Pārlekt uz galveno saturu
Vairāki cilvēki sadevušies rokās un dejo horvātu apļa deju

Erasmus+ sadarbības partnerības projekts Eiropas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai

14.02.2024.
Izglītība un mācības
Aktīva līdzdalība

Eiropa ir pasaulē atpazīstama ar bagātām kultūras vērtībām, tai skaitā nemateriālo kultūras mantojumu (NKM) – Eiropas iedzīvotāju zināšanām, praksēm un tradīcijām. Kultūras mantojums ir vērtība, kas ceļ nacionālo pašapziņu un piederības sajūtu reģionam, valstij un kādai pasaules daļai, taču NKM saglabāšana dod ieguldījumu arī daudzveidīgiem ilgtspējīgas attīstības aspektiem dažādos Eiropas reģionos.

 

Laikā no 2020. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. augustam biedrība “Etniskās kultūras centrs Suiti”” īstenoja Erasmus+ sadarbības partnerības projektu pieaugušo izglītībā “UNESCO kultūrtelpu tīkls” (Network of UNESCO Cultural Spaces) jeb “Tā Eiropa dzied vienā balsī”*. Projektu kopā īstenoja organizācijas no septiņām Eiropas valstīm:

  • Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” - projekta vadošais partneris (Latvija),
  • Biedrības “Kihnu kultūrtelpa” un “Setu tūrisms” (Igaunija),
  • Maķedonijas tradicionālās mūzikas starptautiskās padomes nacionālā komisija (Ziemeļmaķedonijas republika),
  • Biedrība “Gruzīnu mākslas un kultūras centrs” (Gruzija),
  • Kaljāri universitāte (Itālija -Sardīnijas sala),
  • Gačko publiskā kultūras iestāde Otočač (Horvātija),
  • Idanjas-a- Novas pašvaldība (Portugāle).

Visi partneri, kas pārstāv dažādas, UNESCO atzītas kultūras vērtības, ir izveidojuši sadarbības tīklu ar daudzu saistīto partneru atbalstu, lai kopā, daloties dažādu valstu pieredzē, iegūtu jaunas metodes un pieeju darbam ar UNESCO iekļauto vērtību praktizētājiem, līdz ar to veicinot NKM saglabāšanu.

 

Lai dalītos ar metodēm, pieejām un labās prakses piemēriem starp partnerorganizācijām un valstīm, tika īstenoti septiņi īstermiņa kopīgi personāla apmācību pasākumi visās partneru valstīs ar daudzveidīgu apmācību programmu. Papildus projekta pirmajā gadā, pandēmijas ierobežojumu dēļ, tika īstenoti vairāki tiešsaistes mācību pasākumi.

 

Projektā tika izveidoti vairāki izglītojoši materiāli, kas pieejami partneru mājaslapās - kopsavilkums par projekta partneru metodēm un pieejām darbam ar mērķgrupām un kopīgs labās prakses piemēru buklets.

 

Īstenotas dažādas projekta rezultātu izplatīšanas aktivitātes, tai skaitā vietējie semināri sešās partnervalstīs un konference Latvijā 2023.gada augustā, kurā projekta rezultāti tika prezentēti plašākai publikai. Kā arī informācija par projektu publicēta sociālajos tīklos un partneru mājaslapās, lai informētu visas saistītās personas par projekta rezultātiem un popularizētu izstrādātos materiālus.

 

Papildus projekta aktivitātēm partneri īstenojuši un plāno turpināt dažāda veida savstarpējas sadarbības aktivitātes – īstenoti ekspertu pieredzes apmaiņas braucieni, darba vērošanas aktivitātes, organizēti koncerti, meistarklases pie partneriem, kā arī ziedojumu vākšanas kampaņa, lai sniegtu atbalstu NKM praktizētājiem Gruzijā.

 

Projekta rezultātā partnerorganizāciju darbinieki – pieaugušo izglītotāji – guva jaunas idejas, iedvesmu un apmainījās metodēm un pieejām. No tā, savukārt, ieguvēji ir NKM praktizētāji – kuriem projekts arī deva iespēju popularizēt savu kultūras mantojumu. Īpaši jāizceļ projekta pozitīvā ietekme uz NKM praktizētāju pašapziņu un sava kultūras mantojuma novērtējumu, kas ir pamats, lai tas tiktu saglabāts nākamajām paaudzēm.

 

Organizācijām tā bija iespēja sadarboties starptautiskā līmenī un apmainīties ar labās prakses piemēriem pieaugušo izglītošanā. Projekta asociētie partneri – neskaitāmas vietēja/ reģionāla/ nacionāla līmeņa organizācijas no visām projekta partneru valstīm dažādos veidos atbalstīja projekta īstenošanu. Līdz ar to vienā sadarbības tīklā apvienotas visas NKM saglabāšanā ieinteresētās puses – no praktizētājiem līdz nacionāla līmeņa uzraugošajām institūcijām. Šāda pieeja ir inovatīva NKM jomā.

 

Izveidotais UNESCO atzītu organizāciju tīkls ir apvienojis dažādus cilvēkus no ļoti atšķirīgām valstīm un kultūrām. Nākotnē tiek plānots šo tīklu arvien paplašināt, lai saglabātu un popularizētu svarīgu Eiropas kultūras mantojuma daļu, kas ir pamats vienotai Eiropas identitātei.

 

* “Tā Eiropa dzied vienā balsī” - projektu komentēja kāds dalībnieks pēc kopīga pasākuma Horvātijā, kurā partneru pārstāvji, izpildot katrs savas valsts tautasdziesmas, vienojās nepārtrauktā skanējumā vairāku stundu garumā.

 

Biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” īstenoto Erasmus+ projektu “UNESCO kultūrtelpu tīkls” Nr. 2020-1-LV01-KA204-077559 līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Foto: Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti””