Pārlekt uz galveno saturu
Uz zaļas zāles fona sadevušās trīs cilvēku rokas

Iespēja pieteikties kontaktu veidošanas semināram par vidi un klimata pārmaiņu novēršanu

05.04.2023. 17:24
Izglītība un mācības
Sadarbības un mācību aktivitātes TCA
SALTO mācības

No 2023. gada 6. līdz 9. jūnijam Norvēģijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) pasākumu – kontaktu veidošanas semināru “Kontaktu veidošanas seminārs programmas jaunpienācējiem (KA122-SCH un KA210-SCH): Vide un klimata pārmaiņu novēršana” (Contact seminar for newcomers (KA122-SCH and KA210-SCH): Climate change and environmental sustainability), kas notiks Olesunnā, Norvēģijā.

 

Seminārs organizēts, lai dotu iespēju dalībniekiem, kuri ir jaunpienācēji Erasmus+ programmā, veidot jaunus kontaktus un apmācītu dalībniekus KA122-SCH un KA210-SCH projektu veidošanā.

 

Semināra laikā dalībnieki:

  • veidos jaunus kontaktus un atradīs partnerus sadarbības veidošanai;
  • gūs jaunas idejas projektu par vidi un klimata pārmaiņu novēršanas tēmu izstrādei;
  • dosies mācību vizītē uz skolu, kura aktīvi darbojas pasākuma tēmas kontekstā;
  • iegūs noderīgu informāciju KA122-SCH un KA210-SCH projektu pieteikumu gatavošanā;

Semināram aicināti pieteikties skolu izglītības sektora (SCH) pārstāvji, jaunpienācēji Erasmus+ programmā - skolotāji, direktori, u.c.*, kuri strādā ar skolēniem vecumā no 6-15 gadiem un ir ieinteresēti uzsākt un īstenot Erasmus+ mobilitātes projektus (KA122) vai Maza mēroga partnerības projektus (KA210).

*Aicināti pieteikties arī bibliotekāri, publisko bibliotēku darbinieki, mūzikas/mākslas skolu, NVO u.c. pārstāvji, kuri strādā ar jauniešiem šajā vecumā.

 

Pasākuma detalizēts apraksts pieejams SALTO mājaslapā.

 

Pasākuma darba valoda – angļu.

 

Pieteikšanās semināram līdz 2023. gada 24. aprīlim, iesniedzot šādus dokumentus:

  • pieteikuma veidlapa;
  • pamatojums dalībai TCA pasākumā;
  • CV Europass formātā.

Aizpildīti un parakstīti pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv. Valsts izglītības attīstības aģentūra organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

 

Pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

 

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas.

 

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti faktiskie ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz TCA pasākuma norises vietai un atpakaļ pēc atgriešanās no TCA pasākuma un atskaites iesniegšanas. Uzturēšanās (3 naktis) un ēdināšanas izmaksas semināra laikā nodrošinās uzņemošā puse. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

 

Pasākums tiek finansēts no 2023. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

 

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

 

Papildu informācija:

Sarmīte Rutkovska
Nodaļas vadītāja