Pārlekt uz galveno saturu
Image
Īsteno projektu jauniešu potenciāla stiprināšanai

Īsteno projektu jauniešu potenciāla stiprināšanai

26.01.2023.
Jaunatne
Sadarbības partnerības

Valsts probācijas dienests, Rumānijas nevalstiskā organizācija “Asociatia idei si proiecte pentru tineri activi” un Spānijas nevalstiskā organizācija “RED EUROPEA LOS JOVENES IMPORTAN AHORA”  “Erasmus+”  programmas ietvaros īsteno sadarbības partnerības KA2 projektu “Izzini savu potenciālu” (“Explore Your Potential”).

 

Projektā plānots izstrādāt un izmēģināt jauniešiem (vecumā no 21 līdz 30 gadiem)  paredzētas neformālās izglītības metodes. Partnerorganizācijas vieno mērķis mazināt to likumpārkāpumus izdarījušu jauniešu sociālo atstumtību, mazināt jauna likumpārkāpumu risku un sekmēt viņu saskarsmes spējas ar citiem cilvēkiem, zināšanas un ticību saviem spēkiem.  Tādējādi projekta mērķi atbilst “Erasmus+” prioritātei: iekļaušana un daudzveidība. 

 

Projekta ideja balstās uz atziņu, ka prettiesiskas uzvedības cēloņi jauniešiem bieži ir negatīvās bērnības pieredzes. Tāpēc strādājot ar likumpārkāpumu prevenci, jāņem vērā šīs pieredzes ietekmi un jāmazina atkarības un vardarbīgu uzvedību.

 

Projekta centrālais mērķis ir palielināt jauniešu un jaunatnes speciālistu izpratni par veselīgām  attiecībām un attīstīt proaktīvu attieksmi, laicīgi identificējot, izprotot un novēršot likumpārkāpumu risku. Metožu izstrādes laikā tiek apskatītas tādas tēmas kā vardarbība, atkarību izraisošu vielu lietošana un cilvēktiesības. Metodes projektā iesaistītie eksperti izstrādā ciešā sadarbībā, izstrādā eksperti no projekta partnerorganizācijām.

 

Metožu pielāgošana darbam ar probācijas klientiem

Sākotnēji projekts paredzēja izmantot metodes tikai grupu nodarbībās, tomēr Valsts probācijas dienestam būtiski ir adaptēt grupu nodarbībām paredzētās metodes individuālajam darbam. Šāds risinājums izvēlēts tikai Latvijas partnerim. Lai to īstenotu, nepieciešama radoša pieeja un papildus darbs, jo daudzas metodes būtiski jāmaina, lai tās varētu tikt izmantotas individuālajās nodarbībās tikpat efektīvi.

 

Projekta aktivitātes

  • Ik mēnesī notiek 1-2 attālinātas sanāksmes, lai projektā iesaistītie eksperti un administratīvais personāls varētu saņemt atbildi uz aktuālajiem jautājumiem, kā arī ļautu projekta partneriem sekot darba plānam.
  • Aizvadītas 2 starpnacionālās sanāksmes, kas notikušas klātienē. Pirmā šāda sanāksme notika 2022. gada maijā, Spānijas pilsētā Mursijā. Šī sanāksme bija stūrakmens visam projekta īstenošanas uzsākšanas procesam. Tikšanās laikā projekta partneru administratīvie vadītāji pārrunāja un vienojas par metožu izstrādāšanas svarīgiem aspektiem. Otrā starpnacionālā sanāksme notika Latvijā, Rīgā, 2022. gada novembra beigās, kad kolēģi no Rumānijas un Spānijas viesojas Valsts probācijas dienestā, detalizēti izplānojot nākošos projekta īstenošanas soļus.
  • No 2022. gada 8. oktobra līdz 15. oktobrim Rumānijā, pilsētā Oradea notika pirmais apmācību kurss probācijas speciālistiem. Kursa mērķis bija pārbaudīt praksē un pilnveidot izstrādātas 15 neformālās izglītības metodes. Mācībās piedalījās jauniešu speciālisti no katras dalīborganizācijas tostarp arī septiņi Valsts probācijas dienesta pārstāvji. Atgriežoties no mācību vizītes, dalībnieki dalījās pieredzē ar kolēģiem un turpina metodes testēt darbā ar probācijas klientiem, vērtējot metodi ar 6šim mērķim speciāli izveidotu novērtēšanas anketu. Speciālisti atzina, ka piecu dienu intensīva programma metožu testēšanā bija laiks “pastrādāt ar sevi”, apmācības bijušas lietderīgi pavadīts laiks un vērtīgs profesionālās pašizaugsmes stimulators. 

Nākotnes plāni

Projektā paredzēti divi apmācības kursi, viens no tiem jau aizvadīts, bet nākošais notiks 2023. gada jūnijā, Spānijas pilsētā Mursijā. Līdz šim laikam paredzēts pabeigt darbu pie vēl 15 metožu projektiem, tādējādi noslēdzot rokasgrāmatā ietverto praktisko paņēmienu klāstu . Projekta noslēgumā tiks izveidota rokasgrāmatā, kura ietvers gan vismaz 30 jauniešiem paredzētas neformālās izglītības metodes, komentārus par šo metožu pielietošanu, kā arī jauniešu speciālistiem domātās ekspertu izstrādātas vadlīnijas.

 

Kopumā abos apmācību kursos tiks iesaistīti 36 jauniešu speciālisti, tostarp arī probācijas darbinieki. Pēc apmācībām dalībniekiem tiks izveidots sadarbības tīkls, kurā viņi varēs apmainīties pieredzē ar ārvalstu kolēģiem metožu pielietošanā praksē. Projekts ilgs 28 mēnešus. Darbu pie projekta plānots pabeigt 2024. gada sākumā. Šobrīd rokasgrāmata top angliski, bet vēlāk tā tiks pārtulkota trijās valodās - latviešu, rumāņu un spāņu valodā.