Pārlekt uz galveno saturu
Seminārs ar dalībniekiem un runātāju

Erasmus+ seminārā diskutē par kvalitatīvas un ilgtspējīgas profesionālās izglītības nodrošināšanu

16.11.2022. 12:58
Izglītība un mācības

2022. gada 15. novembrī notika Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētais darba seminārs “Erasmus+ programma kā kvalitatīvas un ilgtspējīgas profesionālās izglītības nodrošināšanas instruments”, kurā piedalījās profesionālās izglītības sektora pārstāvji, izglītotāji, Erasmus+ projektu īstenotāji, darba devēji, sociālie partneri, kopā pulcējot teju 80 interesentu.

 

Pasākums tika organizēts Erasmus+ profesionālās izglītības sektora projektu atbalsta ekspertu (VET LV Team) aktivitātes ietvaros, kas ir jaunums Erasmus+ 2021-2027 periodā, un šo aktivitāti VIAA kā Erasmus+ Nacionālā aģentūra izglītības un mācību jomā Latvijā uzsāka īstenot 2022. gadā.

 

VET LV Team aktivitāte tiek īstenota, lai sniegtu atbalstu Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projektu īstenotājiem Eiropas Savienības profesionālās izglītības dažādu instrumentu izmantošanai projektu aktivitātēs projektu kvalitātes un ilgtspējas nodrošināšanai, t.sk. aktuālāko Profesionālās izglītības rekomendāciju u.c. Eiropas un nacionālo dokumentu ieviešanas kontekstā.

 

Seminārā pirmajā daļā dalībniekiem bija iespēja:

  • iepazīties ar VET LV Team aktivitāti, tās mērķiem, Latvijas ekspertu komandu un 2022. gadā īstenotajām aktivitātēm;
  • izzināt profesionālās izglītības internacionalizāciju un kvalitāti Erasmus+ projektu kontekstā;
  • uzzināt par Erasmus+ 1. un 2. pamatdarbības profesionālās izglītības projektu īstenotāju vajadzību aptaujas rezultātiem;
  • gūt ieskatu profesionālās izglītības internacionalizācijas atbalsta resursos – Erasmus+ mājaslapas VET LV Team sadaļā.

Pasākuma otrajā daļā informēja par Eiropas un Latvijas profesionālās izglītības aktualitātēm, Erasmus+ projektu atbalsta instrumentiem, un norisinājās aktīvs darbs četrās paralēlās darba grupās, kuras vadīja VET LV Team eksperti – Agris Ruperts, Sarmīte Valaine, Gunta Kinta un Sigita Jasinska.

 

Darba grupā “Noturība un izcilība” diskutēja par Inovācijas politiku, pieredzes apmaiņu, izcilību profesionālajā izglītībā, tai skaitā izcilības centriem un to apvienībām Eiropas mērogā, kā arī prasmju ekosistēmām, darba vidē balstītām mācībām, tehnoloģiju attīstību un sociālo iekļaušanu. Otrā darba grupa bija veltīta mūžizglītības kultūras izveides jautājumiem, kuros diskutēja par pieprasījuma un piedāvājuma veidošanu, uzlabojot indivīdu un darba devēju izpratni par regulāru prasmju pilnveides nozīmi un atdevi, un veidojot motivāciju iesaistīties, kā arī atbalsta nodrošināšanu pieaugušo kvalitatīvai izglītībai, nosakot individuālās vajadzības un kombinējot mācību piedāvājumu ar palīdzību mācību šķēršļu pārvarēšanai. Trešajā darba grupā risināja ar ilgtspējību saistītus jautājumus, piemēram, zaļo prasmju ieviešana profesionālās izglītības saturā un zaļā pieeja profesionālajā izglītībā, kā arī profesionālās izglītības digitalizācija un digitālo prasmju attīstība. Savukārt Eiropas Izglītības telpas un profesionālās izglītības starptautiskās dimensijas darba grupā diskutēja gan par Eiropas Izglītības telpas mērķiem - veicināt starptautiskas mobilitātes, veidot noturīgākas un iekļaujošākas nacionālās izglītības sistēmas Eiropā, kā arī Erasmus+ programmu – kā vienu no rīkiem, kā sekmēt mācību mobilitāti visā Eiropā un ārpus tās, veidojot spēcīgu eiropiešu identitāti, pamatojoties uz kopējām vērtībām un kultūru.

 

Pasākuma materiāli pieejami šeit.

 

Foto no pasākuma pieejami šeit.

 

Pasākums organizēts Erasmus+ VET LV Team aktivitātes 2022. gada darba programmas ietvaros.