Pārlekt uz galveno saturu
Sievietes profils, digitālās tehnoloģijas un ikonas

Aicinām pieteikties Erasmus+ starptautiskam semināram par digitālās izglītības ekosistēmas attīstību

15.04.2024. 16:47
Izglītība un mācības
Sadarbības un mācību aktivitātes TCA
SALTO mācības

No 2024. gada 25. līdz 27. septembrim Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) pasākumu – starptautisku tematisko semināru “Noteicošie faktori digitālās izglītības ekosistēmas attīstībai” (Key Enablers of a Transforming Digital Education Ecosystem), kas notiks Rīgā.

 

Starptautiskā semināra mērķis ir padziļināt izpratni par prioritāti “Digitālā pārveide”, lai sekmīgi īstenotu digitālās izglītības ekosistēmas attīstību Erasmus+ programmas (2021-2027) projektu aktivitātēs.

 

Semināra dalībnieki:

  • gūs ieskatu par Erasmus+ programmas piedāvātajām iespējām, digitālās pārveides prioritāti Erasmus+ programmas 2021-2027 kontekstā, lai veiksmīgi īstenotu Erasmus+ projektus dažādos izglītības sektoros;
  • veicinās izpratni par Eiropas politikas satvaru un saturisko ietvaru digitālo stratēģiju īstenošanai un digitālās attīstības nodrošināšanai izglītības iestādēs;
  • padziļinās zināšanas par spēcīgas digitālās izglītības ekosistēmas ietekmējošiem faktoriem, lai nodrošinātu mūsdienām atbilstošu izglītības iestāžu pārveidi, attīstību un augstu sniegumu;  
  • iepazīsies ar dažādiem digitālo tehnoloģiju rīkiem un atbalsta instrumentiem digitālās pārveides kontekstā;
  • apmainīsies ar idejām un dalīsies ar labo praksi par semināra tēmu; 
  • iegūs jaunus kontaktus saviem nākotnes projektiem.

Seminārā plānotas gan ekspertu prezentācijas, praktisks darbs grupās, iesaistošas tīklošanās aktivitātes, kā arī iedvesmojoši pieredzes stāsti un prasmju attīstības treniņi. Dalībnieki varēs dalīties ar labās prakses piemēriem un savu pieredzi, iegūt jaunas zināšanas par praktiskiem aspektiem un ikdienas praksi, kā izstrādāt efektīvu digitālās izglītības stratēģiju un to integrēt izglītības iestādes darbībā, digitālās izglītības pedagoģiskiem aspektiem un metodoloģiju, kā arī dažādiem digitālajiem rīkiem un tehnoloģijām. Pasākuma dalībnieki varēs iesaistīties interaktīvās diskusijās un gūt ieskatu no nozaru ekspertiem, lai padziļinātāki izprastu digitālās izglītības pārveides ietekmējošos ekosistēmas faktorus, kā arī praksē veicinātu inovācijas un vadītu digitālās izglītības procesus. 

 

Semināram aicināti pieteikties vispārējās skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektora pārstāvji, potenciālie vai esošie Erasmus+ programmas projektu īstenotāji, jaunpienācēji Erasmus+ programmā, kā arī pārstāvji no atbalsta organizācijām, kas ikdienā risina ar digitālo pārveidi saistītus jautājumus. 

 

Pasākuma detalizēts apraksts pieejams SALTO mājaslapā.

 

 

 

 

Pasākuma darba valoda – angļu, pretendentiem nepieciešamas atbilstošas zināšanas. 

 

Pieteikšanās semināram līdz 2024. gada 12. maijam, iesniedzot šādus dokumentus: 

Aizpildīti un parakstīti pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.  

 

Vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas.  

 

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 35 vietas. No vienas organizācijas uz TCA pasākumu tiek atbalstīts ne vairāk kā viens organizācijas pārstāvis.

 

Atbalstītajiem dalībniekiem var tikt segti uzturēšanās izdevumi (2 naktis), kā arī ēdināšanas izmaksas visa pasākuma laikā. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks. 

 

Pasākums tiek finansēts no 2024. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta. 

 

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem šeit.  

 

Papildu informācija:  

Ieva Stulpiņa
Vecākā eksperte