Pārlekt uz galveno saturu

Augstākās izglītības harta

Erasmus+ augstākās izglītības harta (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) ir:

 • priekšnosacījums augstākās izglītības iestāžu dalībai Erasmus+ programmā;
 • rīks, ar kura palīdzību veicināt kvalitātes, caurspīdīguma, atklātības, vienlīdzības principu ievērošanu Erasmus+ aktivitāšu īstenošanā;
 • rīks, ar kura palīdzību veicināt projektu sasaisti ar augstākās izglītības iestādes kopējo internacionalizācijas stratēģiju; 
 • vairāk informācijas šeit
 • ECHE pieteikumu konkursu izsludina vienu reizi katrā kalendārajā gadā.
 • Pieteikties hartas saņemšanai ir iespējams tikai Erasmus+ programmas valstī akreditētām augstākās izglītības iestādēm.
 • ECHE pieteikumu konkursu izsludina un administrē Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA).
 • Detalizēta informācija par izsludinātajiem konkursiem un pieteikšanās nosacījumiem pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā.

Būtiskākie hartā ietvertie principi ir:

 • ievērot Erasmus+ programmā noteiktos nediskriminācijas, taisnīguma, caurskatāmības un iekļaušanas principus;
 • nodrošināt mobilitātes laikā iegūto kredītpunktu atzīšanu;
 • neiekasēt no iebraucošajiem mobilitātes dalībniekiem maksu par mācībām, reģistrāciju, eksāmeniem vai piekļuvi laboratorijām un bibliotēkām;
 • nodrošināt kvalitatīvu Erasmus+ projektu īstenošanu visos to posmos, tai skaitā nodrošinot aktivitāšu sasaisti ar institūcijas kopējo internacionalizācijas stratēģiju, sniedzot atbalstu projektu dalībniekiem, izvēloties atbilstošus sadarbības partnerus;
 • ievērot Erasmus+ programmas prioritātes:
  • īstenot digitālu mobilitātes pārvaldību saskaņā ar Eiropas studenta kartes iniciatīvas nosacījumiem;
  • veicināt videi draudzīgu praksi visās ar programmu saistītajās aktivitātēs;
  • aicināt Erasmus+ programmas aktivitātēs iesaistīties arī personas ar ierobežotām iespējām;
  • veicināt pilsonisko līdzdalību;
 • nodrošināt Erasmus+ programmas rezultātu izplatīšanu, ietekmes ilgtspēju un popularizēt Erasmus+ programmas aktivitātes.

Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Erasmus kods

Alberta koledža

LV RIGA45

Baltijas Starptautiskā akadēmija

LV RIGA28

Banku augstskola

LV RIGA13

Biznesa augstskola "Turība"

LV RIGA09

Biznesa vadības koledža

LV RIGA57

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA

LV RIGA29

Daugavpils Universitāte

LV DAUGAVP01

Daugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils Medicīnas koledža"

LV DAUGAVP02

Ekonomikas un kultūras augstskola

LV RIGA33

Grāmatvedības un finanšu koledža

LV RIGA43

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola

LV RIGA32

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

LV RIGA05

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

LV JEKABPI01

Juridiskā koledža

LV RIGA49

Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts

LV RIGA48

Latvijas Jūras akadēmija

LV RIGA12

Latvijas Kristīgā akadēmija

LV JURMALA01

Latvijas Kultūras akadēmija

LV RIGA08

Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

LV RIGA41

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

LV JELGAVA01

Latvijas Mākslas akadēmija

LV RIGA04

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija

LV RIGA56

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

LV RIGA06

Latvijas Universitāte

LV RIGA01

Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledža"

LV JURMALA03

Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledža"

LV RIGA42

Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža"

LV RIGA46

Liepājas Jūrniecības koledža

LV LIEPAJA03

Liepājas Universitāte

LV LIEPAJA01

Malnavas Koledža

LV MALNAVA01

Novikontas jūras koledža

LV RIGA55

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

LV RIGA44

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

LV REZEKNE02

Rīgas Aeronavigācijas institūts

LV RIGA50

Rīgas Celtniecības koledža

LV RIGA40

Rīgas Ekonomikas augstskola (Stockholm School Of Economics In Riga)

LV RIGA14

Rīgas Juridiskā augstskola

LV RIGA34

Rīgas Stradiņa universitāte

LV RIGA03

Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra "Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta Medicīnas koledža"

LV RIGA47

Rīgas Tehniskā universitāte

LV RIGA02

Rīgas Tehniskās universitāte aģentūra "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža"

LV OLAINE01

Starptautiskā kosmetoloģijas koledža

LV RIGA53

Transporta un sakaru institūts

LV RIGA31

Valsts policijas koledža

LV RIGA52

Valsts robežsardzes koledža

LV REZEKNE03

Ventspils Augstskola

LV VENTSPI01

Vidzemes Augstskola

LV VALMIER01

"HOTEL SCHOOL" Viesnīcu Biznesa Koledža

LV RIGA10

Saraksts ar ECHE turētājiem visās Erasmus+ programmas valstīs pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā