Pārlekt uz galveno saturu
Mācību modelis ar attēlotiem augiem un saules paneļiem

Aicinām pieteikties starptautiskās sadarbības semināram par zaļo praksi Erasmus+ projektos

05.01.2024. 08:54
Izglītība un mācības
Sadarbības un mācību aktivitātes TCA
SALTO mācības

No 2024. gada 10. līdz 12. aprīlim Slovākijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) pasākumu – tematisko semināru “Zaļās prakses Erasmus+ projektos” (Green practices in Erasmus+ projects), kas notiks Bratislavā, Slovākijā.   

 

Seminārs organizēts ar mērķi aktualizēt vienu no Erasmus+ prioritātes “Vide un cīņa pret klimata pārmaiņām" dimensijām sadarbības projektos, pulcējot izglītības iestāžu pārstāvjus, kuri interesējas par vidi un ilgtspēju, un plāno īstenot ilgtspējīgu pieeju saviem projektiem un/vai iestādēm.

 

Pasākumā dalībnieki:

  • uzzinās par  Erasmus+ Partnerības sadarbībai (KA2) projektu labās prakses piemēriem, kuriem ir padziļināta ietekme gan indivīda, gan organizācijas līmenī;
  • gūs dziļāku ieskatu, kā veiksmīgāk īstenot Erasmus+ projektus zaļās pārveides kontekstā;
  • apmainīsies ar idejām un dalīsies ar labo praksi par semināra tēmu;
  • izveidos jaunus starptautiskus kontaktus.

Semināram aicināti pieteikties skolu izglītības (SCH) un profesionālās izglītības un apmācības (VET) sektoru pārstāvji (no iestādēm, kuru audzēkņi ir vecumā no 10 gadiem), kuri jau īsteno prioritātes “Vide un cīņa pret klimata pārmaiņām" Partnerības sadarbībai projektus, vai kuri plāno iesniegt projektus.

 

Pasākuma detalizēts apraksts pieejams SALTO mājaslapā. Pasākuma darba valoda – angļu.

 

Pieteikšanās semināram līdz 2024. gada 15. februārim, iesniedzot šādus dokumentus:

Aizpildīti un parakstīti pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv. Valsts izglītības attīstības aģentūra organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.  

 

Pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

 

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas.

 

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti faktiskie ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz TCA pasākuma norises vietai un atpakaļ pēc atgriešanās no TCA pasākuma un atskaites iesniegšanas. Uzturēšanās (nakšņošana) un ēdināšanas izmaksas semināra laikā nodrošinās uzņemošā puse. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

 

Pasākums tiek finansēts no 2023. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

 

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

 

Papildu informācija:

Ieva Stulpiņa
Vecākā eksperte