Pārlekt uz galveno saturu
Sievietes sēž uz krēsliem telpā

Iekļaujošas spēles pieaugušo izglītībā

15.08.2023.
Izglītība un mācības
Iekļaušana un daudzveidība

Biedrība “Izglītojošo spēļu un metožu asociācija“ no 2021. gada novembra līdz 2022. gada novembrim īstenoja Erasmus+ Mazā mēroga partnerības projektu “INGA – iekļaujošas spēles

pieaugušo izglītībā” (“INGA - inclusive games in adult education”)!

 

Projekta galvenais mērķis bija veicināt iekļaušanu un dažādību pieaugušo izglītībā, un attīstīt pedagogu un citu pieaugušo izglītības darbinieku kompetences mūsdienīgu spēles veida metožu izmantošanā. Projekta īstenošanas laikā notika gan klātienes, gan tiešsaistes tikšanās, tika diskutēts, kā partneru valstīs notiek pieaugušo izglītošanas procesi, kā un kādas spēles tiek izmantotas, lai veicinātu iekļaušanu, mūžizglītību un jaunu kompetenču apgūšanu ikvienā vecumā.

 

Projektā izstrādāti vairāki materiāli saistībā ar spēlēm un metodēm pieaugušo izglītībā (pieejami angļu valodā):  

 • apkopojums ar 80 spēļu un metožu piemēriem - Collection of good practices of existing games and tools.
 • radītas 4 jaunas izglītojošas spēles/ spēles veida metodes - Games for inclusion.
 • izveidota rokasgrāmata ar informāciju, kāpēc spēles ir noderīgs rīks pieaugušo izglītībā - Manual on the power of games in adult education.

 

Spēles ir lielisks veids, kas mācīšanās procesu padara interesantāku, aizraujošāku un vieglāku, arī pieaugušo izglītībā!

Noslēdzoties projekta īstenošanai, partneri ne tikai prezentēja un publicēja rezultātus, bet arī apkopoja atziņas no gūtās pieredzes:

 • spēles ir lielisks veids, kas mācīšanās procesu padara interesantāku, aizraujošāku un vieglāku;
 • pārdomāti plānojot mācību procesu, tajā var iekļaut jebkuras spēles, arī tās, kuru tiešais mērķis nav izglītot;
 • īpaša nozīme mācību procesā vienmēr jāpievērš izvērtēšanai/ refleksijai, jo tieši šajā procesā dalībnieki apzinās iegūto un labāk izprot, kā iegūtās zināšanas izmantot gan personīgajā, gan arī profesionālajā jomā;
 • īstenojot šādus projektus, būtiska loma ir izveidotajai partnerībai, lai visi partneri ir motivēti un tēma ir tiem saistoša;
 • spēļu izmantošanai izglītojošos nolūkos vēl joprojām ir neizmantots potenciāls un būtu jāīsteno vairāk aktivitātes, lai šādu pieeju vairāk popularizētu.

 

Pateicoties projekta īstenošanai, partneri un to darbinieki/ brīvprātīgie:

 • ieguva jaunas zināšanas par to, kā spēles var izmantot izglītošanas procesā;
 • saņēma informāciju un materiālu, kurā apkopotas 80 spēles/ spēles veida metodes;
 • labāk izprata, kā spēles iekļaut izglītības procesā;
 • saņēma informāciju, kā pašiem izstrādāt spēles.

Projekta īstenošana sniedza iespēju iepazīt citus pieaugušo izglītotājus un nodibināt jaunas partnerības, un pat atklāt jaunus darbības virzienus. Piemēram, partneris no Ungārijas uzsāka organizēt seminārus pieaugušo izglītotājiem par spēļu izmantošanu mācību procesā.

 

Izstrādātie materiāli pagaidām pieejami tikai angļu valodā, tomēr, šobrīd tiek meklētas iespējas rokasgrāmatu iztulkot arī latviešu valodā. Visi materiāli apskatāmi un lejuplādējami Izglītojošo spēļu un metožu asociācijas mājaslapā.

 

Erasmus+ projektu īstenoja partnerības konsorcijs:

 • Vadošais partneris - Izglītojošo spēļu un metožu asociācija (Latvija)
 • Partneri - Tudatos Ifjúságért Alapítvány (Ungārija), Amics.eu (Spānija), HochVier - Gesellschaft für politische und interkulturelle Bildung e.V. (Vācija)

Erasmus+ projekts Nr. 2021-1-LV01-KA210-ADU-000030235 “INGA - inclusive games in adult education” līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Foto: Izglītojošo spēļu un metožu asociācija

 

Vairāki cilvēki sēž pie galda darba grupā un diskutē