Pārlekt uz galveno saturu
Skolēns strādā pie portatīvā datora

Speciālo izglītības iestāžu pārstāvjiem iespēja pieteikties starptautiskam semināram par IKT rīku izmantošanu mācībās

16.01.2023. 15:24
Izglītība un mācības
Sadarbības un mācību aktivitātes TCA

No 2023. gada 18. līdz 21. aprīlim Somijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ programmas sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) pasākumu – tematisko semināru “Kopā! Iekļaujoša klase un digitāli atbalstīta mācīšanās” (Together! - Inclusive Classroom and Digitally Supported Learning), kas notiks Mikkeli, Somijā.

 

Seminārs organizēts, lai iepazīstinātu speciālās izglītības iestāžu pārstāvjus ar jaunām idejām, kā izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) mācīšanās procesā, piemēram, kā izmantot tehnoloģijas kā līdzekli sociāli emocionālajā izglītībā un digitālā satura veidošanā.  

 

Pasākumā dalībniekiem būs iespēja:

  • iegūt jaunas zināšanas, idejas, metodes, prasmes un motivāciju īstenot iekļaujošu mācīšanu ar IKT līdzekļiem;
  • veidot jaunus starptautiskus kontaktus un meklēt partnerus starpvalstu sadarbības iespējām, ko piedāvā Erasmus+.

Semināram aicināti pieteikties speciālās izglītības iestāžu (kur mācās skolēni vecumā no 6 līdz 15 gadiem) skolotāji, klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji, kā arī šo izglītības iestāžu direktori.

 

Pasākuma detalizēts apraksts pieejams Salto mājaslapā.

 

 

 

 

Pasākuma darba valoda – angļu.

 

Pieteikšanās semināram līdz 2023. gada 3. februārim, iesniedzot šādus dokumentus:

Aizpildīti un parakstīti pieteikumi jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050.

 

Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

 

Pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

 

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejama viena vieta.

 

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti faktiskie ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz TCA pasākuma norises vietai un atpakaļ pēc atgriešanās no TCA pasākuma un atskaites iesniegšanas. Uzturēšanās (3 naktis) un ēdināšanas izmaksas semināra laikā nodrošinās uzņemošā puse. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

 

Pasākums tiek finansēts no 2022. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

 

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

 

Papildu informācija:

Sarmīte Rutkovska
Nodaļas vadītāja