Pārlekt uz galveno saturu
Viens cilvēks stāv un rokās izstiepis tur mapi ar eiro simbolu, fonā stāc četri cilvēki gaisā pacēluši rokas un rāda īkšķi uz augšu

Izsludināti “Erasmus+” jaunatnes jomas 2024. gada projektu konkursi

15.12.2023. 15:00
Jaunatne
Darbs ar jaunatni
Pieteikuma sagatavošana
Jaunatnes darbinieku mobilitāte
Jaunatnes līdzdalība
Jauniešu apmaiņas
Maza mēroga partnerības projekti
Projektu darbnīca
Projektu konkursi

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka Eiropas Komisija ir izsludinājusi 2024. gada programmas “Erasmus+” projektu konkursus. Šo projektu finansēšanai un atbalsta aktivitāšu organizēšanai kopumā būs pieejami vairāk nekā 5,6 miljoni eiro.

 

Programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas ietvaros 2024. gadā organizācijas un jaunieši varēs īstenot jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitātes, jaunatnes līdzdalības, “DiscoverEU” iekļaušanas, sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības projektus. Projektus varēs iesniegt:

 • līdz 20. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitātes, jauniešu līdzdalības, “DiscoverEU” iekļaušanas projektu un “Erasmus+” akreditācijas ikgadējās dotācijas pieprasījumus);
 • līdz 5. marta 13.00 pēc vietējā laika (sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības projektus);
 • līdz 1. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitātes, jauniešu līdzdalības, “DiscoverEU” iekļaušanas, sadarbības partnerības  un maza mēroga partnerības projektus), kā arī “Erasmus+” jaunatnes jomas akreditācijas pieteikumus.

Visi, kas vēlas īstenot programmas “Erasmus+” projektus, to pieteikumus un ikgadējo dotācijas pieteikumu var iesniegt elektroniski vienotajā “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” platformā.

 

Izmaiņas programmas “Erasmus+” projektu īstenošanas nosacījumos

JSPA vērš uzmanību, ka 2024. gadā, salīdzinot ar 2023. gadu, programmas “Erasmus+” projektu iesniegšanas nosacījumos ir ieviestas vairākas izmaiņas.

 

Saturs

Visās programmas aktivitātēs tiek izceltas Eiropas Savienības vērtības – tādas kā cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošana, kā arī cīņa pret jebkāda veida diskrimināciju.

 

Finanses

Ir veiktas izmaiņas projektu finansēšanas noteikumos – mainītas individuālā atbalsta likmes, organizatoriskā atbalsta, sagatavošanās vizītes, iekļaušanas atbalsta likmes, kā arī mainītas ceļošanas atbalsta likmes. Būtisks uzsvars ir uz “zaļo” ceļošanu, nosakot, ka attālumā līdz 500 km (pēc Eiropas Komisijas izstrādātā ceļošanas kalkulatora) ceļošana jāveic ar transporta līdzekļiem, kam ir zems CO2 izmešu līmenis.

 

Dokumenti

Jāņem vērā, ka 2024. gada konkursos ir ieviesti 2 jauni dokumenti – atjaunota deklarācija, kas jāparaksta likumiskajam pārstāvim, un jāiesniedz kopā ar projekta pieteikumu, kā arī iepriekš zināmā partneru mandāta forma aizvietota ar “pievienošanās projektam” veidlapu.

 

Ierobežojumi

Eiropas Komisija ir noteikusi arī vairākus ierobežojumus saistībā ar iesniedzamo projektu pieteikumu skaitu. Jāņem vērā, ka vienā konkursā viena organizācija var iesniegt tikai vienu Maza mēroga partnerības projektu, kā arī kopumā visās “Erasmus+” jomās vienā konkursā nevar būt iesaistīta vairāk kā 10 projektos (kā partneris vai projekta iesniedzējs). Līdzīgi ir arī ar sadarbības partnerības projektu iesniegšanu. Viena organizācija vienā konkursā nevar būt iesaistīta (kā partneris vai projekta iesniedzējs) vairāk kā 10 projektos visās “Erasmus+” jomās, izņemot augstāko izglītību. Turklāt organizācijai, kas vēlas iesniegt sadarbības partnerības projektu, jābūt juridiski reģistrētai vismaz 2 gadus. Noteikts ierobežojums arī attiecībā uz iesniedzamo jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitātes, jaunatnes līdzdalības un DiscoverEU iekļaušanas projektu skaitu vienai organizācijai vienā konkursā, kas ir 5 katrā projektu veidā kā projekta iesniedzējam vai partnerim.

 

Pieejamais finansējums

20. februāra projektu konkursā programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas projektu atbalstam pieejamais finansējums ir 3 005 723,60 eiro:

 • 963 607,40 eiro mobilitātes projektiem (jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti), tajā skaitā aktivitātēm ar valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, bet ir iesaistītas programmas “Erasmus+”  mobilitātes aktivitātēs, 240 901,85 eiro;
 • 825 949,20 eiro “Erasmus+” akreditācijas dotācijas pieteikumiem, tajā skaitā aktivitātēm ar valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, bet ir iesaistītas programmas “Erasmus+”  mobilitātes aktivitātēs, 206 487,30 eiro;
 • 248 232,50 eiro jaunatnes līdzdalības projektiem;
 • 65 503,00 eiro “DiscoverEU” iekļaušanas projektiem.

Detalizēti finansējuma sadalījuma principi “Erasmus+” akreditācijai pieejami JSPA tīmekļvietnes sadaļā “Dokumenti”. 5. marta projektu konkursā programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas projektu atbalstam pieejamais finansējums ir 902 431,50 eiro:

 • 689 579,50 eiro sadarbības partnerības projektiem;
 • 212 852,00 eiro maza mēroga partnerības projektiem.

Informatīvi atbalsta pasākumi

Lai sniegtu informāciju par jaunākajām izmaiņām, prioritātēm un projektu veidiem un pieredzi, JSPA 2024. gada sākumā organizēs informatīvos seminārus par programmas “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektiem:

 • 9. janvārī plkst. 13.00-15.00 informatīvo semināru “Iespējas organizācijām” (jaunatnes darbinieku mobilitātes, sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības, “DiscoverEU” iekļaušanas projekti). Pieteikšanās iespējama, aizpildot elektronisku anketu.
 • 10. janvārī plkst. 13.00-15.30 informatīvo semināru “Iespējas jauniešiem” (solidaritātes projekti, jauniešu līdzdalības un jauniešu apmaiņas projekti, brīvprātīgā darba iespējas jauniešiem). Pieteikšanās iespējama, aizpildot elektronisku anketu.

Informatīvos seminārus būs iespējams vērot arī tiešsaistē JSPA Facebook kontā.

Projektu darbnīcas

Vienlaikus informējam, ka JSPA gada sākumā organizēs arī projektu darbnīcas projektu izstrādes atbalstam:

 • jauniešu apmaiņas projektu izstrādei – 23. un 24. janvārī (klātienē) un 6. februārī (tiešsaistē);
 • jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu izstrādei – 25. un 26.janvārī (klātienē) un 7. februārī (tiešsaistē);
 • iekļaujošu projektu izstrādei – 29. un 30. janvārī (klātienē).

Radās jautājumi?

Plašāka informācija par informatīvajiem semināriem un mācībām tiks publicēta JSPA tīmekļvietnē. Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar ES programmas “Erasmus+” nodaļas ekspertiem.