Pārlekt uz galveno saturu
Image
Skolotāji apmācībās par robotikas un kodēšanas prasmēm

Rīgas 80. vidusskolas skolotāji attīsta robotikas un kodēšanas prasmes

26.01.2022.
Izglītība un mācības
Image
Skolotāji apgūst robotikas prasmes

Viena no populārākajām tehnoloģiju attīstības jomām ir robotikа un interese par to mūsu valstī pieaug katru dienu. Šajā kontekstā robotikas tehnoloģiju klāsts paplašinās, līdz ar to ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību kompetenču attīstībai. Konkrēto prasmju attīstība, skolēnu iepazīstināšana ar tām un viņu apmācība būs iespējama tikai tad, ja būs zinoši, pieredzējuši un kvalificēti skolotāji šajā jomā. Lai celtu izglītības iestāžu skolotāju zināšanas un informētību, ir jākļūst kompetentiem moderno tehnoloģiju jomā. Tā ir viena no nozīmīgākajām darba jomām saskaņā ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014. – 2020.gadam.

 

2019. gada septembrī Rīgas 80. vidusskola sadarbībā ar Turcijas, Ziemeļmaķedonijas un Itālijas pārstāvjiem uzsāka projektu “Robotika un kodēšana”.  Projektā iesaistītās valstis veica pētījumu un secināja, ka pastāv būtiska nepieciešamība apgūt iemaņas robotikas un kodēšanas jomā, kas ir viena no prioritārajām jomām inovāciju attīstībā. Līdz ar to kopā īstenots projekts, lai:  

  • attīstītu prasmes, pielāgojoties jaunajām mācību jomām,
  • saglabātu līdzsvaru starp mūsu vajadzībām pēc pārmaiņām un pagātnes vērtībām,
  • attīstītu skolotāju un skolēnu prasmes starpkultūru izglītības jomā,
  • veicinātu dažādu kultūru izpratnes veidošanu.

Svarīgākais šajā projektā ir sekot līdzi izmaiņām robotikas tehnoloģiju un kodēšanas mācīšanas kvalitātē, lai nodrošinātu mūsu skolēniem izpratni par viņu individualitāti, lai viņi spētu izteikties un zinātu, ko vēlas, tāpat kā viņu vienaudži Eiropā. Šīs realitātes sasniegšana mums visiem ir priekšnoteikums.

Image
Izveidots krāsains robots

 

Izmantojot tradicionālās mācību metodes apvienojumā ar inovatīvām metodēm un robotizētām tehnoloģijām, mēs pozitīvi ietekmēsim mācību procesu savā skolā.

Projektā ir pieci apmācību pasākumi, kuros mūsu partnerskolu skolotāji strādā ar dažādām lietojumprogrammām (Lego V3, Scratch, Mblock, Arduino, Mobile app) un kodēšanu ar komplektiem. Šo aktivitāšu rezultātā 80% dalībnieku varēs attīstīt tehniskās un digitālās prasmes, 80% spēs attīstīt valodas prasmes, 100% dalībnieku apgūs kritisko domāšanu, bet 70% - analītiskās un pētnieciskās prasmes. Skolotāji integrēs šo apmācību rezultātus savā mācību programmā un rādīs piemēru arī citām skolām, iestādēm un ieinteresētajām personām.

 

Projekta īstenošanas rezultātā būs:

  • izveidota e-platforma – efektīvs, novatorisks izglītības elektronisks rīks RANDC, kas ieviesta atvērtās izglītības jomā,
  • izveidota mobilā lietojumprogramma RANDC, kas ietvers visas darbības, kuras tiek veiktas mūsu projektā,
  • izstrādātas spēles ar kodēšanu un tiks izplatītas elektroniskajā platformā,
  • izveidota kodēšanas rīku grāmata izglītībā ar informāciju, kas iegūta projekta pieredzes rezultātā,
  • īstenotas kodēšanas dienas, kurās vecāki pavadīs laiku kopā ar bērniem. Kā rezultātā palielināsies mijiedarbība ģimenes locekļu starpā un viņi no digitālajiem patērētājiem pārtapts par digitālajiem producentiem.
Image
Robotikas un kodēšanas projekta dalībnieki ar iegūtiem sertifikātiem
Image
Kodēšanas un robotikas apmācību process

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ KA2 projekts “Robotika un kodēšana” (projekta Nr. 2019-1-LV01-KA229-060324-1).

 

Foto: Rīgas 80. vidusskola