrim

27.-28.10.

Skolēnu mobilitāte

Mobility of school pupils in KA1

Potenciālie Erasmus+ KA1 mobilitātes projektu īstenotāji skolu izglītības sektorā (pirmsskolas, vispārizglītojošās skolas)

tiešsaistē

Papildu informācija

līdz 8. oktobrim

03.-05.11.

Klimata izmaiņas - ilgtspējas attīstīšana

Climate Change - Developing Sustainability

Vispārizglītojošās (t.sk. profesionālo ar vispārizglītojošo programmu), kuras interesē Erasmus+ maza mēroga partnerības (KA210) projektu izstrāde

Kipra

Papildu informācija

līdz 15. septembrim

09.-12.11.

Neformālā digitālā izglītība

Connector 6.0. Connecting the world by non-formal digital learning

Visu izglītības sektoru organizācijas, kuras interesē Erasmus+ KA1 un KA2 projektu izstrāde

tiešsaistē

Papildu informācija

līdz 10. septembrim

20.-21.10.

Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās dimensijas Baltijas Info dienas’2021

Baltijas valstu (Igaunija, Latvija, Lietuva) augstākās izglītības institūcijas

Tallina, Igaunija

Papildu informācija

līdz 30. augustam

09.07.

Eiropas studentu kartes iniciatīva

Digital implementation of Erasmus+ mobility projects in higher education – introducing the European Student Card Initiative

Augstākās izglītības iestādes, kas īsteno ar Erasmus+ mobilitātes projektiem

tiešsaistē

Papildu informācija

līdz 22. jūnijam

19.-20.04.

Kapacitātes stiprināšana ģimenē un skolā labklājības celšanai

Building up the capacity - family and school together for wellbeing

Skolu izglītības sektora speciālisti, kuri strādā ar bērniem vecumā līdz 16 gadiem

tiešsaistē

Papildu informācija

līdz 15. martam

13.07.

Sadarbības veidošana akreditētu organizāciju vidū un skolu apmaiņas partnerību pāreja uz Erasmus+ akreditācijas mobilitātēm

Creating Cooperation for Accredited Organisations (SE, VET, AE) and the Transition of School Exchange Partnerships into Mobility within the Erasmus+ Accreditation

Organizācijas, kuras ieguvušas Erasmus+ akreditāciju pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību un skolu izglītības jomā 2020. gada konkursa ietvaros

tiešsaistē

Papildu informācija

līdz 12. martam

19.-21.05.

Karjeras atbalsts un konsultāciju sniegšana skolēniem no mazāk aizsargātām grupām

Career guidance and counselling for students from vulnerable groups

Skolu un profesionālās izglītības sektoru organizācijas, kuras Erasmus+ projektu izstrāde

tiešsaistē

-

līdz 12.aprīlim

 • No vienas organizācijas uz vienu un to pašu Sadarbības un mācību aktivitāti (TCA pasākumu) tiek atbalstīts ne vairāk kā viens organizācijas pārstāvis.
 • Viena gada konkursa ietvaros TCA pasākumā vienu personu var apstiprināt ne vairāk kā vienu reizi, savukārt vienu organizāciju – ne vairāk kā divas reizes, ievērojot to, ka tiek apmeklēti divi dažādi TCA pasākumi un tajos piedalās dažādi pārstāvji.
 • Ja pieteikumu dalībai TCA pasākumā iesniedz organizācijas paraksttiesīgā persona (vadītājs, direktors u.c.), tad pieteikumā nepieciešams arī augstāk stāvošās personas/darba devēja apstiprinājums. Piemēram, ja pieteikumu iesniedz skolotājs, tad pieteikumu apstiprina skolas direktors; ja pieteikumu iesniedz skolas direktors, tad pieteikumu apstiprina pašvaldības/izglītības pārvaldes vadītājs.
 • Pieteicēja pārstāvētajai organizācijai ir jābūt aktīvai izglītības jomā.
 • Lai pieteikumu varētu virzīt apstiprināšanai, tam kvalitātes vērtēšanā jāsaņem vismaz 50% no maksimālā punktu skaita.
 • Elektroniskā veidā iesniegtos pieteikumus dalībai TCA pasākumā pieņem tikai ar organizācijas pārstāvja un paraksttiesīgās personas elektroniskajiem parakstiem.