Pārlekt uz galveno saturu
Vīrietis ratiņkrēslā strādā pie datora

Profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji aicināti pieteikties Erasmus+ starptautiskās sadarbības semināram Itālijā

05.04.2024. 16:41
Izglītība un mācības
Sadarbības un mācību aktivitātes TCA
SALTO mācības

No 2024. gada 24. līdz 26. jūnijam Itālijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) pasākumu – kontaktsemināru “Iekļaušanas un daudzveidības tīklošanās aktivitātes profesionālās izglītības iestāžu sektorā” (Networking to promote inclusion and diversity in the VET sector of the Erasmus+ Programme), kas notiks Romā, Itālijā.     

 

Seminārs tiek organizēts ar mērķi vairāk iesaistīt Erasmus+ programmas finansētajās mobilitātes aktivitātēs izglītojamos un personālu ar ierobežotām iespējām no profesionālās izglītības iestāžu sektora (Mācību mobilitāte – KA1), kā arī izstrādāt un attīstīt dažādus rīkus izglītojamiem un darbiniekiem ar ierobežotām iespējām starptautiskās sadarbības projektos (Partnerības sadarbībai – KA2).

 

Semināra laikā dalībnieki:

  • gūs padziļinātu izpratni par iekļaušanas un daudzveidības prioritāti un tās sasaisti ar citām Erasmus+ prioritātēm;
  • izpratīs, kā izstrādāt iekļaujošu praksi, lai palielinātu izglītības iespējas cilvēkiem ar ierobežotām iespējām;
  • paplašinās savu starpvalstu sadarbības tīklu un nodibinās kontaktus ar potenciālajiem projekta partneriem, lai izstrādātu jaunus projektu pieteikumus par seminārā aplūkotajām tēmām;
  • dalīsies pieredzē ar dalībniekiem no citām valstīm.

Semināram aicināti pieteikties profesionālās izglītības (VET) sektora pārstāvji, Erasmus+ programmas jaunpienācēji vai esošie programmas projektu īstenotāji, kā arī pārstāvji no organizācijām, kas piedāvā profesionālo izglītību un apmācību izglītojamajiem ar ierobežotām iespējām.  

 

Pasākuma detalizēts apraksts pieejams SALTO mājaslapā. Pasākuma darba valoda – angļu.

 

 

 

 

Pieteikšanās semināram līdz 2024. gada 19. aprīlim, iesniedzot šādus dokumentus:

Aizpildīti un parakstīti pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

Valsts izglītības attīstības aģentūra organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.  

 

Pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

 

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas.

 

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti faktiskie ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz TCA pasākuma norises vietai un atpakaļ pēc atgriešanās no TCA pasākuma un atskaites iesniegšanas. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšanas izmaksas semināra laikā nodrošinās uzņemošā puse. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

 

Pasākums tiek finansēts no 2024. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

 

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem šeit

 

Papildu informācija:

Ieva Stulpiņa
Vecākā eksperte