Pārlekt uz galveno saturu
Aktiva-lidzdaliba-Erasmus-baneris

Līdzdalība demokrātiskajos procesos

Erasmus+ programmā izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā 2021. – 2027. gadam viena no prioritātēm ir izvirzīta aktīva līdzdalība demokrātiskajos procesos, kas paredz: 

  • dalībnieku informētības un izpratnes sekmēšanu par Eiropas Savienības kontekstu, jo īpaši par ES kopējām vērtībām, vienotības, daudzveidības principiem, kā arī sociālo un kultūrvēsturisko mantojumu;
  • aktīva pilsoniskuma un ētikas mūžizglītībā nodrošināšanu;
  • iedzīvotāju izpratnes stiprināšanu par Eiropas Savienību gan formālajā izglītība, gan neformālās mācīšanās procesā, tādējādi sekmējot viņu piederības izjūtu tai.

Organizācijām, plānojot un īstenojot projektus, būtu jādomā par dalībnieku aktīvu iesaistīšanos un līdzdalību dažādās projekta aktivitātēs, kas sekmētu šo dalībnieku tālāku līdzdalību savā kopienā vai Savienības politiskajā un sociālajā dzīvē.

 

Plānojot un īstenojot Erasmus+ projektus, organizācijas var šo prioritāti ieviest 2 veidos:

  1. projektu saturu (projekta temats, mērķis, aktivitātes, sasniedzamie rezultāti) veidojot par līdzdalības demokrātiskajos procesos jautājumiem;
  2. integrējot aktīvas iesaistīšanās un līdzdalības principus ikvienā projektā (t.sk. daloties zināšanās par ES, kopējām vērtībām, vienotības un daudzveidības principiem, par Erasmus+ programmu ar citām organizācijām, nodrošinot projektā iesaistīto pušu sociālo un starpkultūru kompetenču kritiskās domāšanas un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes attīstību, nodrošinot projekta dalībnieku sociālu un pilsonisku iesaisti).

Valsts izglītības attīstības aģentūras Erasmus+ programmas departaments nodrošina informatīvi izglītojošus un publicitātes pasākumus, kā arī sniedz konsultācijas par aktīvas līdzdalības demokrātiskajos procesos aspektiem Erasmus+ projektu ietvaros, sniedzot atbalstu organizācijām, kas ir gan potenciālie, gan esošie Erasmus+ projektu īstenotāji.