Pārlekt uz galveno saturu
Seminārs, kurā sieviete runā pie tribīnes

Aicinām piedalīties Erasmus+ profesionālās izglītības projektu atbalsta ekspertu aktivitātes trešajā darba seminārā

17.10.2023. 10:28
Izglītība un mācības
Profesionālā izglītība

2023. gada 24. novembrī Eiropas Savienības Erasmus+ nacionālā aģentūra izglītības, mācību un sporta jomā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), organizē trešo, šajā gadā noslēdzošo, darba semināru “Profesionālās izglītības satura kvalitāte un ilgtspēja mobilitātes projektos”, kuru rīko Erasmus+ profesionālās izglītības projektu atbalsta ekspertu (VET LV Team) aktivitātes ietvaros. Pasākumā aicināti piedalīties Erasmus+ programmas projektu īstenotāji, profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji un citu iesaistīto organizāciju pārstāvji. 

 

Seminārā tiks prezentēts VET LV Team aktivitātes ietvaros izstrādātais e-materiāls „Profesionālās izglītības satura kvalitāte un ilgtspēja mobilitātes projektos”, kas sniedz vispusīgu pārskatu par dažādiem principiem, kuru ievērošana ļauj organizācijām kvalitatīvi sagatavot un īstenot ģeogrāfiskās mobilitātes projektus. Materiālā aprakstīta projektu pielietošana profesionālajā izglītībā kā efektīva metode, kas veicina to dalībnieku (izglītības guvēju, pedagogu, organizāciju u.c.) iesaistīšanos, prasmju attīstīšanu un praktisko pieredzi. Projekti ļauj to dalībniekiem apgūt teorētiskās zināšanas, kā arī pielietot tās reālajās situācijās, tādējādi veidojot stipru saikni starp teoriju un praksi, arī starptautiskajā kontekstā. Plānojot mobilitātes projektu organizācijai, t.sk. profesionālās izglītības iestādei, e-materiāls sniedz ieskatu par veicamajām darbībām visos projekta dzīves cikla posmos. Tajā ir aplūkota mobilitātes projekta saturiskā plānošana, izstrāde un īstenošana, kā arī projekta rezultātu ilgtspēja un izglītības kvalitātes nodrošināšana. Materiāls ir paredzēts profesionālās izglītības iestādēm, projektu koordinatoriem/projektu vadītājiem, pedagogiem un pārējiem interesentiem, kuri sniedz ar izglītību saistītus pakalpojumus un piedalās Erasmus+  programmas mācību mobilitātes (KA1) projektu (turpmāk - mobilitātes projekts) sagatavošanā un īstenošanā.   

 

Pasākuma pirmajā daļā paredzētas diskusijas ar organizāciju vadītājiem, mobilitātes projektu koordinatoriem un pedagogiem par mobilitātes projekta saturisko  plānošanu un izstrādi, un sasaistīšanu ar starptautiskajiem instrumentiem, to piemērošanu mobilitātēs, kas ir priekšnoteikumi sekmīgai mobilitātes sagatavošanai un īstenošanai. Savukārt, otrajā daļā paredzēts aplūkot mobilitātes projekta saturisko īstenošanu, kas ir priekšnoteikums sekmīgai mobilitātes īstenošanai, uzraudzībai un kas nodrošina projektu rezultātu ilgtspēju un augstu kvalitāti profesionālajā izglītībā.

 

 

 

 

Aicinām reģistrēties semināram līdz 14. novembrim, aizpildot tiešsaistes anketu. Reģistrēšanās var tikt slēgta ātrāk, sasniedzot maksimālo dalībnieku skaitu.

 

Pēc reģistrācijas slēgšanas apstiprinātajiem dalībniekiem uz e- pasta adresēm tiks nosūtīta detalizēta pasākuma norises informācija.

 

Šis ir trešais, šajā gadā noslēdzošais, darba seminārs VET LV Team ekspertu 2023. gada darba programmas ietvaros, kuru organizē kā Eiropas Prasmju gada aktivitāti. Iepriekšējo divu pasākumu (18.05.2023. un 12.09.2023.) materiāli pieejami www.erasmusplus.lv mājaslapas sadaļā VET LV Team pasākumi.  

 

2022. gadā VIAA uzsāka Erasmus+ profesionālās izglītības projektu atbalsta ekspertu (VET LV Team) aktivitātes īstenošanu, lai sniegtu atbalstu Erasmus+ projektu īstenotājiem Eiropas Savienības profesionālās izglītības dažādu instrumentu izmantošanai projektu aktivitātēs, t.sk. aktuālāko Profesionālās izglītības rekomendāciju u.c. Eiropas un nacionālo dokumentu ieviešanas kontekstā. 

 

Savukārt, laika posmā no 2014. - 2020. gadam VIAA īstenoja ECVET LV ekspertu aktivitāti, lai popularizētu mācīšanās rezultātu definēšanu, novērtēšanu, apstiprināšanu un atzīšanu kvalitatīvu Erasmus+ mācību mobilitāšu īstenošanai.

 

Kontaktpersona:

Antra Meņģele
Nodaļas vadītāja