Pārlekt uz galveno saturu
Seminārs, pie galdiem sēž cilvēki, prezentāciju ekrāni

Sešu valstu Erasmus+ profesionālās izglītības projektu atbalsta eksperti tiekas Rīgā

23.05.2024. 14:14
Izglītība un mācības
VET LV Team

No 16. līdz 17. maijam Rīgā notika sešu valstu (Igaunijas, Īrijas, Latvijas, Lietuvas, Rumānijas un Somijas) Erasmus+ profesionālās izglītības (VET) projektu nacionālo atbalsta ekspertu (VET Teams) tikšanās “Kopīga iedvesma turpmākajiem panākumiem” (Joint Inspiration for Future Success), ko organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) VET LV Team aktivitātes 2024. gada darba programmas ietvaros.

 

Pasākumā valstu pārstāvji prezentēja profesionālās izglītības sistēmu aktualitātes un izaicinājumus, nacionālās VET Team komandas, dalījās pieredzē un atziņās par paveikto un plānoto, lai sniegtu atbalstu Erasmus+ profesionālās izglītības projektu īstenotājiem. VET LV Team eksperts iepazīstināja citu valstu pārstāvjus ar 2022. un 2023. gadā veikto Erasmus+ KA1, KA2 projektu īstenotāju aptauju/pētījuma rezultātiem, akcentējot projektu īstenotāju vajadzības atbalsta nodrošināšanai, t.sk. projektu rezultātu kvalitātes un ilgtspējas kontekstā. Īrijas kolēģi prezentēja savu izstrādāto ziņojumu par Erasmus+ mobilitātēm profesionālās izglītības sektorā kā ceļu transversālo prasmju apguvei (Erasmus+ VET Mobility as a Route to the Acquisition of Transversal Skills).

 

Dalībnieki dalījās ar labo praksi, diskutēja, kā arī piedalījās trīs dažādās darba grupās: (1) Erasmus+ Zaļā prioritāte, (2) profesionālās izglītības ekselences centri (CoVEs), (3) kvalitāte un ilgtspēja mobilitātes projektos.

 

Otrajā dienā šī pasākuma ietvaros ikviens interesents varēja piedalīties vebinārā par Erasmus+ zaļo prioritāti, kura mērķis bija veicināt 6 valstu VET institūciju sadarbību un dalīties ar labo praksi un atziņām saistībā ar ilgtspējas jautājumiem un to integrēšanu profesionālajā izglītībā un apmācībā. Vebināra ietvaros tika sniegtas Igaunijas un Rumānijas profesionālo izglītības iestāžu labās prakses prezentācijas, Latvijas Erasmus+ nacionālā aģentūra (VIAA) iepazīstināja ar starptautiska TCA pasākuma par zaļo domāšanu un praksi vides ilgtspējas veicināšanai rezultātiem – pieejams plašs spektrs noderīgu materiālu, t.sk. prezentāciju videoieraksti.

 

VET Teams pieredzes apmaiņas semināra materiāli, t.sk. vebināra prezentācijas (angļu valodā) pieejamas Erasmus+ mājaslapā: https://erasmusplus.lv/pasakums/vet-teams-riga-meeting-joint-inspiration-future-success, kā arī VET LV Team pasākumu sadaļā.

 

Kontaktpersona:

Antra Meņģele
Nodaļas vadītāja