Pārlekt uz galveno saturu
Pirmsskolas izglītības skolotājas Erasmus+ projektā ar iegūties sertifikātiem

Erasmus+ iespējas pirmsskolas izglītības iestādēm – Jūrmalas PII LĀCĪTIS pieredze

08.06.2023.
Izglītība un mācības
Aktīva līdzdalība

Kopš 2020. gada Jūrmalas Pirmsskolas izglītības iestāde (PII) “Lācītis” aktīvi iesaistās Erasmus+ starptautiskās sadarbības projektos. Uzsākot starptautisko sadarbību iestādē, acīmredzami ir mainījusies pedagogu interese un motivācija izvēlēties un izmantot daudz un dažādas metodes bērnu apmācībai, vērtību un tikumu ievirzīšanai, kā arī dažādu pamatprasmju apguvei. Piedaloties Erasmus+ mācību mobilitāšu projektos, pedagogiem ir lieliska iespēja pilnveidoties ne tikai profesionāli, uzzinot par dažādu Eiropas valstu izglītības sistēmām un mācību metodēm, labās prakses piemēriem, bet arī iepazīt citu valstu kultūras. Nozīmīgs ieguvums ir pieredzes apmaiņa, daloties ar labās prakses piemēriem un ieviešot tos turpmāk savā izglītības iestādē.

 

2023. gada martā septiņi PII “Lācītis” pedagogi piedalījās starptautiskā Europass Akadēmijas organizētajā seminārā “Valodu pilsēta” (Language Campus), kas notika La Laguna, Tenerifē. Projeka mērķis bija paplašināt izpratni pirmsskolas darbiniekiem par integrācijas procesiem pirmsskolā, pilnveidojot profesionālo kompetenci darbā ar izglītojamiem.

 

Kursa ietvaros pedagogiem bija iespēja iepazīt un līdzdarboties divās programmās “Izvēle, kompetences un radošā domāšana pirmsskolā” (Choice, competences and creative-thinking in the Primary Classroom) un “Google iespējas izglītībā” (Google options in education).

 

Aktīva sadarbība bija  ar Grieķijas, Itālijas, Polijas, Zviedrijas skolotājiem un administrācijas pārstāvjiem. Kursi deva iespēju iepazīt šo valstu izglītības sistēmas un pieejas, dalīties pieredzē par aktuāliem izglītības jautājumiem (iekļaujoša izglītība, pielietojamās pedagoģiskās metodes labāku sasniedzamo rezultātu sasniegšanai, kompetencēs balstīta izglītība u.c.)

 

Papildus vērtīgo zināšanu iegūšanai, pedagogiem bija iespēja iepazīt kultūrprogrammu, ko bija sagatavojuši uzņemošās valsts pedagogi – ekskursija pa Santa de La Cruz vecpilsētu, dabas parka apmeklējums, ekskursija uz vulkāna virsotni un skaistais Loro zooloģiskais parks.

 

PII “Lācītis” ir tikai iesācis šo fantastisko ceļu Erasmus+ projektu iespējās. Ar milzīgu prieku un entuziasmu pedagogi ir gatavi iesaistīties un dalīties ar gūtajām zināšanām ar citiem un aicina arī citus izmantot programmas plašās iespējas, iesaistoties projektos.

 

PII "Lācītis" pedagogi piedalās Erasmus+ projektā

Foto: PII “Lācītis”

 

Erasmus+ projekts “Bērnu integrācija pirmsskolā – 3C” (3C - Connect Childhood education with the Community) Nr. 2022-2-LV01-KA122-SCH-000091759 uzsākts īstenot 2023. gada 8. februāra un to līdzfinansē Eiropas Savienība.