Pārlekt uz galveno saturu
web-jaunumi-min

“Erasmus+” centralizētais projektu konkurss “Partnerība sadarbībai jaunatnes jomā – Eiropas NVO”

04.01.2022. 18:00
Jaunatne
Projektu konkursi

Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka “Partnerība sadarbībai jaunatnes jomā – Eiropas NVO” centralizētā projektu konkursa pieteikumi iesniedzami līdz 23.03.2022 plkst. 17:00 (pēc Briseles laika). Sadarbības partnerību mērķi:

  • uzlabot iesaistīto organizāciju un iestāžu darba, darbību un metožu kvalitāti, kļūstot atvērtām jauniem dalībniekiem, kas dabiski nav iekļauti vienā nozarē,
  • veidot organizāciju spēju strādāt transnacionālā līmenī un dažādās nozarēs,
  • risināt kopīgas vajadzības un prioritātes izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā,
  • veicināt pārveidi un pārmaiņas (individuālā, organizācijas vai nozares līmenī), kas palīdz panākt uzlabojumus un jaunas pieejas proporcionāli katras organizācijas kontekstam.

 

Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura dalīborganizācija, kas izveidota ES dalībvalstī vai Programmas asociētajā trešā valstī. Šī organizācija iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto dalīborganizāciju vārdā. Sadarbības partnerībā var piedalīties jebkura publiska vai privāta organizācija, kas izveidota ES dalībvalstī vai Programmas asociētajā trešā valstī vai jebkurā Programmas neasociētajā trešā valstī pasaulē (skatīt “Erasmus+” programmas vadlīniju A daļas sadaļu “Atbilstīgās valstis”).

 

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA līdz 23.03.2022 plkst. 17:00 (pēc Briseles laika). Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. informāciju ir pieejama Eiropas Komisijas sadaļā “Konkursi un finansēšanas iespējas”.

 

Centralizētos projektu pieteikumus administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) par “Erasmus+” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā veic informēšanas funkciju.