Pārlekt uz galveno saturu
Image
Sievietes stāv pie strūklakas

Mācību spēles jauniešiem ar disleksiju DYS2GO

26.01.2022.
Izglītība un mācības

Latvijas Universitāte sadarbībā ar projekta partneriem no Austrijas, Bulgārijas, Čehijas, Lietuvas un Vācijas īstenoja projektu “Mācību spēles jauniešiem ar dislekciju - DYS2GO”, kurā izveidoja spēles mobilajām platformām. Pamatideja bija radīt mobilajās ierīcēs spēlējamas mācību spēles tiem jauniešiem ar disleksiju, kuri vīlušies mācību procesā, kuriem nav intereses par mācīšanos vai pat ir piedzīvojuši neveiksmīgu mācību procesu skolā. Tāpēc bija nepieciešams izveidot un nodrošināt virkni mobilu, augsti motivējošu un stimulējošu mācību spēļu, lai pilnveidotu rūpīgi izvēlētās prasmes, kas nozīmīgas jauniešiem ar disleksiju.

 

Disleksija ir stāvoklis, kas ilgst visa mūža garumā. Eiropā tas ir sastopams 1 no 10 cilvēkiem. Lielākā daļa reducē disleksiju tikai uz lasīšanas vai rakstīšanas grūtībām, tomēr tā ir daudzšķautņaina problēma, kas ietekmē ne tikai lasīprasmes apguvi. 

Image
Sasnāksme, kurā piedalās spēles jauniešiem ar disleksiju izstrādātāji

Projekta idejas izvēli noteica iepriekš īstenotie veiksmīgie projekti GRUNDTVIG - EDYSGATE (2008) un DYS 2.0 (2011), kuros izstrādāja mācību spēles jauniešiem ar disleksiju Windows platformā. Konkrētās spēles 2009. gadā ieguva Austrijas Multimediju balvu sociālo pakalpojumu kategorijā  un Pasaules Summit balvu e-mācīšanās/izglītības aspektā. Neskatoties uz daudziem pagājušajiem gadiem, vēl joprojām šīm spēlēm ir liels pieprasījums. Tāpēc tika pieņemts lēmums iet soli tālāk un veidot spēles mobilajās platformās, kā arī aktualizēt tās un piemērot jaunākajām Windows versijām. Spēles ir piemērotas spēlēšanai bezsaistes režīmā jeb bez interneta pieslēguma. Internets ir nepieciešams tikai vienu reizi, uzstādot lietotni ierīcē. Lietotnei ir izstrādāta moderna saskarne, kas ļauj to ērti izmantot gan mobilajā ierīcē, gan datorā.

 

Projektā piedalījās sešas Eiropas valstu organizācijas: projekta koordinators – Latvijas Universitāte, projekta partneri – e-learning concepts Rietsch KG (Austrija), Sdruzhenie Bulgārijas Disleksijas asociācija (Bulgārija), Euroface Consulting s.r.o. (Čehija), Socialiniu projektu institūts (Lietuva) un Gedonsoft GmbH (Vācija) (www.dys2go.eu). Katram no šiem partneriem bija noteikta konkrēta loma projekta dažādos etapos rezultātu sasniegšanai, ko koordinēja un kontrolēja projekta koordinators. Regulārs rezultātu izvērtējums un konkrētu turpmāko uzdevumu izvirzīšana partneru sanāksmēs sekmēja plānoto rezultātu sasniegšanu. Kopīgo darbību veicināja arī tas, ka daļa partneru jau bija kopīgi strādājuši iepriekšējos projektos. Projekta partneru komandās darbojās speciālisti, kuri pārzina izglītības attīstības tendences, logopēdiju, disleksiju, IKT, spēļu veidošanas tehnoloģiju un metodiku.

 

Pozitīvi vērtējama pirmā projekta sanāksme Austrijā, kur ražīgu diskusiju gaitā tika panākta kopējā izpratne par projekta mērķi, darba etapiem, pienākumu sadali, katra partnera atbildību, finansiālo līdzekļu izmantošanu atbilstoši Erasmus+ programmas projektu prasībām, saziņas organizēšanu, nepieciešamās dokumentācijas veidošanu.

 

Partneri diskusijā vienojās, ka projektā koncentrēsies uz jauniešiem, sākot no 16 gadu vecuma, jo tas ir sarežģīts vecumposms, īpaši jauniešiem ar disleksiju. Svarīgi ir izprast šīs specifiskās grūtības un atrast ne tikai veidu, kā pilnveidot lasītprasmi, bet arī veidu, kā veicināt interešu attīstību, nodrošināt viņu vajadzības un labizjūtu.

 

Image
Spēles skolēniem ar disleksiju izstrādātāju sanāksme

Lietotnē ietverto atsevišķo spēļu un spēļu stāstu veidošana bija interesants, aizraujošs un radošs partneru kopdarbs, lai spēļu sižeti atbilstu jauniešu interesēm, saglabātu jautrības atmosfēru, uzturētu interesi, kā arī attīstītu lasītprasmi, dodot iespēju spēlētājam izvēlēties lasīt vai klausīties uzdevumu. Katrs partneris veidoja vienu spēļu stāstu (sižetu), kā arī atlasīja šim stāstam nepieciešamos multimediju failus – attēlus, video un audio ierakstus. Savukārt partneri no Vācijas strādāja pie prototipa un vēlāk arī pie pašas lietotnes izstrādes.

