Pārlekt uz galveno saturu
Mēs esam mūsdienīga skola – eTwinning Skola!

Mēs esam mūsdienīga skola – eTwinning Skola!

13.06.2024. 20:00
Jaunatne
eTwinning

Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde ir Daugavpils valstspilsētas lielākā pirmsskolas izglītības iestāde. Tās četrās programmu īstenošanas vietās darbojas 39 pirmsskolas grupas, kuras apmeklē 747 bērni. Iestādē strādā 180 darbinieki, ikdienā ar lielu atbildību rūpējoties par bērniem un piepildot iestādes vērtības – atbildību, cieņu un sadarbību. Iestāde ir aktīva izglītības iestāde vietējā apkaimē, pilsētā un valstī, iesaistoties kopienas aktivitātēs, daudzveidīgos izglītības projektos un iniciatīvās, veidojot sadarbības tīklojumu ar citām izglītības iestādēm, lai dalītos ar savu labo praksi un mācītos no citiem.

 

Viena no iestādes attīstības prioritātēm, kuru plānots sasniegt tuvāko 3 gadu laikā, ir augsti kvalificēti un uz izcilību orientēti pedagogi, kuri nebaidās no profesionāliem izaicinājumiem un līderības, ir radoši un mūsdienīgi domājoši. Lai īstenotu šo prioritāti, pedagogi ikdienā tiek motivēti nepārtraukti mācīties, sadarboties savā starpā un veidot sadarbību apkaimes, pilsētas, valsts un starptautiskā mērogā, pilnveidojot savas profesionālās zināšanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes.

 

Dalība eTwinning skolu sadarbības tīklā

Vietēja vai starptautiska mēroga eTwinning sadarbības projekti ir lielisks veids kā īstenot kvalitatīvu sadarbību, iepazīt un apgūt inovācijas, iedvesmoties un gūt pārliecību par sevi kā veiksmīgu un mūsdienīgu pedagogu. 2023./2024.mācību gadā iestādē īstenoti astoņi eTwinning projekti. To īstenošana palīdz iestādei kvalitatīvi īstenot kompetenču pieeju izglītībā, izmantojot projektus kā metodi mācību un audzināšanas procesa pilnveidei un bagātināšanai. eTwinning projekti efektīvi palīdz sasniegt iestādes mērķus, darbojoties kā Ekoskolai un Veselību veicinošai skolai, īstenojot projektus par dabas resursu saudzēšanu, ilgtspējīgu, zaļu domāšanu un veselīgu, dabai draudzīgu dzīvesveidu.

 

eTwinning projekti ir arī efektīvs resurss un platforma, lai sagatavotos Erasmus + projektu īstenošanai. Iedvesmojoties un stiprinot savas prasmes eTwinning projektu īstenošanā, iestāde 2023./2024.mācību gadā veiksmīgi ir atradusi starptautiskus partnerus un kopīgi sagatavoti vairāki pieteikumi 2024. gada Erasmus + skolu sadarbības partnerību projektu konkursam.

 

Esam lepni, ka mūsu aktīvais darbs eTwinning projektu īstenošanā ir atnesis iestādei eTwinning skolas statusu! Tas vēl vairāk nostiprina mūsu pārliecību, ka esam uz pareizā izglītības un līderības ceļa, un iedvesmo jauniem sasniegumiem!

 

Informāciju sagatavoja: Arvita Jukša, Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja