Pārlekt uz galveno saturu
Skolotāju un skolēnu nodarbībā Turcijā

Dzīves prasmju attīstīšana caur mākslu

03.02.2022.
Izglītība un mācības
Skolotāji un skolēni stāv pie skolas Turcijā

2018. gadā Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs kopā ar četrām izglītības iestādēm no Lietuvas (Šilutes Katyciu pagrindine mokykla), Polijas (Gminne Centrum Edukacji w Wawrzenczycach), Turcijas (SEHIT IBRAHIM KARAOGLANOGLU - ORTAOKULU) un Portugāles (Agrupamento de Escolas José Sanches e São Vicente da Beira) uzsāka Erasmus+ programmas projektu “Māksla dzīvei: dzīves prasmju attīstīšana caur mākslu” (Arts for Life: developing life skills through the arts), lai pilnveidotu skolēnu sadarbības prasmes ar mūzikas, vizuālās mākslas un drāmas palīdzību, izprastu kultūru daudzveidību, atklātu talantus, uzlabotu skolēnu valodu prasmes, kā arī veicinātu izglītības jomā iesaistīto personu profesionālo pilnveidi un kompetenču attīstību.

 

Iecere sadarboties radās eTwinning platformā projekta partneru komunikācijas rezultātā, bet pirmā tikšanās klātienē notika  2018. gada novembrī Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā. Pedagogiem tika organizēts pieredzes apmaiņas seminārs, kurā partnervalstu skolu pārstāvji iepazinās ar Dabas vides estētikas studiju un tās metodiskajām iespējām. Projektu pārstāvji piedalījās lekcijās un praktiskajās nodarbībās par krāsaino smilšu un krāsaino graudu spēlēm, kā arī darbojās ar silto smilšu iekārtu. Viesi iepazinās arī ar izglītības iestādes skolotājas Agneses Fogeles autorprogrammu  darbam ar mālu, mūzikas terapeites Ivetas Vēras praktiskā darba metodēm un Montessori darba telpas iespējām. Lielu interesi un atzinību guva Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra piedāvātās iespējas skolēnu izglītošanai ārpus telpām – rotaļlaukums, zaļā klase un mūsdienīgs stadions. Nodarbības un lekcijas notika, tulkojot tās angļu valodā, pēc kurām projekta partneri saņēma apliecības par pedagogu profesionālās pilnveides kursa pabeigšanu.

 

Projekta aktivitātes tika saistītas ar  četrām tēmām: mūziku, rokdarbiem, foto un video, kā arī drāmu. Akcents tika likts uz dzīves prasmju - sadarbības, komunikācijas, atbildības, radošuma, un problēmu risināšanas prasmju attīstīšanu 5. - 9. klašu skolēniem. Uzsākot projektu, veicām skolēnu anketēšanu par to, kā viņi risina dažādas problēmas, uzvedas konfliktsituācijās, vai prot sadarboties ar saviem klases biedriem, skolotājiem, vecākiem un citiem cilvēkiem. Projekta aktivitātes skolēniem deva iespēju attīstīt savas sociālās prasmes un piedalīties kopīgās aktivitātēs – teātru un muzeju  apmeklējumi, kopīgas muzikālās meistarklases, iepazīt sava novada un projekta partneru kultūrvēsturisko mantojumu, mācīties foto mākslu profesionāla fotogrāfa vadībā un izmēģināt dažādas drāmas metodes gan mācību stundās, gan darbojoties interešu grupās. Neaizmirstami bija ceļojumi uz Lietuvu, Turciju un Portugāli. Katrā projekta partnervalstī tika prezentēta viena tēma: Lietuvā – mūzika, Turcijā – rokdarbi, bet Portugālē notika foto un video nodarbības. Katras  tēmas aktivitāšu noslēgumā projekta partneri apkopoja gūto pieredzi informatīvajos materiālos - brošūrās.

 

Projektā Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centrā izmēģinātas un ieviestas jaunas, inovatīvas mācību metodes – krāsu nošu sistēma mūzikas nodarbībās, uzsāktas nodarbības Ebru mākslā (sena Turcijas māksla, gleznojot uz ūdens), izveidota aušanas studija, kurā tiek izmantota īpaša terapeitiska metodika.

Nodarbība māla studijā

Projekts deva iespēju iesaistīties arī eTwinning aktivitātēs un pilnveidot skolēnu un skolotāju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmes.  Latviešu valodas skolotāja Silvija Ozola kopā ar savas audzināmās klases skolēniem sagatavoja V.Plūdoņa dzejoļa “Traucējums” iestudējumu. Video izstrādei tika izmantota gan skaņas ieraksta programma Audacity, kas ļāva skolēniem ieklausīties savā balsī,  gan video apstrādes programma Clideo. Savukārt tērpus skolēni veidoja mājturības un tehnoloģiju stundās. Projektā sagatavots un prezentēts arī metodiskais materiāls “Drāma kā sadarbības metode”, kura autore ir latviešu valodas skolotāja Silvija Ozola.

 

2021. gadā projekts ieguva eTwinning kvalitātes sertifikātu.

 

Projekta noslēgumā Covid-19 ieviesa savas korekcijas un plānotā mobilitāte Polijā tika atcelta, taču varam viennozīmīgi teikt, ka gan  skolēni, gan skolotāji guva nenovērtējamu pieredzi, jaunus iespaidus, sadraudzējās, uzlaboja savas  komunikācijas prasmes un iepazina citu valstu kultūru.  

 

 

Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra projektu “Māksla dzīvei: dzīves prasmju attīstīšana caur mākslu” (Arts for Life: developing life skills through the arts), Nr. 2018-1-LV01-KA229-046988_1, līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Foto: Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs