Pārlekt uz galveno saturu

Erasmus+ skolotāju akadēmijas

11.06.2021.

Erasmus+ skolotāju akadēmijas ir skolotāju izglītības un apmācību sniedzēju partnerības Eiropas mērogā.

 

 • Veicināt skolotāju izglītības politikas un prakses uzlabošanu Eiropā, izveidojot skolotāju izglītības tīklus un prakses kopienas, kuras apvieno skolotāju sākotnējās izglītības nodrošinātājus (iepriekšēja izglītība topošiem skolotājiem) un tālākas profesionālās attīstības nodrošinātājus (izglītība darbvietā) un citas ieinteresētās puses.
 • Izstrādāt un pārbaudītu stratēģijas un programmas attiecībā uz mācībām profesionālajā jomā, kuras ir iedarbīgas, pieejamas un izmantojamas citos kontekstos.
 • Uzlabot Eiropas dimensiju un skolotāju izglītības internacionalizāciju, īstenojot inovatīvu un praktisku sadarbību ar skolotāju izglītotājiem un skolotājiem citās Eiropas valstīs un apmainoties ar pieredzi turpmākai attīstībai skolotāju izglītības jomā Eiropā.
 • Piedāvāt kursus skolotājiem, moduļus un citas mācīšanās iespējas par Eiropas Savienības  prioritārajiem tematiem - mācībām digitālajā pasaulē, ilgtspēju, vienlīdzību un iekļaušanu.
 • Izstrādāt un kopīgi pārbaudīt dažādus mobilitātes modeļus (virtuālā, fiziskā un kombinēta mobilitāte) skolotāju sākotnējā izglītībā un daļēji tālākajā skolotāju profesionālajā attīstībā, lai uzlabotu mobilitātes kvalitāti un apjomu, kā arī padarītu mobilitāti par neatņemamu skolotāju izglītības nodrošināšanas sastāvdaļu Eiropā.
 • Attīstīt ilgtspējīgu sadarbību starp skolotāju izglītības nodrošinātājiem, lai uzlabotu Eiropā sniegtās skolotāju izglītības kvalitāti un lai papildinātu skolotāju izglītības rīcībpolitikas Eiropas un valsts līmenī.
 • Kopīgi izstrādāt/ieviest skolotāju izglītības mācību moduļus, risinot gan studentu, gan strādājošo skolotāju vajadzības.
 • Izstrādāt kopīgu studiju piedāvājumu ar izteiktu Eiropas dimensiju, kas ietver mobilitāti, piemēram, vasaras skolas un mācību vizītes.
 • Identificēt efektīvus risinājumus, lai novērstu šķēršļus mobilitātēs īstenošanai, ieskaitot praktiskos organizēšanas jautājumus, atzīšanu.
 • Iesaistīt skolas inovatīvu mācīšanas veidu izmēģināšanā (ieskaitot attālinātās mācības un kombinēto pieeju).
 • Īstenot pētījumus/analīzes, lai apkopotu efektīvu praksi un sagatavotu dokumentāciju diskusiju veicināšanai par skolotāju izglītības politikas kvalitāti.

Projekta pieteicējs

Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura valsts mērogā atzīta organizācija (kurai ir tālāk minētās dalīborganizācijas iezīmes), kas izveidota programmas valstī. Šī organizācija iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto dalīborganizāciju vārdā.

Projekta dalībnieki

Erasmus+ skolotāju akadēmijā ir jābūt vismaz 3 partneriem no vismaz 3 programmas valstīm (tostarp vismaz 2 ES dalībvalstīm), tostarp:

 • vismaz diviem valsts mērogā atzītiem skolotāju sākotnējās izglītības nodrošinātājiem no divām dažādām programmas valstīm;
 • vismaz vienam valsts mērogā atzītam skolotāju tālākas profesionālās attīstības nodrošinātājam (izglītība darbvietā).

 

Turklāt partnerībās kā pilntiesīgam partnerim vai asociētam partnerim jābūt ietvertai arī vismaz vienai prakses / profesionāli tehniskajai skolai.

Partnerībā kā pilntiesīgi partneri vai asociētie partneri var ietilpt arī citas organizācijas, kurām ir attiecīgā zinātība skolotāju izglītības jomā, un/vai struktūras, kuras nosaka standartus, kvalifikācijas vai kvalitātes nodrošināšanu skolotāju izglītībai.

Tālāk minētās organizācijas, kas izveidotas programmas valstīs, var tikt iesaistītas kā pilntiesīgi partneri vai asociētie partneri:

 • skolotāju izglītības iestādes (koledžas, institūti, universitātes, kas nodrošina skolotāju sākotnējo izglītību un/vai tālāku profesionālo attīstību) skolotājiem ISCED 1.–3. līmenī, tostarp PIA skolotājiem;
 • ministrijas vai līdzīgas publiskas struktūras, kas atbildīgas par skolu izglītības politiku;
 • publiskas (vietējas, reģionālas vai valsts) un privātas struktūras, kas atbildīgas par politikas un skolotāju izglītības piedāvājuma izstrādi, kā arī skolotāju kvalifikāciju standartu noteikšanu;
 • skolotāju apvienības vai citi valsts mērogā atzīti skolotāju izglītības un tālākas profesionālās attīstības nodrošinātāji;
 • iestādes, kas atbildīgas par skolotāju izglītību un apmācību un to tālākas profesionālās attīstības un kvalifikāciju uzraudzību;
 • skolas, kas strādā ar skolotāju izglītības nodrošinātājiem, lai sniegtu praktiskās apmācības iespēju skolotāju izglītības ietvaros;
 • citas skolas (no sākumskolas līdz sākotnējās PIA līmenim) vai citas organizācijas (piemēram, NVO, skolotāju apvienības), kas ir saistītas ar projektu.
Aktivitāšu norises vieta Visām Erasmus+ skolotāju akadēmijas aktivitātēm jānotiek programmas valstīs.
Finansējums

Maksimālais finansējums - 1,5 milj. eiro vienam projektam.

Finansējuma modelis -  faktiskās izmaksas.

Projekta ilgums 3 gadi
Pieteikumu iesniegšanas vieta

Erasmus+ 2021-2027 periodā tiešās administrēšanas aktivitāšu (EACEA) projektu pieteikumu sagatavošanas dokumentācija pieejama šeit -  Funding & Tenders Opportunities Portal (FTOP).

Projektu iesniegšanas termiņš

2021. gada 7. septembris, līdz 17:00 (pēc Briseles laika) 

 

Informatīvie materiāli jāpievieno, kad būs izveidots modulis.