Pārlekt uz galveno saturu
Skolotāja stāv pie interaktīvās tāfeles un viņā klausās daudz skolēnu

Uzņēmējdarbības un STEM prasmju uzlabošana digitālo karjeru veicināšanai

19.06.2023.
Izglītība un mācības
Digitālā pārveide

 

Šobrīd izmaiņas pasaules ekonomikā diktē nepieciešamību pēc digitālajām prasmēm gandrīz visās darba vietās, kā arī jauniešu vidū ir nepieciešams attīstīt plašākas kompetences, kas piemērojamas visās dzīves jomās, ne tikai uzņēmējdarbībā. Tas nozīmē iegūt kritiskās domāšanas prasmes, uzņemties iniciatīvu, risināt problēmas un sadarboties. Tāpēc no 2020. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. oktobrim Latvijas Kultūras koledža kopā ar partneriem no Latvijas, Bulgārijas, Itālijas un Grieķijas īstenoja Erasmus+ projektu Nr. 2020-1-LV01-KA201-077448 “Uzņēmējdarbības un STEM prasmju uzlabošana digitālo karjeru veicināšanai” (Enhancing enTreprenEuriAl steM Skills for new digiTal cAreeRs (TEAM_STAR)).

 

Projekts tika īstenots, lai:

  • veicinātu uzņēmējdarbības un STEM prasmju attīstību, pielietojot dizaina domāšanas pieeju;
  • izveidotu ietvaru uzņēmējdarbības, STEM prasmju un dizaina domāšanas pieejas integrēšanai apmācības programmās;
  • izstrādātu apmācības programmu uz EntreComp Framework un Eiropas digitālo kompetenču ietvara bāzes, iekļaujot 3D apmācības iespējas.

Projekta mērķgrupa bija vidusskolu uzņēmējdarbības, ekonomikas un radošo industriju priekšmetu skolotāji un viņu audzēkņi.

 

Projekta laikā tika izstrādāta interaktīva mācību platforma, kas balstīta uz dizaina domāšanas praksi un projekta pirmajā posmā definēto kopēja digitālās uzņēmējdarbības ietvaru uz EntreComp ietvara pamatiem. Platformā, izmantojot problēmu risināšanas tehnikas un sadarbību ar uzņēmējiem, ir iespējams veidot apmācību scenārijus un īstenot procesu, kas ļauj iekļaut reālo uzņēmējdarbības prasmju pieredzi apmācības procesā. Šis rezultāts ir adresēts skolotājiem, kuri tikai apmācīti un informēti par projekta metodoloģiju un rīkiem, jo īpaši TEAM_STAR platformu un spēļu vidi. Tajā pieejami apmācību scenāriji angļu, latviešu, itāļu, bulgāru un grieķu valodās. 

 

Tomēr, apzinoties mūsdienu jauniešu ciešo ikdienas sasaisti ar digitālajiem komunicēšanas rīkiem un neformālās izglītības paradigmu maiņu, projekta komanda apzinājās, cik svarīgi ir iesaistīt  pašus jauniešus ar tiem saistošām spēlēm un aktivitātēm, kā arī izmantot metodes, kas fokusējas uz jauniešu stiprajām pusēm. Tāpēc projektā tika izstrādāts vēl viena lietišķā spēle 3D formātā, kas, izmantojot  spēļu vidi, sniedz iespējas uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai,  praktiski simulējot skolotāju iepriekš sagatavotos mācību scenārijus. Tas ļauj studentiem kā spēlētājiem atvērt un attīstīt uzņēmumus, kas atbilst skolotāju izveidoto ''uzņēmēju pilsētu'' vajadzībām.

 

Projekta laikā tika izstrādātas arī vadlīnijas un ieteikumi par STEM un uzņēmējdarbības izglītību, kurās aprakstītas visas īstenotās aktivitātes un rezultāti, kas sasniegti izmēģinājuma posmā, izmantojot skolotāju platformu un studentu mācību vidi. Tajā ir apkopotas dažādas skolēnu aktivitātes un mācību scenāriji, kas izstrādāti, izmantojot TEAM_STAR projekta metodoloģiju un rīkus.

 

Mēs lepojamies, ka projekta rezultāti ne tikai tiek izmantoti pamata mērķgrupas vidē, pielietojot apmācību platformu ekonomikas, dizaina un tehnoloģiju studiju priekšmetos vidusskolās Itālijā, Grieķijā  Latvijā un Bulgārijā, bet arī ir veicinājusi sadarbību starp vidusskolu un augstākās izglītības akadēmisko personālu, kā arī uzņēmējiem,  kuriem bija iespēja iesaistīties izglītības procesā kā partneriem, gan aktualizējot darba tirgū nepieciešamās prasmes, gan gūstot jaunu skatījumu uz ierastajiem produktiem no jauniešu auditorijas skatpunkta. To apliecina arī tas, ka mācību scenāriju testēšanas periodā Itālijā savu uzņēmumu produktu analīzi piedāvāja vairāki Lazio reģiona uzņēmumi, gan interese par projektu SCIENTIX konferencē un platforma, kuru koordinē European Schoolnet.

 

Pie projekta panākumu faktoriem viennozīmīgi ir jāmin lieliskā projekta komanda, kas sastāvēja no ilggadējiem sadarbības partneriem augstākās izglītības sektorā, piesaistot vidusskolas visās partnervalstīs, kas ļāva nodrošināt ļoti efektīvu komunikāciju, radošu, profesionālu un atbildīgu attieksmi.

 

Vairāk informācijas pieejama projekta mājaslapā teamstarproject.eu.

 

Erasmus+ projektu Nr. 2020-1-LV01-KA201-077448 “Uzņēmējdarbības un STEM prasmju uzlabošana digitālo karjeru veicināšanai” (Enhancing enTreprenEuriAl steM Skills for new digiTal cAreeRs (TEAM_STAR)) līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Foto: Latvijas Kultūras koledža