Pārlekt uz galveno saturu
Ceļš ar ceļa zīmēm ziemā, attāls reģions

Aicinām pieteikties starptautiskam semināram Somijā par arktisko pedagoģiju

19.01.2024. 17:56
Izglītība un mācības
Sadarbības un mācību aktivitātes TCA
SALTO mācības

No 2024. gada 12. līdz 16. maijam Somijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) pasākumu – mācību vizīti “Arktiskā pedagoģija” (Arctic Pedagogy), kas notiks Inari, Somijā.    

 

Mācību vizītes uzņēmējorganizācija ir Sāmu izglītības institūts Lapzemē, Somijā. Vizītes mērķis ir aktualizēt dažādas tēmas izglītības jomā, kā efektīvi nodrošināt izglītību lielā ģeogrāfiskā apgabalā - inovācijas izglītības pielāgošanā vietējās kopienas un vides vajadzībām, piemēram, profesionālā izglītība, neformālā un ikdienējā izglītība, pašpietiekamība un gatavība ārkārtas apstākļiem (pārtikas piegāde, transports un tālmācība).

 

Mācību vizītē dalībnieki:

  • apskatīs Erasmus+ programmas horizontālās prioritātes “Iekļaušana un daudzveidība” tēmas, piemēram, izglītības pieejamība lauku apvidos, labākā prakse tradicionālo prasmju un zināšanu nodošanā u.c.;
  • diskutēs par efektīvu izglītības nodrošināšanu dažādos ģeogrāfiskajos apgabalos un uzzinās labās prakses piemērus;
  • veidos starptautiskus kontaktus un iegūs potenciālos partnerus nākotnes projektiem.

Mācību vizītei aicināti pieteikties profesionālās izglītības un apmācības (VET) sektora un pieaugušo izglītības (ADU) sektora pārstāvji – skolotāji, izglītības iestāžu vadītāji un citi profesionāļi, kas strādā izglītības jomā, gan pieredzējuši Erasmus+ programmas dalībnieki, gan jaunpienācēji. Mācību vizītes dalībnieka organizācijai jābūt no lauku reģioniem.

 

Pasākuma detalizēts apraksts pieejams SALTO mājaslapā.

 

 

 

 

Pasākuma darba valoda – angļu.

 

Pieteikšanās semināram līdz 2024. gada 13. martam, iesniedzot šādus dokumentus:

Aizpildīti un parakstīti pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv. Valsts izglītības attīstības aģentūra organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.  

 

Pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

 

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejama 1 (viena) vieta.

 

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti faktiskie ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz TCA pasākuma norises vietai un atpakaļ pēc atgriešanās no TCA pasākuma un atskaites iesniegšanas. Uzturēšanās (nakšņošana) un ēdināšanas izmaksas semināra laikā nodrošinās uzņemošā puse. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

 

Pasākums tiek finansēts no 2024. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

 

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

 

Papildu informācija:

Ieva Stulpiņa
Vecākā eksperte