Pārlekt uz galveno saturu
Celtniecības aksesurāri - ķivere, plāni, darba rīki

Profesionālās izglītības iestāžu pārstāvjiem iespēja pieteikties starptautiskam semināram par iekļaušanas aspektiem Erasmus+

26.02.2024. 14:53
Izglītība un mācības
Sadarbības un mācību aktivitātes TCA
SALTO mācības

No 2024. gada 27. līdz 30. maijam Dānijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) pasākumu – kontaktsemināru “Iekļaušanas aspekti Erasmus+ mobilitātēs profesionālās izglītības iestādēm, kuru mērķauditorija ir izglītojamie ar ierobežotām iespējām” (Inclusion in Erasmus+ Mobility for VET schools targeting learners with fewer opportunities), kas notiks Kopenhāgenā, Dānijā.     

 

Semināru organizē, lai veidotu jaunus kontaktus un partnerības starp profesionālās izglītības iestādēm un organizācijām, kas piedāvā izglītību un apmācību audzēkņiem ar ierobežotām iespējām, kā arī darbiniekiem, kas strādā ar šo mērķa grupu. Seminārā galvenokārt plānots iesaistīt pārstāvjus no organizācijām, kurām nav pieredze Erasmus+ vai nav pieredzes iesaistīt audzēkņus ar ierobežotām iespējām starptautisko projektu aktivitātēs.

 

Semināra laikā dalībnieki:

  • uzzinās par audzēkņu grupas mobilitātēm – jaunu un iekļaujošu aktivitāti Erasmus+ programmā profesionālās izglītības iestādēm;
  • uzzinās par mobilitātes priekšrocībām un izaicinājumiem izglītojamajiem ar ierobežotām iespējām;
  • veidos jaunus kontaktus un iepazīs potenciālos projektu partnerus;
  • dalīsies pieredzē ar dalībniekiem no citām valstīm.

Semināram aicināti pieteikties profesionālās izglītības (VET) sektora pārstāvji, jaunpienācēji Erasmus+ vai esošie programmas projektu īstenotāji, kā arī pārstāvji no organizācijām, kas piedāvā profesionālo izglītību un apmācību izglītojamajiem ar ierobežotām iespējām.

 

Pasākuma detalizēts apraksts pieejams SALTO mājaslapā. Pasākuma darba valoda – angļu.

 

 

 

 

Pieteikšanās semināram līdz 2024. gada 15. martam, iesniedzot šādus dokumentus:

Aizpildīti un parakstīti pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv. Valsts izglītības attīstības aģentūra organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju. 

 

Pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

 

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas.

 

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti faktiskie ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz TCA pasākuma norises vietai un atpakaļ pēc atgriešanās no TCA pasākuma un atskaites iesniegšanas. Uzturēšanās (3 naktis) un ēdināšanas izmaksas semināra laikā nodrošinās uzņemošā puse. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

 

Pasākums tiek finansēts no 2024. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

 

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem šeit

 

Papildu informācija:

Ieva Stulpiņa
Vecākā eksperte