Pārlekt uz galveno saturu
Image
Vairāki studenti sēž auditrijā, viens students pacēlis roku

Latvijas augstskola kļuvusi par Erasmus Mundus kopīgās maģistra studiju programmas koordinatoru

14.11.2022. 14:04
Izglītība un mācības
Projektu konkursi

2022. gada septembrī Latvijas Mākslas akadēmija parakstīja līgumu ar Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru EACEA, kļūstot par pirmo Latvijas augstskolu, kura kā vadošais koordinators īsteno Erasmus Mundus kopīgo maģistra līmeņa studiju programmu. Studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” (SDSI) īstenošanai augstskola ir saņēmusi Eiropas Komisijas (EK) līdzfinansējumu turpmākajiem 6 gadiem.

 

Erasmus Mundus studiju programmas statuss ne tikai ir izcilības apliecinājums, bet pieprasa izpildīt arī virkni nosacījumu – 2 gadu laikā vismaz vienu semestri (30 ECTS) ikviens students studē Latvijā, Somijā un Igaunijā. Multidisciplinārā maģistra līmeņa studiju programma “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” (SDSI, 120 ECTS) tiek īstenota sadarbībā ar Lapzemes Universitāti Somijā un Igaunijas Mākslas akadēmiju. Asociētā akadēmiskā partnera statusā SDSI īstenošanā piedalās arī Rīgas Ekonomikas augstskola. Programmas uzdevums ir veicināt nākotnes līderu paaudzes veidošanos, kuri sniegs ieguldījumu ilgtspējas un digitalizācijas izaicinājumu risināšanā ar cilvēkcentrētu pieeju.

 

Projekta īstenošanas periods ir no 2022. gada 1. oktobrim līdz 2028. gada 30. novembrim. Sākot ar 2023./2024. akadēmisko mācību gadu, tiks rīkota studentu atlase. Katrā uzņemšanas gadā studijām SDSI tiks izraudzīti apmēram 30 studentu, kopā projekta īstenošanas laikā iesaistot 121 studentu. Saskaņā ar EMJM programmas nosacījumiem, 100 uzņemto studentu izcelsmes valstij jābūt kādai no Erasmus+ programmas valstīm. 60 no šiem 100 studentiem, balstoties uz atlases rezultātiem, tiks piešķirta stipendija. Savukārt 18 studenti tiks uzņemti ar Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument) atbalstu un 3 studenti ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (Instrument for Pre-accession Assistance) iespējām. Visi atlases konkursu izturējušie studenti saņems stipendiju.

 

EK izpildaģentūra EACEA 22. novembrī plkst. 11.00 (pēc Latvijas laika) organizē informatīvu vebināru par Erasmus Mundus kopīgo maģistra studiju programmu izstrādes un īstenošanas projektu pieteikumu sagatavošanu Erasmus+ programmas 2023. gada konkursā. Detalizēta informācija pieejama EACEA mājaslapā.