Pārlekt uz galveno saturu
Sieviete stāv pie gleznas, rokās ir atzinības raksts

Pasniegta Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē

28.12.2021. 09:21
Izglītība un mācības

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) šodien, 28. decembrī, pasniedza Eiropas Atzinības zīmi valodu apguvē, kuru piešķir novatoriskiem valodu mācīšanas un apguves projektiem. Šogad to saņēma Latvijas Universitāte, savukārt SIA “L’ITALII”, Balvu profesionālajai un vispārizglītojošai vidusskolai un Balvu sākumskolai VIAA pasniedza atzinības rakstus.

 

Latvijas Universitāte atzinības zīmi saņēma par projektu – diasporas tālmācības programmu “Latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs”. Programma ir izstrādāta latviešu diasporas pārstāvjiem ārvalstīs, lai attīstītu pedagoģiskajai darbībai nepieciešamo kompetenci, kā arī padziļinātu zināšanas par latviešu valodas mācību priekšmeta saturu un latviešu valodas un literatūras mācīšanas metodēm. Iegūtās zināšanas diasporas skolotāji varēs izmantot, mācot latviešu valodas mācību priekšmetus gan klātienē, gan attālināti diasporas nedēļas nogales skolās, vasaras vidusskolās vai nometnēs.

 

Par radošumu valodu apguvē un starpkultūru sadarbības veicināšanu SIA “L’ITALII” projekts “Grāmata “Itālija ar mani”, tulkojumi, mājaslapa, kurss” saņēma VIAA atzinības rakstu. Projektā izstrādāta grāmata, lai ļautu pēc iespējas plašākam interesentu lokam iepazīt Itāliju un itāļu valodu, pārvarētu valodas un kultūras barjeras, kā arī gūtu iedvesmu  itāļu valodas apguvei. VIAA atzinības rakstu saņēma arī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas projekts “Vārda artikulācijas projekts” par inovatīvu metožu un digitālo rīku ieviešanu, mācot angļu valodu. Savukārt Balvu sākumskolas īstenotais projekts “Valoda, tehnoloģija un mēs” ieguva VIAA atzinību par labo praksi valodu apguvē, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas svešvalodu mācīšanā.

 

Eiropas Atzinības zīmes valodu apguvē konkursu VIAA izsludināja jau 11. reizi, un šogad tās ieguvējus sumināja Erasmus+ svešvalodu apguvei veltītajā tiešsaistes pasākumā “Svešvalodu apguve Erasmus+ projektos: Valodu apguves un pilnveides ietekme un labās prakses izplatīšana”.

 

Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas norisinās 30 Eiropas valstīs. Šo konkursu organizē, lai veicinātu jaunu metožu izstrādi un izmantošanu valodu apguvē, kā arī popularizētu labās prakses piemērus. Konkurss rosina apgūt svešvalodas visa mūža garumā, kā arī iepazīstina ar jaunām, oriģinālām, citās valstīs un valodās izmantotām svešvalodu apguves metodēm.