Pārlekt uz galveno saturu
Semināra telpa ar dalībniekiem

Erasmus+ profesionālās izglītības projektu īstenotāji diskutē ekspertu vadītā mācību seminārā

19.05.2023. 14:11
Izglītība un mācības
Profesionālā izglītība

18. maijā Erasmus+ programmas projektu īstenotāji, profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji, projektu aktivitātēs un rezultātos ieinteresēto organizāciju pārstāvji piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajā mācību seminārā “Projektu kvalitātes un ilgtspējības veicināšana profesionālajā izglītībā (PI), izmantojot Eiropas/nacionālās politikas un Eiropas Savienības (ES) PI un mūžizglītības instrumentus”.  Seminārs ietvēra aktivitātes, kas vērstas uz profesionālās izglītības iestāžu īstenojamo projektu kvalitātes un ilgtspējības veicināšanu, praktiski pielietojot ES profesionālās izglītības un mūžizglītības instrumentus, dalīšanos pieredzē, un divu fokusgrupu diskusijas. Pasākums tika organizēts Erasmus+ VET LV Team aktivitātes 2023. gada darba programmas ietvaros.

 

Pasākuma pirmajā daļā dalībniekiem bija iespēja:

  • uzzināt par projektu vadību kā profesionālās izglītības iestādes attīstības plānošanas, kvalitātes nodrošināšanas un darbības rezultātu ilgtspējas rīku;
  • iepazīties ar  aptaujas, kas tika veikta starp Erasmus+ programmas mācību mobilitāšu (KA1) un partnerības sadarbībai (KA2) profesionālās izglītības sektora projektu īstenotājiem, sākotnējiem rezultātiem;
  • iedvesmoties un gūt jaunas idejas no Erasmus+ projektu pieredzes stāstiem;
  • praktiski iesaistīties četrās dažādās darba stacijās, uzzinot par ES profesionālās izglītības instrumentu  pielietošanu Erasmus+ projektu īstenošanā un projektos izvirzīto mērķu sasniegšanā - katru darba staciju vadīja VET LV Team eksperts, kas iepazīstināja dalībniekus ar mazāk zināmiem un izmantotiem instrumentiem – (1) profesionālās izglītības izcilības centri (CoVEs – Centres of Vocational Excellence), (2) Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācija (ESCO), (3) Digitālās kompetences ietvarstruktūra pedagogiem (DigCompEdu) un Digitālās kompetences ietvarstruktūra pilsoņiem (DigComp) un (4) pašnovērtējuma rīks SELFIE.

Pasākuma otrā daļa tika veltīta divu fokusgrupu (profesionālās izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki, kā arī profesionālās izglītības iestāžu projektu vadītāji/projektu koordinatori) diskusijām, lai apmainītos ar pieredzi un labo praksi, runātu par izaicinājumiem dažādos ar Erasmus+ projektu sagatavošanu, īstenošanu, rezultātu integrēšanu, kvalitātes un ilgtspējības nodrošināšanu saistītos aspektos.

 

Erasmus+ (2021-2027) programmas ietvaros VIAA 2022. gadā uzsāka īstenot Erasmus+ profesionālās izglītības sektora projektu atbalsta ekspertu (VET LV Team) aktivitāti, kas sniedz atbalstu Erasmus+ profesionālās izglītības sektora projektu īstenotājiem Eiropas Savienības (ES) profesionālās izglītības dažādu instrumentu izmantošanai projektu aktivitātēs projektu kvalitātes un ilgtspējas nodrošināšanai, t.sk. aktuālāko Profesionālās izglītības rekomendāciju u.c. dokumentu ieviešanas kontekstā.

 

Semināra materiāli pieejami šeit.

 

Pasākuma foto galerija skatāma VIAA Flickr.