 

DYS2GO lietotne ir veidota kā mācību spēļu krātuve, kas ir paredzēta jauniešiem ar disleksiju, kā arī skolotājiem un arī citiem interesentiem. Jauniešiem lietotne noder kā pašmācības rīks. Spēlējot spēles, jaunieši ar disleksiju veido iemaņas, kas palīdz pārvarēt dažādas grūtības mācību jomās un atrast veiksmīgāku sava potenciāla realizēšanu. Spēles tika veidotas tā, lai mācīšanās un lasītprasmes uzlabošana notiktu jauniešiem patīkamā un pieņemamā formā.

Lietotnē DYS2GO iekļauto spēļu būtība paredzēta to jomu treniņam, kuras literatūrā minētas kā biežāk sastopamās problēmjomas jauniešiem ar disleksiju.

Tās ir sekojošas: audiālā uztvere un atmiņa, izšķirtspēja; vizuālā uztvere un atmiņa, izšķirtspēja un telpiskā uztvere. DYS2GO – mācību spēles jauniešiem ar disleksiju liek uzsvaru uz spēlēm kā mācīšanās pieeju. DYS2GO uzstādījums nav iemācīt saturu, bet veicināt dzirdes, redzes un telpiskās izpratnes pilnveidošanos. DYS2GO spēles nav tādas kā parastās spēles jauniešiem internetā un tā tās nevajadzētu pasniegt. Tās ir mācību spēles ar specifiskiem uzdevumiem.

 

Projekta laikā ir izstrādātas vairāk kā 200 mini mācību spēles un 5 spēļu stāsti (sižeti) ar dažādiem stāstu scenārijiem - ceļošana, iepirkšanās, brīvā laika pavadīšana, piedzīvojumi un ģimenes noslēpums. Minētās spēles-sižeti ir sekojošas: “Apmaldījies piramīdā” – interesants stāsts par dzīvi senajā Ēģiptē; “Laba vai slikta veiksme”– neikdienišķa diena iepirkšanās centrā; “Kad sapņi piepildās”– kā zēns praktizējas, lai sasniegtu savu mērķi;  “Pārsteidzošais ceļojums”– par jaunieti, kurš vēlas ceļot, lai arī viņam jāatrisina daudzas sarežģītas situācijas; “Ģimenes noslēpums”- stāsts  par meiteni Dženiju un viņas ģimenes noslēpumu. Lietotnē iekļauts instruktors jeb pavadonis Robijs - tas ir draudzīgs un motivējošs robots, kurš pavada spēlētāju visa izvēlētā stāsta laikā.

Image
Spēles skolēniem ar disleksiju vizuālais izskats

Katrā spēlē ir trīs sarežģītības līmeņi. Lietotājs var izvēlēties, kā iesaistīties DYS2GO mācību spēļu vidē: spēlēt atsevišķas spēles, kuras apkopotas kādā no septiņiem trenēšanās virzieniem vai arī, spēlēt spēļu stāstus, kur katrā stāstā aptvertas visas trenēšanās jomas.

Image
Tiešsaistes sanāksme, redzami vairāki cilvēki

 

DYSGO spēles pieejamas bez maksas sešās valodās - angļu, vācu, bulgāru, čehu, lietuviešu un latviešu. Spēles ir pieejamas mobilajām ierīcēm, kas darbojas Android, Apple iOS un Windows operētājsistēmās.

 

DYS2GO spēles var izmantot kā daļu no strukturētas mācību/klases/grupas aktivitātēm. Tās ir arī rīks speciālās izglītības skolotājiem, skolotājiem logopēdiem un citam atbalsta personālam, kas strādā ar jauniešiem, kuriem diagnosticēta disleksija. Spēles var izmantot skolotāji vispārizglītojošā skolā iekļaujošas izglītības sekmēšanā, kā arī jebkurš interesents, kas vēlas nostiprināt savas prasmes lasīt, stiprināt audiālo un vizuālo uztveri, kā arī atmiņu.

Spēlei ir izstrādāta lietotāja rokasgrāmata, kas ir paredzēta skolotājiem un atbalsta personālam, kuri ikdienā strādā ar skolēniem, kuriem diagnosticēta disleksija, kā arī skolotājiem, kuriem nav lielas pieredzes darbā ar šādiem skolēniem un meklē papildu resursus savam ikdienas darbam. Lietotāja rokasgrāmatu iespējams lejuplādēt no projekta mājaslapas sadaļas Lejuplādēt un lietotnes.

 

Lai uzstādītu DYS2GO spēles, iespējams izmantot vienu šiem veidiem:

  • saite uz lietotni projekta mājaslapā http://dys2go.eu/
  • Google Play veikals: DYS2GO
  • Apple Store veikals: DYS2GO

 

Projekts pilnībā realizēja visus paredzētos uzdevumus, sasniedza mērķi un ir nodrošinājis tajā paredzētos intelektuālos rezultātus.

 

Projekts „Mācību spēles jauniešiem ar disleksiju” līdzfinansēts no Eiropas Savienības Erasmus+ programmas  (2018-1-LV01- KA204-046970).

 

Foto: Latvijas Universitāte