Pārlekt uz galveno saturu
Konferences telpa, kurā sēž daudz cilvēku un uzstājas prezentētājs

Aicinām piedalīties seminārā par kvalitātes un ilgtspējas nodrošināšanu profesionālajā izglītībā Erasmus+ projektos

21.04.2023. 15:37
Izglītība un mācības

2023. gada 18. maijā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Nacionālā aģentūra izglītības, mācību un sporta jomā – Valsts izglītības attīstības aģentūra – organizē semināru “Projektu kvalitātes un ilgtspējības veicināšana profesionālajā izglītībā (PI), izmantojot Eiropas/nacionālās politikas un Eiropas Savienības PI un mūžizglītības instrumentus”. Pasākumā aicināti piedalīties Erasmus+ programmas projektu īstenotāji, profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji, projektu aktivitātēs un rezultātos ieinteresēto organizāciju, iestāžu pārstāvji.

 

Semināra laikā paredzētas aktivitātes, kas vērstas uz profesionālo izglītības iestāžu īstenojamo projektu kvalitātes un ilgtspējības veicināšanu, praktiski pielietojot Eiropas Savienības profesionālās izglītības un mūžizglītības instrumentus. Seminārā tiks prezentēti un apspriesti arī sākotnējie Erasmus+ programmas projektu īstenotāju aptaujas rezultāti par profesionālās izglītības kvalitāti un ilgtspējību. Savukārt, otrajā daļā profesionālo izglītības iestāžu pārstāvjiem būs iespēja piedalīties fokusgrupu diskusijās, lai izpētītu papildu nepieciešamo palīdzību projektu īstenotājiem veiksmīgu projektu plānošanā un īstenošanā, nodrošinot projektu kvalitatīvu norisi un sasniegto rezultātu ilgtspējību mūžizglītības kontekstā. Paredzētas divas fokusgrupas: 

  • profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem;

  • profesionālo izglītības iestāžu projektu koordinatoriem/projektu vadītājiem.

 

 

 

 

Reģistrēšanās pasākumam ir slēgta. Aicinām reģistrēties semināram līdz 10. maijam, aizpildot tiešsaistes anketu. Reģistrēšanās var tikt slēgta ātrāk, sasniedzot maksimālo dalībnieku skaitu. Pēc reģistrācijas slēgšanas apstiprinātajiem dalībniekiem uz e-pasta adresēm tiks nosūtīta detalizēta pasākuma norises informācija, kā arī tiks nosūtīta papildu informācija apstiprinātajiem fokusgrupu diskusiju dalībniekiem.

 

Ar 2022. gadu VIAA ir uzsākusi Erasmus+ profesionālās izglītības sektora projektu atbalsta ekspertu (VET LV Team) aktivitātes īstenošanu atbalsta sniegšanai Erasmus+ profesionālās izglītības sektora projektu īstenotājiem Eiropas Savienības profesionālās izglītības dažādu instrumentu izmantošanai projektu aktivitātēs projektu kvalitātes un ilgtspējas nodrošināšanai, t.sk. aktuālāko Profesionālās izglītības rekomendāciju u.c. Eiropas un nacionālo dokumentu ieviešanas kontekstā. Pasākums organizēts Erasmus+ VET LV Team aktivitātes 2023. gada darba programmas ietvaros.

 

Savukārt, no 2014. - 2020. gadam, VIAA īstenoja ECVET LV ekspertu aktivitāti, lai popularizētu mācīšanās rezultātu definēšanu, novērtēšanu, apstiprināšanu un atzīšanu kvalitatīvu Erasmus+ mācību mobilitāšu īstenošanai.

 

Kontaktpersona:

Antra Meņģele
Nodaļas vadītāja