Pārlekt uz galveno saturu
Vairākas personas stāv pie pasaules kartes

Digitāls mācību saturs par klimatu un tā pārmaiņām sākumsskolās

31.05.2024.
Izglītība un mācības
Sadarbības partnerības

Klimata pārmaiņas ir viens no lielākajiem draudiem videi un ekonomikai. Klimata pārmaiņu sekas jau ir redzamas, un paredzems, ka tās kļūs vēl bīstamākas. Sabiedrībai attīstoties, ir nepieciešams pievērst uzmanību vides degradācijas procesam, tāpēc ir svarī palīdzēt risināt vides problēmas, izglītojot skolotājus un skolēnus, izmantojot digitālās tehnoloģijas. Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs kopā ar partneriem no Lietuvas un Horvātijas īstenoja projektu “Digitāli klimatam” (Digi4Clima), lai veicinātu izprati no diviem globāliem jautājumiem – cīņa pret klimata pārmaiņām un digitālā transformācija.

 

Projekta mērķis bija izstrādāt un popularizēt digitālo mācību līdzekli sākumskolas skolēniem par klimatu un tā pārmaiņām. Mācību līdzeklis tika veidots kā atbalsts skolotājiem, izglītojot sākumskolas skolēnus par klimata pārmaiņu bīstamo ietekmi uz Zemi, veidojot saudzīgu attieksmi pret dabu un liekot apzināties savas ikdienas rīcības sekas.

 

Projektā tika izstrādātas 12 nodarbības skolēniem, tās digitalizējot un aprobējot skolās. Lai labāk iepazītu katras dalībvalsts dabu, projektā iesaistītie partneri devās ekspedīcijās uz dažādiem biotopiem, kur uzņēma fotoattēlus, ko izmantoja digitālajā materiālā. Horvātijā partneri iepazinās ar alām kalnos, Adrijas jūras piekrasti, kalnu ezeriem. Tīreļa purva apmeklējums Lietuvā, ikoniskā Zemgales līdzenuma ainava, Tērvetes dižpriedes un kūdras iekrāsotais brūnais Lielupes ūdens Horvātijas kolēģiem bija liels pārsteigums. Iepazīstot partnervalstu raksturīgās ekosistēmas, bija vieglāk saprasties un vienoties par saturu digitālā macību materiālā.  

 

Viens no lielākajiem izaicinājumiem projektā bija mācību satura digitalizācija. Satura veidotājiem bija jāizstrādā uzdevumi, kurus jāpārveido interaktīvā veidā. Digitālie uzdevumi bija jāieskaņo 4 valodās, kas ievērojami sarežģīja digitalizācijas procesu. Vairākiem kolēģiem bija iespēja atrast sevī balss aktiera talantu, lai izteiksmīgi ieskaņotu stāstījumu un piešķirtu rotaļīgu šķautni digitālā mācību līdzekļa “talismanam” mākonītim. Projekta ekspertiem, kuru vairums bija skolotāji, iesaistīšanās digitalizācijas procesā bija jauna un izaicinājumiem bagāta pieredze. Strādājot pie mācību materiāla, apguvām prasmes darot un daudz iemācījāmies viens no otra. No horvātu kolēģiem mācījāmies būt drosmīgākiem, nebaidīties no sarežģītā, meklēt īpašo un interesanto dabā. Projekta vadības jomā daudz mācījāmies no horvātu kolēģu plašās pieredzes projektu realizēšanā. Lietuviešu partneru stiprā puse bija vņu skolas pieredze STEM jomā.

 

Projekta laikā tika organizētas apmācības skolotāju-pētnieku grupai, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu mācību līdzekļa izstrādē. Projekta grupa mācījās no partnervalstu labās pieredzes, pilnveidoja savas zināšanas par vides ilgtspējas jautājumiem un ieguva jaunas prasmes IT rīku izmantošanā.

 

Izstrādātie projekta rezultāti ir:

  • Mācību programma "Klimats un tā pārmaiņas"
  • Vadlīnijas pedagogiem
  • Digitālais mācību līdzeklis "Klimats un tā pārmaiņas"

Materiāli publicēti atvērtās piekļuves platformā latviešu, lietuviešu, horvātu un angļu valodās. Visi materiāli tika testēti iesaistot skolēnus un skolotājus no trīs partnervalstīm. Visās partnervalstīs tika organizēts īpašs pasākums, lai izplatītu projekta rezultātus, popularizētu digitālo mācību līdzekli un tā izmantošanu mācību procesā. Digitālais mācību līdzeklis pieejams https://www.digi4clima.org.

 

Mēs lepojamies ar kopīgi izstrādāto digitālo mācību līdzekli 6–9 gadus veciem bērniem ”Klimats un tā pārmaiņas”. Mācību līdzeklī ir iekļautas 12 digitālas nodarbības, mācību programma, vadlīnijas skolotājiem, darba lapas skolēniem. Mācību līdzeklis ir pieejams latviešu, lietuviešu, angļu un horvātu valodā.

 

Erasmus+ Sadarbības partnerības projekts “Digitāli klimatam” Nr. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000029630 tika īstenots no 2022. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Foto: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs