Pārlekt uz galveno saturu

Žana Monē aktivitātes skolu un profesionālās izglītības sektorā

11.06.2021.

 Žana Monē aktivitātes skolu un profesionālās izglītības sektors iedalās divās kategorijās:

 1. Skolotāju apmācība
 2. Sadarbības tīkli

Žana Monē skolotāju apmācības projekti:

 • veicina labāku izpratni par Eiropas Savienību (ES) un tās institūciju darbību vispārējā izglītībā un profesionālajā izglītībā un apmācībā (PIA) (ISCED 1.– 4. līmenis);
 • atbalsta ES satura plānošanā, sakārtošanā un ieviešanā mācību programmās un ārpusstundu aktivitātēs;
 • papildina personāla zināšanas par ES;
 • sniedz skolām un PIA nodrošinātājiem strukturētu apmācību plānus par jautājumiem, kas saistīti ar ES;
 • nodrošina saturu un metodiku skolotājiem, kuri māca dažādu līmeņu izglītības apguvējus ar atšķirīgām priekšzināšanām un pieredzi;
 • īsteno konkrētus individuālus vai grupu apmācības kursus (moduļveida, klātienes, tiešsaistes vai jauktus) skolotājiem, kurus interesē ES un kuri vēlas ietvert ar ES saistītas tēmas ikdienas darbā;
 • stiprina skolotāju pārliecību saistībā ar ES aspektu ieviešanu viņu ikdienas darbā.

Pieteikšanās un finansējums

Projekta pieteicējs: Viena augstākās izglītības iestāde no Erasmus+ programmas valsts, kas nodrošina vispārējo vai profesionālo skolu pedagogu sākotnējo sagatavošanu un profesionālo pilnveidi.

Projekta ilgums – 3 gadi

Projekta finansējums – maksimālā summa 300 000 eiro fiksēts vienreizējais maksājums (80% no kopējām izmaksām).

 • Budžets jāsakārto saskaņotās darba pakotnēs (piemēram, jāsadala šādos elementos — “projekta vadība”, “apmācība”, “pasākumu rīkošana”, “mobilitātes pasākumu sagatavošana un īstenošana”, “saziņa un izplatīšana”, “kvalitātes nodrošināšana”);
 • Jāapraksta katrā darba pakotnē ietvertās darbības;
 • Var segt personāla izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumus, aprīkojuma izmaksas un apakšuzņēmumu līgumu izmaksas, kā arī citas izmaksas (piemēram, par informācijas izplatīšanu, publicēšanu, tulkošanu).

Žana Monē sadarbības tīklu projekti:

 • sniedz atbalstu skolām un profesionālās izglītības un apmācību (PIA)  nodrošinātājiem, lai uzlabotu zināšanas par to, kā mācīt ar Eiropas Savienību saistītas tēmas;
 • piešķir mācīšanās procesam starptautisku dimensiju;
 • veicina skolotāju zināšanu apmaiņa (kopīgs darbs attiecībā uz konkrētiem mācību priekšmetiem un metodoloģiju, kopīgas mācīšanas pieredze);
 • atbalsta informācijas apmaiņu par saturu un izmantotas metodikas rezultātu publiskošanu;
 • uzlabo sadarbību starp dažādām skolām/ PIA nodrošinātājiem, sniedzot tiem starptautisku pieredzi un Eiropas dimensiju;
 • atbalsta mobilitāti kopīgas mācīšanas nolūkā;
 • sekmē sadarbību un uzticamas un ilgtspējīgas zināšanu platformas izveidi skolām un PIA nodrošinātājiem.

Pieteikšanās un finansējums

Projekta pieteicējs: konsorcijs - vismaz 5 skolas un/vai profesionālās izglītības iestādes no vismaz 3 dažādām Erasmus+ programmas valstīm.

Projekta ilgums – 3 gadi

Projekta finansējums – maksimālā summa 300 000 EUR fiksēts vienreizējais maksājums (80% no kopējām izmaksām).

 • Budžets jāsakārto saskaņotās darba pakotnēs (piemēram, jāsadala šādos elementos — “projekta vadība”, “apmācība”, “pasākumu rīkošana”, “mobilitātes pasākumu sagatavošana un īstenošana”, “saziņa un izplatīšana”, “kvalitātes nodrošināšana”).
 • Jāapraksta katrā darba pakotnē ietvertās darbības.
 • Var segt personāla izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumus, aprīkojuma izmaksas un apakšuzņēmumu līgumu izmaksas, kā arī citas izmaksas (piemēram, par informācijas izplatīšanu, publicēšanu, tulkošanu).

Dokumenti un veidlapas

Kontaktinformācija:

 

Antra Meņģele
Nodaļas vadītāja