Pārlekt uz galveno saturu
Attēlā redzami 4 jaunieši, kuri priecīgi skatās portatīvā ekrāna datorā

Notiks divas tiešsaistes informatīvās sesijas par centralizētiem “Erasmus+” projektu konkursiem

29.11.2023. 21:00
Jaunatne

Informējam, ka 12. decembrī Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA) kopā ar Eiropas Komisiju (EK) organizēs divas tiešsaistes informatīvās sesijas. Tajās būs iespēja uzzināt par centralizētiem “Erasmus+” projektu konkursiem – “Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā” un “Eiropas jaunatne kopā”. Abas sesijas notiks angļu valodā un tām nepieciešama iepriekšēja reģistrācija.

 

Par informatīvo sesiju “Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā”

Informatīvā sesija par centralizēto projektu konkursu “Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā” notiks 12. decembrī plkst. 10.30-13.00 tiešsaistē (programmā Microsoft Teams). Interesenti tiek aicināti reģistrēties līdz 5. decembrim, aizpildot anketu. Sesijā varēs uzzināt vairāk par 2024. gada uzsaukumu iesniegt projektus centralizētajā projektu konkursā “Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā”, kā arī ieteikumus par to, kā sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu un veiksmīgi to iesniegt. Tāpat pasākuma laikā būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus.

 

Kas ir centralizētais projektu konkurss “Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā”?

Centralizētā “Erasmus+” projektu konkursa “Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā” mērķis ir atbalstīt starptautisko sadarbību, politisko dialogu un neformālo izglītību jaunatnes jomā kā ilgtspējīgas sociālekonomiskās attīstības virzītājspēku, jo īpaši partnervalstīs, uz kurām vērsts šis projektu konkurss. Projektu konkurss ir paredzēts organizācijām, kas likumīgi atrodas ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs, kā arī valstīs no 1. reģiona - Rietumbalkānu reģiona, 2. reģiona - Austrumu kaimiņreģiona un 3. reģiona - Vidusjūras dienvidu reģiona valstīm.

 

Par informatīvo sesiju “Eiropas jaunatne kopā”

Informatīvā sesija par centralizēto projektu konkursu “Eiropas jaunatne kopā” notiks 12. decembrī plkst. 15.00-17.00 tiešsaistē (programmā Microsoft Teams). Interesenti tiek aicināti reģistrēties līdz 5. decembrim, aizpildot anketu. Sesijā varēs uzzināt vairāk par 2024. gada uzsaukumu iesniegt projektus centralizētajā projektu konkursā “Eiropas jaunatne kopā”, kā arī ieteikumus par to, kā sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu un veiksmīgi to iesniegt. Tāpat pasākuma laikā būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus.

 

Kas ir centralizētais projektu konkurss “Eiropas jaunatne kopā”?

Centralizētā “Erasmus+” projektu konkursa “Eiropas jaunatne kopā” mērķis ir izveidot tīklus, kas veicina reģionālo partnerību veidošanu ciešā sadarbībā ar jauniešiem, un atbalsta pārrobežu partnerības, kas paredzētas gan vietējām jauniešu organizācijām, gan lielākām organizācijām. Šīs darbības ietvaros īstenotajiem projektiem būtu jāsekmē jaunatnes jomas paplašināšana, lai nodrošinātu viedokļu daudzveidību un aptvertu dažādus jauniešus, tostarp jauniešus ar ierobežotām iespējām.

 

Plašāka informācija

Vairāk informācijas par abiem centralizētajiem projektu veidiem drīzumā būs pieejama JSPA tīmekļvietnes sadaļā “Izsludinātie projektu konkursi”, kā arī EK tīmekļvietnē “Konkursi un finansēšanas iespējas”.

 

Ja rodas papildu jautājumi, aicinām sazināties ar informatīvo sesiju organizatoriem, izmantojot e-pastu: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu.

 

Centralizētos projektu konkursus administrē EK izpildaģentūra EACEA. Par “Erasmus+” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā JSPA un VIAA veic tikai informēšanas funkciju.