Pārlekt uz galveno saturu

Publicitātes prasības jaunatnes projektiem

Šajā lapā apkopoti nosacījumi un saites uz pieejamiem vizuālās identitātes materiāliem, kā arī  publicitātes prasībām un projektu rezultātu izplatīšanu.

 

Publicitātes prasības un pienākumi, īstenojot programmas “Erasmus+” projektus, apkopoti prezentācijā šīs lapas sadaļā "Būtiskākie dokumenti un citi resursi".

Šajā prezentācijā ir atrodami šādi nosacījumi:

  • kā korekti lietot programmas "Erasmus+" līdzfinansējuma emblēmu un "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras" logotipu;
  • kā korekti izmantot atrunu;
  • kā komunicēt tiešsaistes sociālajos tīklos, lai korekti veidotu apstiprinātā projekta publicitāti;
  • kādus komunikācijas vēstījumus izmantot, plānojot un īstenojot projekta publicitāti;
  • kādi ir komunikācijas pienākumi organizācijai, kura īsteno programmuas "Erasmus+" projektus, un citu papildu informāciju.

Noderīgi materiāli: “Erasmus+” līdzfinansējuma emblēmas lietošanas vadlīnijas, kā arī saite, kur iegūstami paši faili atrodami šīs lapas sadaļā "Būtiskākās saites"

JSPA logotipa - ģerboņa - izmantošanas nosacījumi komunikācijas materiālos, ietver: 

  • JSPA logotipa lietošanas vadlīnijas;
  • JSPA logotips (.png, .eps, .pdf formātos latviešu un angļu valodās);
  • informatīvs Valsts Kancelejas materiāls par Personu datu aizsardzības regulas ievērošanu komunikācijā.

Visi materiāli pieejami šī lapas sadaļās "Būtiskākie dokumenti un citi resursi", "Būtiskākās saites".

Projekts, kas ir saņēmis finansējumu tā īstenošanai, ir vērtīgs vai nu sabiedrībai kopumā, vai kādai tās grupai, piemēram jauniešiem, kas iesaistīti projekta aktivitātēs. Projekta redzamība spēj nodrošināt ne tikai projekta, bet arī organizācijas, kas to īsteno atpazīstamību, sabiedrības uzticēšanos tai, kā arī mērķu sasniegšanu, tādēļ katra projekta īstenotāja interesēs ir sasniegt pēc iespējas plašāku projekta redzamību. Projekta redzamības nodrošināšanas aktivitātes ir arī obligāts nosacījums projekta īstenošanas laikā. Projektus iespējams padarīt daudz redzamākus jau pirms projekta uzsākšanas stratēģiski plānojot redzamības nodrošināšanu.

Šajā lapā pievienotajā dokumentu un resursu sarakstā pieejamais materiāls "Redzamības nodrošināšana projektos. Rezultātu izplatīšana un izmantošana" sniegs ieskatu publicitātes nodrošināšanas pamatnosacījumos. 

Katru gadu tiek īstenoti vairāki tūkstoši jaunatnes jomas projektu gan Latvijā, gan Eiropā. Tie maina dzīvi tūkstošiem jauniešu un ietekmē vietējās kopienas. Tiek īstenotas neskaitāmas aktivitātes. Šo projektu rezultāti sniedz neiedomājami lielu jaunas pieredzes apjomu. Tomēr bieži vien šie projekti beidzas līdz ar pēdējām aktivitāšu dienām vai tad, kad tiek pabeigti pēdējie rakstu darbi. Ieguldot nedaudz vairāk darba, mēs varam radīt daudz lielāku un paliekošāku ietekmi. 

Šajā lapā pievienotajā dokumentu un citu resursu sarakstā pieejamais materiāls "Redzamības nodrošināšana projektos. Rezultātu izplatīšana un izmantošana" sniegs ieskatu rezultātu izplatīšanas pamatnosacījumos. 

Plašāk par "Erasmus+" projektu rezultātu platformu lasi šeit. Programmas "Erasmus+" projektu rezultātu izplatīšanas platformas saite skatāma šīs lapas sadaļā "Būtiskākās saites".

 

Kontaktinformācija:

Māra Medne
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Egija Ļuļēna
Komunikācijas nodaļas vecākā komunikācijas speciāliste

 

Erasmus+ projektu rezultātu platforma