Pārlekt uz galveno saturu

Izsludinātie konkursi un apstiprinātie projekti

29.11.2022. 10:02
Izglītība un mācības
Sports
Projektu konkurss

Erasmus+ 2023. gada konkursā apstiprinātie personāla mobilitātes projekti sporta sektorā (aktivitāte KA182-SPO)

 

Nr.p.k. Pieteicēja organizācija OID Apstiprinātais finansējums, EUR Adrese Atbalstītā projekta mērķis
1 Gulbenes novada Sporta pārvalde E10321832 8 300,00 Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 Mērķis - uzlabot vietēju iedzīvotāju izpratni par aktīvu, veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, kā arī veidot aktivitātes atbilstoši sabiedrības vajadzībam, iespējam un velmēm, radīt jaunas idejas un rīcības formas, lai sekmētu veselīga dzīvesveida attīstību gan Latvijā, gan Eiropā. Projektā ir plānotas divas mobilitātes uz Grieķiju un Itāliju, lai iepazītos un analizētu uzņemošas organizācijas darba pieredzi sporta jomā un izmantoto metodiku to veicot. Uzsvars tiks likts uz orientēšanas (rogainings) un netradicionālās sporta spēles līdz ar to iegūtu informāciju integrēsim iestādē, lai uzsāktu jaunas tradīcijas, sadarbības un attīstīt tautas sportu Gulbenes novadā un Eiropā. Projekta rezultātā iestādes darbinieki uzlabos un pilnveidos savas zināšanas un kompetences tautas sporta jomā, lielāku uzsvaru liekot uz orientēšnas un netradicionāliem sporta spēlēm.
2 Biedrība "Latvijas Florbola savienība" E10327792 13 500,00 Miera iela 15 - 1, Rīga, LV-1001 Mērķis ir iegūt jaunām zināšanām un pieredzi bagātus un motivētus darbiniekus, kas spētu labo praksi ieviest dažādās florbola jomās un nodot mobilitāšu laikā gūtās zināšanas tālāk kolēģiem, tādējādi veicinot florbola vidē iesaistītā personāla izglītošanu, florbola vides un telpas pilnveidi kā tautas sportam Latvijā. Plānotas ēnošanas mobilitātes: 6 mobilitātes florbola treneriem (3 sieviešu treneres, 3 vīriešu treneri), apmeklējot vairākus florbola lielvalsts - Somijas - florbola klubus un vērojot vietējo treneru darbu, izmantotos resursus, metodes, tehnoloģiskos risinājumus, infrastruktūru. 2 mobilitātes tiesnešu pārim - apmeklējot Somijas čempionāta augstākās līgas izslēgšanas spēles un ēnojot Somijas tiesnešu pāru sagatavošanos, tiesāšanu un metodes, tehnoloģiskos risinājumus 1 mobilitāte pasākumu organizēšanas pilnveidei un florbola attīstības vadības uzlabošanai - Somijas Florbola federācijas ēnošana Pasaules čempionāta florbolā sievietēm U-19 organizēšanā, iepazīšanās ar florbola vides attīstību un pārvaldību.
3 Biedrība "Latvijas Orientēšanas federācija"  E10099467 12 760,00 Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013 Mērķis ir ziemas orientēšanās treneru kompetences paaugstināšana. Mobilitātes rezultātā treneri paaugstinās gan savas tehniskās zināšanas, gan izpratni par tautas sporta organizācijas (orientēšanās kluba) darbību Norvēģijā. Projekta ievaros ir plānota ēnošana orientēšanās klubā. Projekta rezultātā paaugstināsies treneru kompetence, kas savukārt veicinātu ziemas orientēšanās dalībnieku un pasākumu skaita palielināšanos Latvijā.
4 Biedrība "Latvijas Futbola federācija" E10322890 7 510,00 Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013 Mērķis ir izstrādāt dažādas ar mobilitātes projektu saistītās stratēģijas/vadlīnijas futbola kā tautas sporta attīstībai (Brīvprātīgie/FSR/Sieviešu iesaiste) un ieviest tās praktiski ik dienas darbos. Projekta rezultāti treneri iegūs jauna skompetences un zināsānas, lai attīstītu sporta segmentu, īstenojot dažādus jaunus pasākumus, pārņemot un iegūstot dažādas zināšanas.
5 Biedrība "Academ Football Club" E10327493 11 800,00 Rēzeknes iela 36 - 1, Rīga, LV-1073 Projekta ietvaros tiks iegūtas zināšanas un kompetences, lai izstrādātu un pielāgotu Smartfootball metodoloģijas treniņu programmu attiecīgajai jauniešu vecuma grupai. Jaunā treniņu programma tiks izmantota futbola kluba Academ FC audzēkņu treniņu procesā. Sagatavotās treniņu programmas tiks ievietotas digitālajā vidē, kur tās būs pieejamas gan kluba audzēkņiem, gan vecākiem, gan treneriem.
6 Biedrība "BASKETBOLA SKOLA TUKUMS" E10324656 13 064,00 Kuldīgas iela 74, Tukums, Tukuma novads, LV-3104 Mērķis ir ieraudzīt un adoptēt sistēmu, digitālus rīkus, veiksmīgus sadarbības piemērus, treniņu metodikas savā organizācijā, kura notur bērnu motivāciju daudz ilgāk, kā spēj piedāvāt mūsu esošais Latvijas/Tukuma modelis, identificēt uzlabojamās lietas, lai varētu palielināt meiteņu skaitu basketbolā. projekta plānota treniņu ēnošana un vadīšana, darba grupas par aktuālajiem jautājumiem, semināri ar vietējās treneru kopienas pārstāvjiem, vietējo basketbola klubu spēļu apmeklējumi, vietējā reģiona un infrastruktūras iepazīšana.
7 Biedrība "Sporta klubs CF Liepāja" E10324945 5 900,00 Pļavu iela 17, Liepāja,  LV-3411 Mērķis ir attīstīt Eiropas dimensiju senioru tautas sportā un starptautisko sadarbību sporta mācību mobilitātes jomā, celt senioru tautas sporta organizāciju kapacitāti, uzlabot CF Liepāja sporta darbinieku zināšanas par sporta treniņiem un motivāciju senioriem, veicināt aktīvu un videi draudzīgu dzīvesveidu Latvijas senioriem. Projektā ir plānota “Ēnošana” darbā, lai apgūtu jaunu praksi un apkopotu jaunas idejas, veicot novērošanu un mijiedarbību ar treneriem un citiem sporta darbiniekiem ikdienas darbā uzņemošajā organizācijā. Sagaidāmie rezultāti ir jaunas zināšanas, kuras būs iespējams nodot tālāk kā kolēģiem tā arī pašvaldību un valsts organizācijām.
    Kopējais apstiprinātais finansējums 72 834,00