Pārlekt uz galveno saturu

Maza mēroga partnerības

 Maza mēroga partnerības paplašina Erasmus+ programmas pieejamību grūti sasniedzamiem neliela mēroga dalībniekiem un personām sporta jomā. Piešķirot organizācijām mazākas dotāciju summas un piemērojot īsākus darbības termiņus un vienkāršākas administratīvās prasības salīdzinājumā ar sadarbības partnerībām, šī aktivitāte ir pieejamāka programmas jaunpienācējiem un mazāk pieredzējušām organizācijām.

 

Šī darbība atbalsta arī elastīgus formātus, apvienojot aktivitātes ar transnacionālu un nacionālu raksturu, kā arī ar Eiropas dimensiju, ļaujot organizācijām iegūt vairāk instrumentu, lai uzrunātu cilvēkus ar ierobežotām iespējām. Maza mēroga partnerības var arī palīdzēt izveidot un attīstīt transnacionālus tīklus un veicināt sinerģiju ar vietējo, reģionālo, valsts un starptautisko politiku un starp tām.

 

Maza mēroga partnerības sporta jomā administrē Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

 

Konkursa nosacījumi ir aprakstīti EACEA tiešās administrēšanas projektu platformā Funding & Tenders Opportunities Portal (FTOP) un Erasmus+ programmas vadlīnijās (latviešu val. versijā 250. - 259. lpp. un angļu val. versijā 248.-255.lpp.). 

 

 

 • Piesaistīt programmai jaunpienācējus, mazāk pieredzējušas organizācijas un maza mēroga dalībniekus un paplašināt piekļuvi tai. Šīm partnerībām būtu jākalpo kā pirmajam solim, lai organizācijas varētu sadarboties Eiropas līmenī.
 • Atbalstīt tādu mērķa grupu iekļaušanu, kurām ir mazāk iespēju.
 • Atbalstīt aktīvu Eiropas pilsoniskumu un ieviest Eiropas dimensiju vietējā līmenī.

Sadarbības partnerību galvenie mērķi attiecas arī uz maza mēroga partnerībām proporcionāli katra projekta tvērumam un apjomīgumam.

 

 • Eiropas Savienības dalībvalstis – Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija.
 • Programmas asociētās trešās valstis: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Serbija, Turcija, Ziemeļmaķedonija.

 

 • Finansējumam var pieteikties jebkura publiska vai privāta organizācija, kas izveidota ES dalībvalstīs vai programmas asociētajās trešās valstīs.
 • Aktivitāšu norises vietas: jebkurā no projektā iesaistītajām dalīborganizāciju valstīm.
 • Projektam jāatbilst vismaz vienai programmas horizontālajai vai sporta jomas prioritātei.
 • Projekta dalībnieki - minimums divas organizācijas no divām dažādām atbilstīgajām valstīm.
 • Projektu ilgums no 6 līdz 24 mēnešiem.
 • Projekta finansējums 30 000 EUR vai 60 000 EUR vienreizēja fiksēta summa (lump sum). Plānojot savus projektus, pieteikumu iesniedzējām organizācijām kopā ar saviem projektu partneriem būs jāizvēlas vienreizējā fiksētā summa, kura labāk atbilst to projektu izmaksu segšanai, pamatojoties uz savām vajadzībām un mērķiem.

Pieteikumi ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot EACEA tiešās administrēšanas projektu platformu Funding & Tenders Opportunities Portal (FTOP).

 

Konkurss: 2024. gada 16. janvāris – 5. marts (plkst. 17.00 pēc Briseles laika)