Pārlekt uz galveno saturu
Skolēni sēž skolā pie galdiem, uz kuriem katram ir nolikts planšetdators

Digitālā pārveide

Saskaņā ar Digitālās rīcības plāna (2021 – 2027) stratēģiskajām prioritātēm Erasmus + programma atbalsta augstas veiktspējas digitālās izglītības ekosistēmas attīstību, visu veidu izglītības un apmācības iestādēs stiprinot spējas un kritisku izpratni par to, kā izmantot digitālo tehnoloģiju piedāvātās iespējas mācīšanai un apguvei visos līmeņos un visos sektoros, izstrādājot un īstenojot izglītības iestāžu digitālās pārveides plānus. Tā atbalsta arī darbības, kuru mērķis ir uzlabot ikviena iedzīvotāja (tostarp jauniešu, kuriem ir mazāk iespēju, studentu, darba meklētāju un darbinieku) digitālās prasmes un attīstīt kompetences visos sabiedrības līmeņos.

 

Galvenā uzmanība tiek pievērsta digitālo pamatprasmju un padziļināto prasmju, kā arī digitālās pratības veicināšanai, jo tā ir kļuvusi par būtisku ikdienas dzīves sastāvdaļu un dod iespēju cilvēkiem orientēties algoritmu pārpilnā pasaulē un pilntiesīgi piedalīties pilsoniskajā sabiedrībā un demokrātijā.