Pārlekt uz galveno saturu

Partnerības sadarbībai sportā

 • Partnerorganizācijas sadarbojas, lai risinātu kopīgus jautājumus atbilstoši prioritātēm.
 • Projektam jārisina vismaz viena horizontālā prioritāte un/vai viena specifiskā, izglītības sektoram atbilstošā prioritāte.
 • Projektiem atkarībā no veida ir atšķirīgs lielums, mērogs un finansējums.

 

2024. gadā partnerībām sadarbībai jārisina vismaz viena horizontālā prioritāte vai viena specifiskā, sporta jomai atbilstošā prioritāte.

Horizontālās prioritātes
 • Iekļaušana un daudzveidība visās izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās.
 • Vide un cīņa pret klimata pārmaiņām.
 • Digitālās pārveides īstenošana, veidojot digitālo gatavību, noturību un spējas.
 • Kopējas vērtības, pilsoniskā iesaistīšanās un līdzdalība.
Sporta jomas prioritātes
 • Veselīga dzīvesveida popularizēšana ikvienam.
 • Godprātības un vērtību popularizēšana sportā.
 • Sporta izglītības un izglītošanās ar sporta palīdzību veicināšana.
 • Līdztiesības un Eiropas vērtību veicināšana sportā un ar tā palīdzību.

 

Ir divu veidu partnerības sadarbībai: sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības.

 

Sadarbības partnerības

Maza mēroga partnerības