Pārlekt uz galveno saturu
Bērni stāv trpēm ar dažādu valstu karodziņiem

Erasmus+ ikvienam: Jaunpiebalgas vidusskolas pieredze

16.11.2023.
Izglītība un mācības

Jaunpiebalgas vidusskola aktīvi iesaistās Erasmus+ programmā no 2016. gada, īstenojot gan mācību mobilitāšu, gan arī starptautiskās sadarbības projektus. Skolā ir īstenoti jau septiņi Erasmus+ projekti, bet trīs vēl ir īstenošanā.

 

Kāpēc Erasmus+ ir nepieciešams skolai? Izglītības iestādē ir izvirzītas prioritātes, kur viena no tām ir starptautiska sadarbība ar vēlmi uzlabot mācīšanas un mācīšanās procesu, paaugstināt skolotāju profesionālo kompetenci un uzlabot svešvalodu zināšanas, kā arī pilnveidot 21. gadsimtam nepieciešamās prasmes. Projektu aktivitātēs tiek iesaistīti visi, neskatoties uz svešvalodu zināšanām. Katru gadu ar skolas vadību tiek pārrunātas iestādes vajadzības un, balstoties uz šīm vajadzībām, rakstīti projekti. Tiek ļoti pārdomāti projektu mērķi un rūpīgi atlasītas projekta idejas, kas atbilst iestādes vajadzībām un motivācijai.Skolas projektu aktivitātēs iesaista pēc iespējas vairāk pedagogus, un tos, kuri iepriekš nav piedalījušies. Teju 80% no pedagogiem ir bijuši vai ir iesaistīti kādā no projektiem.

 

Projekts par veselīgu dzīvesveidu. Kopš 1993.gada skola ir veselību veicinoša skola un Erasmus+ projekts ļauj šo ideju uzturēt dzīvu. Projektus skola cenšas veidot pēc iespējas iekļaujošākus. Skolā ir daudz audžubērni, ar īpašajām vajadzībām (skolā ir divas speciālās izglītības programmas), ar atšķirīgu sociālo un ekonomisko statusu. Pēc Covid-19 bija novērojums, ka bērni bija pametuši daudzus pulciņus, un ēšanas paradumi bija krietni mainījušies digitālo ierīču dēļ, arī vecāku aizņemtības dēļ (negatavo maltītes, bet iedod naudu nopirkt kaut ko), psiholoģiskas problēmas. Daudziem bērniem bija novērojama aptaukošanās. Ar projekta palīdzību tiek vairota skolēnu, vecāku, pedagogu izpratne par aptaukošanās cēloņiem, iemesliem, riskiem īstermiņā un ilgtermiņā. Turklāt tiek izstrādāti veselīgas ēšanas plāni un ieteikumi. Iestādē ir izstrādāti stundu plāni, tiek organizētas radošās darbnīcas, lekcijas, interešu nodarbības. Ir bijušas 100 mobilitātes audzēkņiem. Atlases kritēriji ir veidoti tā, lai puse no mobilitātes dalībniekiem būtu audzēkņi no kādas šķēršļu grupas, tādējādi veicinot audzēkņu ar mazāk iespējām iesaisti. Dažādas atlases aktivitātes tiek rūpīgi pārdomātas, pielāgojot dažādām bērnu spējām. Viena no īstenotajām aktivitātēm bija Miķeldienas tirdziņš, kurā varēja tirgot veselīgas uzkodas un našķus. Tika organizēta sporta diena (telts celšana, ugunskura iekuršana, tūrisma somas sakārtošana, čiekuru mešana u.c. aktivitātes), tādā veidā iesaistot visus skolas bērnus, neatkarīgi no viņu sportiskās un fiziskās sagatavotības.

 

Ieguvumi, īstenojot Erasmus+ projektus, ir daudz: valoda, kultūras izpratne, zināšanas, pieredze, uzlabots mācīšanās un mācīšanas process, pilnveidoti un izveidoti jauni mācību materiāli, uzlabota motivācija un vēl daudz kas cits.

Piedalīties Erasmus+ grib daudz skolēnu. Katram interesentam, kurš vēlas piedalīties mobilitātes braucienos, ir jāveic savs pašnovērtējums. Šim nolūkam ir izstrādāta veidlapa, kurā viņi to veic. Tālāk par aktivitātēm, kurās viņi piedalās, skolēni saņem punktus. Jo apjomīgāks uzdevums, jo vairāk punktus skolēns var saņemt. Pirms mobilitātēm punkti tiek apkopoti un visvairāk punktus ieguvušie skolēni dodas mobilitātē. Katrā no tām puse vietu ir atvēlētas skolēniem ar īpašajām vajadzībām, audžuģimenēm, sociāli nelabvēlīgām ģimenēm. Viņi arī vāc punktus aktivitātēs, bet viņu punkti tiek skaitīti atsevišķi no pārējiem.

 

Nav neviena šķēršļa, lai bērnus neņemtu līdzi kādas slimības vai problēmu dēļ, ja vien pavadošais personāls ir informēts un viss nepieciešamais ir līdzi.

Protams, ir savi izaicinājumi pirms došanās mobilitātēs. Izaicinājumi, ar kuriem mums ir jāsaskaras ietver, piemēram, bērniem sagādāt visu mobilitātei nepieciešamo, jāveic pārrunas ar audzēkņiem un jāsagatavo mobilitātei, tās ir arī transporta problēmas – ir jāsarunā ar vecākiem, kurš aizvedīs bērnus, ja šajā dienā vai konkrētā laikā nekursē autobuss, kā arī jāveic pārrunas un jāsadarbojas ar bāriņtiesu, kura neļauj laist audžubērnus mobilitātē.

 

“Ejiet un dariet!  Nelaiž pa durvīm, lieniet pa logu! Skolas politika kopš pašiem pirmsākumiem ir iekļaut pilnīgi visus bērnus,” stāsta Velga Zariņa Romanova (Jaunpiebalgas vidusskola).

Pirms došanās Erasmus+ ir arī rūpīgi jāsagatavojas. Piemēram, jāsagatavo tālruņu numuri ārkārtas gadījumiem. Jābūt līdzi aptieciņai ar medikamentiem, kas paredzēti dažādām saslimšanām.  Jāizrunā visas nianses ar uzņemošās valsts partneriem. Jāpaņem līdzi arī papildu nauda neparedzētiem izdevumiem. Pirms tam jāizpēta transporti, naktsmītnes utt. Dodoties Erasmus+, ir jābūt elastīgiem pret izmaiņām darba plānā un jāpielāgojas tām!

 

Jaunpiebalgas vidusskola arī turpmāk iesaistīsies Erasmus+, jo ieguvumu pēc mobilitātēm ir gan skolēnam, skolotājam, skolai un visai sabiedrībai kopumā.

 

Erasmus+ programmas iespējas iesakām izmantot ikvienam. Pats grūtākais ir sākums, bet pēc tam jau tas kļūst par Tavu dzīvesveidu.

 

Foto: Jaunpiebalgas vidusskola