Pārlekt uz galveno saturu

Sadarbības partnerības

Sadarbības partnerības sniedz iespēju organizācijām uzlabot savu darbību kvalitāti un nozīmīgumu, izveidot un stiprināt savus partneru tīklus, sekmēt savas spējas strādāt kopā transnacionālā līmenī, veicinot savu darbību internacionalizāciju un apmainoties ar jaunu praksi un metodēm vai attīstot tās, kā arī kopīgojot un izvirzot idejas.

Sadarbības partnerības atbalsta:

 • inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu;
 • kopīgu iniciatīvu īstenošanu nolūkā veicināt sadarbību, savstarpēju mācīšanos un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.
 • Projektu aktivitātes un rezultāti ir proporcionāli projekta mērogam un mērķiem.
 • Projekti izstrādā inovatīvus rezultātus un/vai ir saistīti ar nesen izstrādātu jau eksistējošu rezultātu un inovatīvu ideju izplatīšanas un ieviešanas aktivitātēm.
 • Projektos var būt iekļauti starptautiski apmācību pasākumi, lielāks elastīgums apmācību pasākumu organizēšanā (formāts).
 • Projektu aktivitātēs var tikt iekļauti asociētie partneri.
 • Finansējumam var pieteikties jebkura publiska vai privāta organizācija, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā.
 • Aktivitāšu norises vietas: valstīs, kurās atrodas projekta iesaistītās organizācijas un asociētie partneri.
 • Dažāda veida un mēroga aktivitātes.
 • Minimums 3 partneri no 3 Programmas valstīm.
 • Projektu ilgums no 12 līdz 36 mēnešiem.
 • Projekta finansējums 120 000 EUR, 250 000 EUR vai 400 000 EUR vienreizēja fiksēta summa (lump sum). Plānojot savus projektus, pieteikumu iesniedzējām organizācijām kopā ar saviem projektu partneriem būs jāizvēlas vienreizējā fiksētā summa, kura labāk atbilst to projektu izmaksu segšanai, pamatojoties uz savām vajadzībām un mērķiem.
 • Projekta pieteikumi jāiesniedz Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā - Funding & Tenders Opportunities Portal (FTOP).