Pārlekt uz galveno saturu
Sieviete paņem grāmatu no grāmatu plaukta

Pieejami informatīvie materiāli par profesionālās izglītības satura kvalitāti un ilgtspēju Erasmus+ mobilitātes projektos

09.02.2024. 08:46
Izglītība un mācības
VET LV Team

Erasmus+ Latvijas profesionālās izglītības projektu atbalsta ekspertu (VET LV Team) aktivitātes ietvaros 2023. gadā ir izstrādāti vairāki nozīmīgi un vērtīgi materiāli projektu pieteicēju un projektu īstenotāju atbalstam par profesionālās izglītības satura kvalitāti un ilgtspēju mobilitātes projektos. Tie prezentēti arī Erasmus+ informatīvajos un rezultātu izplatīšanas pasākumos, kā arī VET LV Team darba seminārā (24.11.2023.).

 

VET LV Team ekspertu komandas izstrādātais e-materiāls “Profesionālās izglītības satura kvalitāte un ilgtspēja mobilitātes projektos” sniedz vispusīgu pārskatu par dažādiem principiem, kuru ievērošana ļauj organizācijām kvalitatīvi sagatavot un īstenot ģeogrāfiskās mobilitātes projektus. Materiālā aprakstīta projektu pielietošana profesionālajā izglītībā kā efektīva metode, kas veicina to dalībnieku (izglītības guvēju, pedagogu, organizāciju u.c.) iesaistīšanos, prasmju attīstīšanu un praktisko pieredzi. Projekti ļauj to dalībniekiem apgūt teorētiskās zināšanas, kā arī pielietot tās reālajās situācijās, tādējādi veidojot stipru saikni starp teoriju un praksi, arī starptautiskajā kontekstā. Plānojot mobilitātes projektu organizācijai, t.sk. profesionālās izglītības iestādei, e-materiāls sniedz ieskatu par veicamajām darbībām visos projekta dzīves cikla posmos. Tajā ir aplūkota mobilitātes projekta saturiskā plānošana, izstrāde un īstenošana, kā arī projekta rezultātu ilgtspēja un izglītības kvalitātes nodrošināšana. Materiāls ir paredzēts profesionālās izglītības iestādēm, projektu koordinatoriem/projektu vadītājiem, pedagogiem un pārējiem interesentiem, kuri sniedz ar izglītību saistītus pakalpojumus un piedalās Erasmus+  programmas mācību mobilitātes (KA1) projektu sagatavošanā un īstenošanā.   

 

Papildus pieejamas četras informatīvās lapas (infografikas), kurās varēs uzzināt par Erasmus+ mobilitātes projekta posmiem, mobilitātes projekta saturiskās plānošanas darba grupas galvenajiem uzdevumiem, kā arī atrast informāciju par sasniegto mācīšanās rezultātu atzīšanu mobilitātēs. Vienā no tām koncentrēti atspoguļoti 2023. gadā veiktā Erasmus+ programmas profesionālās izglītības mācību mobilitātes (KA1) un sadarbības (KA2) projektu īstenotāju pētījuma rezultāti.

 

Visi informatīvie un atbalsta e-materiāli pieejami Erasmus+ Latvija mājaslapā sadaļā Izglītība un mācības/Atbalsts profesionālās izglītības projektu īstenotājiem (VET LV Team)/ Informatīvie materiāli.

 

2022. gadā Valsts izglītības attīstības aģentūra uzsāka Erasmus+ profesionālās izglītības projektu atbalsta ekspertu (VET LV Team) aktivitātes īstenošanu, lai sniegtu atbalstu Erasmus+ projektu īstenotājiem Eiropas Savienības profesionālās izglītības dažādu instrumentu izmantošanai projektu aktivitātēs, t.sk. aktuālāko Profesionālās izglītības rekomendāciju u.c. Eiropas un nacionālo dokumentu ieviešanas kontekstā, VET LV Team aktivitātes īstenošana turpinās arī 2024. gadā. 

 

Papildu informācija:

Antra Meņģele
Nodaļas vadītāja