Pārlekt uz galveno saturu
Vairākas cilvēku ikonas ar digitālu globusu, uz kura norāda ar roku

Latvijas augstskolas aicinātas pieteikties Erasmus+ Baltijas informatīvajām dienām 2023

13.10.2023. 17:10
Izglītība un mācības
Augstākā izglītība

No 2023. gada 21. līdz 22. novembrim Viļņā Erasmus+ nacionālā aģentūra Lietuvā sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) un Erasmus+ nacionālo aģentūru Igaunijā organizē Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās dimensijas Baltijas informatīvās dienas 2023. Pasākums tiek organizēts Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) ietvaros. 

 

Pasākums ir vērsts uz starptautiskās sadarbības veicināšanu, pieredzes apmaiņu un sadarbības iespēju izpēti augstākās izglītības sektorā. Šogad pasākumā galvenā uzmanība tiks pievērsta starptautiskajai mobilitātei, tiešās administrēšanas aktivitātēm un partnerību stiprināšanai augstākās izglītības sektorā.

 

Semināra laikā dalībnieki:

  • iegūs informāciju par Erasmus+ 2024. gada konkursa iespējām un jaunas idejas sadarbībai Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās dimensijas aktivitātēs: Starptautiskā mobilitāte, Erasmus Mundus Kopīgās maģistra programmas (sagatavošana un īstenošana), Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs, Žana Monē programma, kā arī Eiropas Universitāšu un Inovāciju Alianšu aktivitātēs.
  • iegūs plašākas zināšanas par starptautiskajām aktivitātēm, kas vērstas uz augstākās izglītības internacionalizāciju.
  • veidos jaunus kontaktus un iepazīs potenciālos projektu partnerus, dalīsies pieredzē un projektu idejās ar dalībniekiem no citām Baltijas valstīm, veidojot sadarbības iespējas projektos.

Pasākums ir paredzēts Baltijas valstu (Igaunija, Latvija, Lietuva) augstākās izglītības iestāžu pārstāvjiem, kurā aicināti piedalīties Eiropas Komisijas, Eiropas Komisijas izpildaģentūras EACEA, partnervalstu Nacionālo Erasmus+ biroju pārstāvji.

 

Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās dimensijas Baltijas informatīvās dienas jau kļuvušas par tradicionālu pasākumu, kuras secīgi tiek organizētas Baltijas valstīs (Igaunija (2014); Lietuva (2016); Latvija (2018); Igaunija (2021)).

 

 

 

 

Pasākuma darba valoda - angļu.

 

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem pieejamas 25 vietas.

 

Atbalstītajiem dalībniekiem:

  • tiks segti faktiskie ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz TCA pasākuma norises vietai un atpakaļ - pēc atgriešanās no TCA pasākuma un atskaites iesniegšanas;
  • uzturēšanās izmaksas (1 nakts viesnīcā) un ēdināšanas izmaksas semināra laikā nodrošinās uzņemošā puse.

Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

 

Lai varētu veikt dalībnieku atlasi un apstiprināšanu, interesentiem jāpiesakās semināram līdz 2023. gada 25. oktobrim, iesniedzot šādus dokumentus:

Aizpildīti un parakstīti pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

 

Pieteikuma veidlapas un vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

 

Pasākums tiek finansēts no 2023. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

 

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

 

Papildu informācija: 

Ieva Stulpiņa
Vecākā eksperte